Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Artykuł

RADA GMINY KONSTANTYNÓW - VIII. KADENCJA

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 12:21

czytaj-wiecej-artykul

Radni gminy VIII kadencji
Artykuł

Rada gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 12:33

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE (2007-2020)

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 14:11

czytaj-wiecej-artykul

grafika z poszczególnymi frakcjami odpadów
Artykuł

Odpady komunalne

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 18:16

czytaj-wiecej-artykul

Dom
Aktualność

Zebranie ws. OZE

Informujemy, że zebranie z mieszkańcami Gminy Konstantynów, którzy biorą udział w projekcie związanym z montażem instalacji fotowoltaicznych (instalacje służące do wytworzenia energii elektrycznej) w ramach projektu „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów” - odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1800 – w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2018-04-25, 8:29

Przejdź do aktualności

Herb Konstantynowa z tekstem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Aktualność

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Konstantynów do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2018-2023”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników

autor: Admin Adminowski, 2018-04-10, 9:18

Przejdź do aktualności

strona tytułowa LPR
Artykuł

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 8:17

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Zabytki architektury

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:39

czytaj-wiecej-artykul

Pałac Platerów w Konstantynowie
Artykuł

Historia gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:30

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Położenie gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:16

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Turystyka

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:42

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Baza noclegowa

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:47

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Ważne adresy

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do placówek opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, instytucji finansowych na terenie Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:48

czytaj-wiecej-artykul

Budynek Urzędu Gminy
Artykuł

Pracownicy Urzędu Gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:55

czytaj-wiecej-artykul

Logo ekodialog z listkiem, herb Gminy Konstantynów - waga za niebieskim tle, nazwa programu
Aktualność

Program usuwania wyrobów azbestowych

Gmina Konstantynów podaje do publicznej wiadomości treść dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032". Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-25, 11:08

Przejdź do aktualności

Logo gminy, napis z nazwą sesji
Aktualność

XIII Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-28, 11:51

Przejdź do aktualności

mapa polski z napisem ranking
Aktualność

Wysoko w kolejnym rankingu

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Gmina Konstantynów znalazła się w czołówce rankingu gmin. W opublikowanych wynikach Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2019 zajęliśmy bardzo wysokie 47. miejsce spośród 1548. gmin wiejskich.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-17, 14:29

Przejdź do aktualności

napis ogłoszeni o przetragu, zdjęcie terenu
Aktualność

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów - działki o numerach: 71/8 i 72/8 położone w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-30, 12:42

Przejdź do aktualności

zdjęcie kaplicy, w tle drzewa
Aktualność

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia". Po zakończeniu prac przy zabytkowej Alei Lipowej (utwardzenie nawierzchni, pielęgnacja drzew), rozpoczęły się roboty związane ze wstępnym przygotowaniem terenu przed przystąpieniem do generalnego remontu zabytkowej kaplicy z 1884 roku i drewnianej dzwonnicy z II połowy XIX wieku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 14:20

Przejdź do aktualności

budowa ulicy, widoczne domy, znaki przy drodze
Aktualność

Ulica Spokojna w budowie

Od kilku tygodni trwają roboty związane z budową drogi przy ulicy Spokojnej w Konstantynowie. Powstanie utwardzonej nawierzchni w znacznym stopniu poprawi komunikację pomiędzy ulicą Północną, a ulicą Sportową.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 17:11

Przejdź do aktualności

widok na miejscowośc z lotu ptaka, widoczne ulice budynki drzewa
Aktualność

Konstantynów z lotu ptaka

Wszyscy doskonale znamy każdy zakątek Konstantynowa. Ale jak on wygląda „z lotu ptaka”? Dzięki materiałowi filmowemu Biper TV, mamy okazję spojrzeć na Konstantynów z innej perspektywy. Zachęcamy do obejrzenia nagrania.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-05, 11:23

Przejdź do aktualności

ikona recyklingu, w tle beloty
Aktualność

Usuwanie folii rolniczych... - ankieta

Informujemy, że Gmina Konstantynów zamierza przystąpić do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem uzyskania dofinansowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-07, 11:19

Przejdź do aktualności

biały orzeł na biało-czerwonym tle, napis i data
Aktualność

Obchody Święta Niepodległości

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie, która zostanie odprawiona o godzinie 9:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-07, 14:01

Przejdź do aktualności

Kolorowy budynek z brązowym dachem, przed budynkiem trawnik i krzewy
Aktualność

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Konstantynów informuje o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Konstantynów. Nieruchomość położona jest w Konstantynowie przy ulicy Stanisława Platera 7. Działka o numerze 482, położona w obrębie geodezyjnym Konstantynów Wieś o powierzchni 0,8001 ha.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-12, 13:56

Przejdź do aktualności

kropla wody
Aktualność

Nowa taryfa za wodę

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wprowadził nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Konstantynów. Nowe stawki opłat obowiązują od 11 października 2019 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-13, 9:53

Przejdź do aktualności

herb gminy, napis sesja Rady Gminy
Aktualność

XIV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-21, 12:53

Przejdź do aktualności

bus ze oznakowaniem dla niepełnosprawnych
Aktualność

Nowy bus dla WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie dowozi uczestników swojej placówki nowym autem. W dniu 28 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu tej jednostce. Bus jest w pełni przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-09, 11:36

Przejdź do aktualności

auto z oznaczeniem dla niepełnosprawnych na parkingu
Aktualność

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Konstantynów ogłasza ofertowy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu furgon - dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - marki Renault Trafic. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Konstantynów w dniu 2 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-10, 9:38

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy, napis nieczynne
Aktualność

W wigilijny wtorek urząd będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-10, 17:44

Przejdź do aktualności

pieniądzze, druk deklaracji, kalkulator
Aktualność

Odpady komunalne - nowy rachunek bankowy

Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nakładają obowiązek gromadzenia wpływów i prowadzenia wydatków za pośrednictwem wydzielonego rachunku bankowego. Wiąże się to z zasadą samofinansowania się systemu. Środki pochodzące z opłat mieszkańców w całości mają zaspokoić potrzeby ponoszonych w ramach tego systemu wydatków.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-16, 15:32

Przejdź do aktualności

aktorzy w strojach smerfów, w tle kolorowe obrazki
Aktualność

Ferie na wesoło

Wójt Gminy Konstantynów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konstantynowie zapraszają na spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. Pierścień Morfeusza, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-19, 8:15

Przejdź do aktualności

herb z napisem gmina Konstantynów na kolorowym tle
Aktualność

Aplikacja mobilna - eKonstantynów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i rozwojowi technologii informatycznych, z przyjemnością informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej eKonstantynów. Jest to doskonały sposób, aby mieć zawsze aktualne wiadomości, komunikaty i ostrzeżenia dotyczące naszej gminy. Aplikacja dostępna jest na systemy Android i można ją pobrać z Google Play.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-20, 14:13

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole, na stole dokumenty
Aktualność

XV Sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-23, 12:45

Przejdź do aktualności

śmieciarka na tle kalendarza
Aktualność

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Informujemy, że ustalone zostały terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Konstantynów w 2020 roku, z podziałem na poszczególne frakcje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramach oraz nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-23, 13:11

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, którego treść przedstawiamy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-31, 10:55

Przejdź do aktualności

tabliczka z napisem kasa, logo gminy
Aktualność

Zmiana czasu pracy kasy Urzędu Gminy

Informujemy, że zmianie ulega czas pracy kasy Urzędu Gminy w Konstantynowie. Od dnia 13 stycznia 2020 roku kasa będzie czynna przez trzy dni w tygodniu, tj. w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 7:30 do 14:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-07, 11:37

Przejdź do aktualności

napisy obok obrazków symbolizujązych miasteczko
Aktualność

Dołączyliśmy do rankingu Lider Rozwoju

Wspieramy ekologię, rozwój technologii oraz ochronę środowiska. Wiemy, jak ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego dołączyliśmy do rankingu Lider Rozwoju, organizowanego przez INEA pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-07, 11:59

Przejdź do aktualności

krasnoludki na niebieskim tle
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-17, 9:16

Przejdź do aktualności

logo gminy z napisem konkurs ofert
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne w 2020 r.

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2020 przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-24, 14:29

Przejdź do aktualności

plakat promujący bieg
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2020 - VIII edycja

Ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to VIII edycja Biegu, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje Bieg Tropem Wilczym po raz piąty.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-27, 7:52

Przejdź do aktualności

mapa gmin z projektu z napisem ankieta
Aktualność

Aktywne Pograniczne - ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-28, 12:34

Przejdź do aktualności

butelki szklane, plastikowe, inne odpady
Aktualność

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji

Wójt Gminy Konstantynów informuje że od dnia 1 lutego 2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XV/96/19 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 422). Nowa stawka opłaty wynosi 13,00 zł

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-30, 7:43

Przejdź do aktualności

zarys osoby w tle, druga osoba sporządzająca notatkę, szklanka wody na biurku
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że od lutego 2020 r. na terenie naszej Gminy Konstantynów będzie istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywać się będą raz w tygodniu (w każdy wtorek) w godz. 15:00 – 17:00 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, przy ul. Piłsudskiego 27.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-31, 7:48

Przejdź do aktualności

formularz leżący na biurku, na nim długopis
Aktualność

Komunikat dot. weryfikacji złożonych deklaracji – odpady komunalne

Informujemy, że Urząd Gminy Konstantynów rozpoczyna weryfikację deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożonych przez mieszkańców gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-04, 9:09

Przejdź do aktualności

herb gminy z nazwą programu
Artykuł

Program usuwania azbestu

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 11:08

czytaj-wiecej-artykul

zdjęcia z terenu gminy z nazwą planu
Artykuł

Plan gospodarki niskoemisyjnej

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 11:53

czytaj-wiecej-artykul

znak śliska nawierzchnia na tle drogi
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie części województwa lubelskiego w postaci oblodzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 15:18

Przejdź do aktualności

logotyp obrony cywilnej
Artykuł

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Na tej stronie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto publikować będziemy ważne komunikaty i ostrzeżenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 17:58

czytaj-wiecej-artykul

chmury, znak silny wiatr
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

W dniu 10 lutego 2020 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci silnego wiatru.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-10, 15:00

Przejdź do aktualności

tabliczka z numerem 26 na ogrodzniu
Aktualność

Oznaczanie posesji numerem porządkowym

Komisariat Policji w Janowie Podlaskim zwraca się z prośba do mieszkańców gminy Konstantynów o oznaczenie posesji numerem porządkowym. Zgodnie z przepisami prawa tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego numeru.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-11, 10:27

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Roczna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej przekazuje do publicznej wiadomości roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-13, 12:03

Przejdź do aktualności

Artykuł

"Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia" - strona projektu

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-19, 14:27

czytaj-wiecej-artykul

zaproszenie na konferencję
Aktualność

Spotkanie dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie Biała Podlaska zapraszają przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) w Hotelu Skala w Białej Podlaskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-20, 11:47

Przejdź do aktualności

panorama pola
Aktualność

Wnioski obszarowe i scalanie gruntów - szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grabanowie zaprasza na szkolenia z zagadnień: zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2020 roku oraz zasady scalania gruntów rolnych. Szkolenie rozpocznie się 9 marca 2020 r. o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-24, 13:24

Przejdź do aktualności

dziewczynka puszczająca bańki mydlane
Aktualność

Sobota z logopedą

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W Polsce z tej okazji organizowany jest Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej. Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy i rzetelnej konsultacji logopedycznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-24, 14:19

Przejdź do aktualności

herb gminy z napisem konkurs ofert
Aktualność

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zadania publiczne w 2020 r.

Wójt Gminy Konstantynów informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku. Pełna treść zawiadomienia o wyborze ofert znajduje się w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-25, 9:16

Przejdź do aktualności

radni gminy przy stole podczas obrad
Aktualność

XVI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy. W załączeniu publikujemy proponowany porządek obrad.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-28, 8:56

Przejdź do aktualności

otwarte dłonie dwóch osób
Aktualność

Oferta pracy dla psychologa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie zatrudni pracownika na stanowisku psychologa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z WTZ Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-28, 20:07

Przejdź do aktualności

trzy krasnoludki na niebieskim tle
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-06, 8:18

Przejdź do aktualności

tulipany przy płotku z tabliczką sołtys
Aktualność

11 marca - Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy samorządowi składają życzenia wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim w Gminie Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 8:13

Przejdź do aktualności

napis o zawieszeniu zajęć edukacyjnych
Aktualność

Zajęcia w placówkach edukacyjnych czasowo zawieszone

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 11:30

Przejdź do aktualności

drzwi do budynku urządu gminy, obok tablice informacyjne
Aktualność

Apel do mieszkańców gminy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, Wójt Gminy Konstantynów apeluje, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-12, 8:11

Przejdź do aktualności

wykrzyknik z napisem o zamknięciu targowiska
Aktualność

Targowisko zamknięte do odwołania

W odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wójt Gminy Konstantynów informuje o całkowitym zakazie handlu na terenie targowiska w Zakanalu do odwołania.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-13, 12:00

Przejdź do aktualności

wejście do urzędu gminy, na ścianie tablice informacyjne
Aktualność

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informuję, że od dnia 16 marca (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Konstantynów będzie zamknięty dla interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-13, 12:17

Przejdź do aktualności

zdjęcie książeczki wojskowej
Aktualność

Kwalifikacja wojskowa zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dzień 13 marca 2020 roku był ostatnim dniem kwalifikacji wojskowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-16, 11:13

Przejdź do aktualności

słup energetyczny, napis brak prądu
Aktualność

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 17 marca 2020 roku (wtorek) nastąpi wyłączenie prądu na stacjach: Komarno 7 i Komarno 8. W związku z powyższym w miejscowościach: Komarno, Komarno-Kolonia, Solinki i Wólka Polinowska, mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-16, 18:11

Przejdź do aktualności

napis zostań w domu
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego ws. ogłoszenia stanu epidemii

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację dotyczące m.in. ograniczenia: sposobu przemieszczania się, obrotu i używania określonych przedmiotów, funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, a także zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-24, 13:35

Przejdź do aktualności

komputer z logiem gminy
Aktualność

Nowy adres mailowy

Informujemy, że uruchomiony został nowy, główny adres e-mail Urzędu Gminy Konstantynów - sekretariat@ugkonstantynow.pl W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-24, 13:55

Przejdź do aktualności

zielony listek i auto
Aktualność

Strategia Rozwoju Elektromobilności - ankieta

Gmina Konstantynów przystąpiła do przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”. Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Konstantynów i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-26, 13:48

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, pracowników Urzędu i ich rodzin, informujemy o dodatkowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-30, 17:12

Przejdź do aktualności

ciągnik podczas orki
Aktualność

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zachęca rolników i członków ich rodzin do zapoznania się i poszerzenia wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Na stronie internetowej Centrali KRUS www.krus.gov.pl są do Państwa dyspozycji bloki tematyczne zarówno dla rolników jak i najmłodszych mieszkańców wsi.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-31, 11:20

Przejdź do aktualności

orzeł biały i biało-czerwona flaga z napisem wybory
Aktualność

Zgłoszenia kandydatów do komisji

Informacja Wójta Gminy Konstantynów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-06, 9:56

Przejdź do aktualności

pisanki w koszyczku, obok tulipany
Aktualność

Życzenia wielkanocne

Wójt Gminy Konstantynów, Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów oraz pracownicy samorządowi składają wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia wielkanocne...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-10, 8:32

Przejdź do aktualności

droga asfaltowa, znak roboty drogowe
Aktualność

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – przebudowa przepustów, od dnia 20.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do m. Janów Podlaski.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-14, 10:10

Przejdź do aktualności

zielone listki, pod spodem napis konkurs
Aktualność

"Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej" - konkurs

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie oraz Wójt Gminy Konstantynów zapraszają do udziału w VIII edycji konkursu "Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej"

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-14, 12:31

Przejdź do aktualności

wykrzyknik na tle struktury wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego (aktualizacja)

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację dotyczące ograniczeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-16, 11:20

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni
Aktualność

eKonstantynów - aplikacja mobilna

Przypominamy, że od ubiegłego roku udostępniliśmy Państwu mobilną aplikację Gminy Konstantynów – eKonstantynów. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji, komunikatów i ostrzeżeń dotyczących naszej gminy. System powiadamiania jest całkowicie bezpłatny i można go pobrać ze strony Google Play.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-16, 12:49

Przejdź do aktualności

kula ziemska z zielonym listkiem na dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 11:32

Przejdź do aktualności

rzeka Bug, w tle promienie wschodzącego słońca
Aktualność

Gmina Konstantynów w RadioBiper

Serwis informacyjny RadioBiper opublikował na swojej stronie internetowej materiał pt.: Gmina Konstantynów. Magiczne zakątki południowego Podlasia. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, która obejmuje: informację tekstową, galerię zdjęć oraz krótki film.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 14:15

Przejdź do aktualności

wodomierz, instalacja wodociągowa
Aktualność

Opłata za pobraną wodę w dobie koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jednostka zajmująca się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę na terenie naszej gminy - Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, informuje o nowych zasadach odczytu wskazań wodomierzy oraz rozliczenia opłat za pobraną wodę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-21, 14:17

Przejdź do aktualności

napis zdalna szkoła na niebieskim tle
Aktualność

"Zdalna Szkoła" w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-22, 11:45

Przejdź do aktualności

tablica informacyjna gminy konstantynów
Aktualność

Targowisko otwarte - zasady bezpieczeństwa

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) otwarte zostanie gminne targowisko w Zakanalu. Będzie ono funkcjonowało w nowej organizacji, tak aby zapewnić wszystkim korzystającym optymalne warunki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-24, 10:50

Przejdź do aktualności

biało czerwona flaga i orzeł w koronie
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada na 2 maja. Jej ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają "biało-czerwoną" podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 9:30

Przejdź do aktualności

kolorowe tkaniny
Aktualność

Bądź Eko - zbiórka tkanin bawełnianych

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie organizuje akcję "Bądź Eko". Głównym celem tego działania jest zbiórka materiałów bawełnianych, które posłużą do uszycia maseczek ochronnych. Zachęcamy do wsparcia tej akcji...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 12:25

Przejdź do aktualności

budynek w remoncie
Aktualność

Inwestycje w Gminie Konstantynów - Biper TV

Serwis informacyjny Biper TV opublikował materiał filmowy pt.: "Inwestycje w Gminie Konstantynów - kwiecień 2020". W kilkuminutowym nagraniu Wójt Gminy - Romuald Murawski przedstawił bieżące oraz planowane do realizacji w najbliższym czasie działania inwestycyjne.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 13:22

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Ocena jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie. W załączeniu publikujemy pełną treść dokumentu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 14:07

Przejdź do aktualności

błyskawice na niebie
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci burz.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 18:06

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga z napisem szkoła podstawowa
Aktualność

Akademia z okazji Święta Konstytycji 3 Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii przygotowali akademię z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z aktualnie obowiązującym stanem epidemii, materiał filmowy został przygotowany przez uczniów i nauczycieli w warunkach domowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 9:26

Przejdź do aktualności

połowa zdjęcia z zielonym drzewem, druga połowa spalona przez ogień
Aktualność

Wypalanie traw jest zabronione

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 12:38

Przejdź do aktualności

symbole narodowe: orzeł i biało-czerwona flaga
Aktualność

Obchody Święta 3 Maja - odezwa

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 13:38

Przejdź do aktualności

strażak z wężem strażackim
Aktualność

4 maja - Dzień Strażaka

4 maja (w dniu wspomnienia Świętego Floriana) obchodzone jest Międzynarodowe Święto Strażaków. Z tej okazji przekazujemy wszystkim strażakom najlepsze życzenia...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-04, 10:12

Przejdź do aktualności

grafika z bawiącymi się dziećmi, obok napis rekrutacja
Aktualność

Rekrutacja uzupełniająca dla przedszkolaków

Informujemy, że w dniach od 4 do 29 maja 2020 roku przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Konstantynowie oraz Oddziału Przedszkolnego w Komarnie-Kolonii na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych jednostek oświatowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-04, 11:59

Przejdź do aktualności

fale na morzu, na plaży wypoczywający ludzie
Aktualność

Wypoczynek dla dzieci

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Dla dzieci rolników powiatu bialskiego proponowany jest turnus: NAD MORZEM w Łazach, Ośrodek Wypoczynkowy „BOHEMA-OSADA”, w terminie 01.-10.08.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-05, 14:31

Przejdź do aktualności

stos książek na biurku
Aktualność

Wznawiamy wypożyczanie książek

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. wznawiamy wypożyczanie książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzamy kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-08, 9:23

Przejdź do aktualności

kolorowe grafiki wokół napisu koło gospodyń wiejskich
Aktualność

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie finansowe. Warunkiem ubiegania się o środki jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-11, 11:53

Przejdź do aktualności

zamarznięte kwiaty i pąki na drzewku owocowym
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci przymrozków.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-11, 15:03

Przejdź do aktualności

laptop na stole obok kubek
Aktualność

Elektroniczne odpisy aktów stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej. Gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-14, 10:41

Przejdź do aktualności

grafika z ostrzeżeniem w tle symbol wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego ws. ograniczeń, nakazów i zakazów

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-14, 10:53

Przejdź do aktualności

tabliczka na drzwiach z napisem kasa
Aktualność

Wznawiamy obsługę kasową

Informujemy, że od dnia 19 maja 2020 roku ponownie umożliwiamy dokonywanie płatności w kasie Urzędu Gminy. Będzie ona czynna przez trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 8:00 do 14:00. Obsługa kasowa prowadzona będzie z pewnymi ograniczeniami.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-18, 12:09

Przejdź do aktualności

dzik w lesie
Aktualność

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 15.05.2020r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 3 w okolicy miejscowości Zaczopki, gm. Rokitno, powiat bialski.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-20, 10:00

Przejdź do aktualności

słoiczki z przetworami na tle kwiatów
Aktualność

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że uruchomił na swojej stronie internetowej „Lubelską e-spiżarnię" - inicjatywę, której celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-22, 11:55

Przejdź do aktualności

dzieci z piłką do koszykówki
Aktualność

Wznowienia zajęć w ramach SMOK

Od 1 czerwca 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-22, 12:10

Przejdź do aktualności

drzwi wejściowe do urzędu, tablice informacyjne na ścianie
Aktualność

Bezpośrednia obsługa interesantów

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 25 maja 2020 roku (poniedziałek), Urząd Gminy Konstantynów prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem szczególnych zasad. Pełna treść Komunikatu Wójta Gminy Konstantynów w tej sprawie znajduje się w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-25, 10:07

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o sesji rady gminy
Aktualność

XVII Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 9:55

Przejdź do aktualności

pokrycie dachowe azbestowe
Aktualność

Nabór na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:11

Przejdź do aktualności

zespół w strojach ludowych w parku
Aktualność

Nagroda dla Zespołu "Pogodna Jesień"

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Wśród kandydatów były zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury. Wśród nagrodzonych jest także Zespół "Pogodna Jesień" z Konstantynowa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:37

Przejdź do aktualności

cyfra 30 z kształtem mapy Polski
Aktualność

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-27, 8:33

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:28

Przejdź do aktualności

grafika z symbolami zwierząt
Aktualność

Badanie rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:40

Przejdź do aktualności

logo e-bazarek i zdjęcie wędlin
Aktualność

Lubelski e-bazarek

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje o uruchomieniu ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. LODR w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:08

Przejdź do aktualności

laptop napis zdalna szkoła+
Aktualność

Zdalna Szkoła+ w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które zostało przyznane na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:45

Przejdź do aktualności

kartka z głosem wrzucanym do urny z napisem wybory sołeckie
Aktualność

Wybory Sołtysa Sołectwa Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o przedterminowych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 14:22

Przejdź do aktualności

grafika z kształtem wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego dot. epidemii

Wojewoda Lubelski informuje o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 30 maja 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-04, 12:20

Przejdź do aktualności

czworo dzieci na plaży
Aktualność

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne GIS, MEN i MZ

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-05, 10:31

Przejdź do aktualności

błyskawica na niebie
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci burz z gradem.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-08, 9:58

Przejdź do aktualności

kwitnący rzepak na polu
Aktualność

Dni Pola w Pożogu II

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje w dniach 15 - 30 czerwca br. "Dni Pola", które są wydarzeniem adresowanym do rolników z Lubelszczyzny. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo w piśmie Dyrektora LODR w Końskowoli oraz na plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-08, 13:49

Przejdź do aktualności

przemarznięta roślina na polu
Aktualność

Wnioski o szacowanie strat w rolnictwie

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, informujemy że w dniach od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów, można składać wnioski w tej sprawie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-09, 15:24

Przejdź do aktualności

latarnia, ławka, ludzie
Aktualność

Grant dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie otrzymała grant w ramach III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”. Organizator konkursu - Fundacja Orlen wybrała 300 z blisko 3000 wniosków, które zostaną zrealizowane w ramach tego programu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-10, 8:34

Przejdź do aktualności

panele solarne na dachu
Aktualność

Instalacje solarne - zakończenie okresu gwarancyjnego

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. skończył się 5-letni okres gwarancji dla instalacji solarnych wykonanych w 2014 i 2015 roku w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-10, 15:15

Przejdź do aktualności

zawodnicy na scenie
Aktualność

Stypendia sportowe za 2019 rok

10 czerwca 2020 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie dokonano wręczenia nagród - stypendiów sportowych. Wójt Gminy Romuald Murawski, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Hryciuk w obecności przedstawicieli samorządu gminnego oraz placówek oświatowych przekazali listy gratulacyjne i nagrody finansowe na wydatki związane ze sportem amatorskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 9:22

Przejdź do aktualności

kaplica podczas remontu obok drzewa i dwonnica
Aktualność

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia

Lokalny serwis informacyjny Biała24.pl opublikował materiał filmowy pt.: "Gmina Konstantynów rewitalizuje miejscowość Komarno". W kilkuminutowym nagraniu Wójt Gminy Romuald Murawski informuje o aktualnym przebiegu inwestycji pn. "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 10:16

Przejdź do aktualności

trzy osoby na tle pola
Aktualność

Nabór na Rachmistrzów Spisowych

Wójt Gminy Konstantynów - Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 14:25

Przejdź do aktualności

grafika wirusa z napisem koronawirus
Aktualność

Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-16, 9:51

Przejdź do aktualności

grafika z budynkami
Aktualność

Szybki Internet w naszej gminie

Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-19, 8:19

Przejdź do aktualności

wozy strażackie na ulicy, obok trzy osoby
Aktualność

Bitwa o wozy

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w danym województwie, otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-24, 14:51

Przejdź do aktualności

kolorowa mapa z gminami
Aktualność

Aktywne Pogranicze - badanie ankietowe

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zdiagnozowania sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenia nowych lub potwierdzenia dotychczasowych kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-26, 13:02

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-29, 8:56

Przejdź do aktualności

napis biblioteka
Aktualność

Punkty biblioteczne w Gnojnie i Komarnie-Kolonii

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza do odwiedzania punktów bibliotecznych w Gnojnie i Komarnie-Kolonii. Funkcjonowanie tych mobilnych puntów jest możliwe dzięki finansowaniu z Fundacji Orlen.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 11:27

Przejdź do aktualności

osoby wykonujące przysiady i pompki przed budynkiem pałacu
Aktualność

Gaszyn Challenge - Gmina Konstantynów

Zgodnie z nominacją Gminy Leśna Podlaska, dołączyliśmy do akcji #gaszynchallenge. Podjęliśmy wyzwanie i wsparliśmy Tosię. Teraz nominujemy: ULPKS Iskra Konstantynów, Urząd Gminy Sarnaki oraz Urząd Gminy Mielnik.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 13:16

Przejdź do aktualności

auto skecające na skrzyżowaniu dróg, w tle domy
Aktualność

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej w Janowie Podlaskim, od dnia 06.07.2020 r. do dnia 15.08.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja w Janowie Podlaskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 14:06

Przejdź do aktualności

osoby w kajakach na rzece
Aktualność

Spływ kajakowy – bierzmy przykład z Jana Pawła II

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na "Spływ kajakowy - bierzmy przykład z Jana Pawła II". Wydarzenie odbędzie się 11.07.2020 roku (sobota) na rzece Bug - trasa Bubel-Łukowiska – Serpelice (ok. 17 km).

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 8:42

Przejdź do aktualności

widok ręki spisującej notatkę obok druga osoba
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa.Punkt przyjęć znajduje się w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Piłsudskiego 27 w Konstantynowie. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 9:06

Przejdź do aktualności

osoba korzystająca ze smartfona, w tle pole rzepaku
Aktualność

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę - aplikacja

Informujemy, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 11:38

Przejdź do aktualności

wozy strażackie na drodze
Aktualność

Druga edycja "Bitwy o wozy"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-06, 8:35

Przejdź do aktualności

znak zielonego auta na asfalcie
Aktualność

Strategia elektromobilności - spotkanie konsultacyjne

Informujemy, że w dniu 8 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035. Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-06, 15:27

Przejdź do aktualności

lupa, ikonka ludzi
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-13, 12:41

Przejdź do aktualności

skrzynka na głosy wyborcze
Aktualność

Wybory Sołtysa Sołectwa Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ponownych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 22 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 19:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-14, 14:12

Przejdź do aktualności

dwie postacie łączące puzzle
Aktualność

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Konstantynów Zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-16, 15:25

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzedu gminy
Aktualność

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i GOPS

W związku z pojawiającymi się nowymi ogniskami koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od dnia 23 lipca 2020 roku do odwołania ponownie wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-22, 11:48

Przejdź do aktualności

osoby na scenie, w tle kolorowe domy
Aktualność

Spektakl plenerowy w parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na spektakl plenerowy Teatru Blaszany Bębenek pt. "Szkoła Pana Kleksa", który odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 15:00 w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-22, 12:00

Przejdź do aktualności

meżczyzna w kapeluszu grający na skrzypcach
Aktualność

Skrzypek z Zakalinek ponownie wyróżniony

W dniach 18-19 lipca br. w Lublinie odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jury konkursowe po przesłuchaniu: 29 zespołów śpiewaczych, 3 solistów instrumentalistów, 1 kapeli i 5 grup w kategorii Mistrz i Uczeń, dokonało wyboru laureatów. Przesłuchanie było równocześnie eliminacjami do ogólnopolskich festiwali.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-23, 8:24

Przejdź do aktualności

Artykuł

Informacja o zabytkach

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-31, 11:01

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 10:26

czytaj-wiecej-artykul

trzy kolorowe krasnoludki
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

"Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 12:37

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów. W załączeniu publikujemy szczegółowy porządek obrad.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-06, 12:29

Przejdź do aktualności

dzik leżący na trawie
Aktualność

Wystąpienie ASF u dzika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 07.08.2020r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Komarno.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-10, 13:14

Przejdź do aktualności

napis bezpłatne porady prawne
Aktualność

Bezpłatne porady prawne

Starosta Bialski zaprasza do korzystania z usług bezpłatnych porad prawnych (obywatelskie i mediacje), które świadczone są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-11, 13:45

Przejdź do aktualności

rodzina puszczająca latawiec na tle błekitnego nieba
Aktualność

Program Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu przypomina o możliwości skorzystania z Programu "Czyste Powietrze". Od 15 maja br. uproszczone zostały zasady Programu. Wszelkie informacje dotycząc wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl W załączeniu publikujemy ulotkę oraz broszurę Programu "czyste Powietrze".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-13, 8:09

Przejdź do aktualności

wejście do budynku UG
Aktualność

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i GOPS

W związku z pojawiającymi się ogniskami koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od dnia 17 sierpnia 2020 r. do odwołania wprowadza się dodatkowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-17, 11:21

Przejdź do aktualności

banknoty na tle suchej ziemi
Aktualność

Susza - Pomoc - COVID-19

Od 13 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-24, 12:34

Przejdź do aktualności

widok dłoni z długopisem nad kartką papieru
Aktualność

Poświadczanie własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców związanymi z możliwością stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy, publikujemy informację opisującą obowiązujący stan prawny dotyczący tej kwestii.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 8:00

Przejdź do aktualności

produkty spożywcze na stole
Aktualność

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że w okresie od 01 września 2020 roku do 30 września 2020 roku będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 14:42

Przejdź do aktualności

żniwiarz koszący zboże kosą
Aktualność

Żniwa u Zdzisława - materiał filmowy

Czas żniw powoli dobiega końca. Współcześnie kojarzą się one głównie z kombajnami na polach. A jak wyglądały żniwa kiedyś? Zachęcamy do obejrzenia filmu o tradycyjnych żniwach, jakie odbywały się w czasach sprzed mechanizacji rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-26, 12:05

Przejdź do aktualności

kolorowe przybory szkolne na drewnianym stole
Aktualność

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Przedszkolaki, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół oraz Rodzice. Dzisiaj, 1 września 2020 r. w dniu rozpoczynającym rok szkolny 2020/2021 w nowych okolicznościach, z wieloma ograniczeniami w związku z COVID-19, życzę Wam by nauka przynosiła wiele pozytywnych wrażeń, a szkoła była wspaniałym miejscem do odkrywania świata i rozwijania własnych talentów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 7:33

Przejdź do aktualności

kolorowe motywy kwiatowe
Aktualność

Baszta zdobyta

W dniach 28-29 sierpnia 2020 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jury konkursowe wysłuchało: 15 kapel, 24 zespoły śpiewacze, 18 instrumentalistów, 20 solistów oraz 23 grupy "Mistrz i Uczeń". Łącznie wystąpiło około 500 artystów. W tym jednym z największych festiwali ludowych mieliśmy również swojego przedstawiciela. W kategorii solistów instrumentalistów wystąpił Zdzisław Marczuk z Zakalinek.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 8:35

Przejdź do aktualności

autobusy na parkingu
Aktualność

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie w roku szkolnym 2020/2021, będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp. z o.o. Będą to kursy ogólnodostępne, a pierwszeństwo przejazdu mają uczniowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 9:28

Przejdź do aktualności

tabliczka na drzwiach z napisem kasa
Aktualność

Wpłaty w kasie Urzędu tylko w poniedziałki i wtorki

Informujemy, że zmianie ulega czas pracy kasy Urzędu Gminy w Konstantynowie. Od dnia 7 września 2020 roku kasa będzie czynna dwa dni w tygodniu, tj. w poniedziałek i wtorek. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 15:01

Przejdź do aktualności

szkic budynku z zegarem oraz herb gminy - waga
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa w Urzędzie Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-02, 8:58

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga na maszcie
Aktualność

Zagłosuj na maszt z "biało-czerwoną" w naszej gminie

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Zachęcamy do oddania głosu na naszą gminę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 11:40

Przejdź do aktualności

znak drogowy - przystanek autobusowy
Aktualność

Bezpieczne korzystanie z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opracowały wytyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wytyczne mają również zastosowanie w zakresie dojazdu uczniów do i ze szkoły.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 14:22

Przejdź do aktualności

słup energetyczny na tle nieba
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 16 września 2020 roku (środa) nastąpi wyłączenie prądu na stacji Witoldów 4. W związku z powyższym w miejscowości Witoldów, mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 10:13

Przejdź do aktualności

autobus szkolny na drodze, w tle drzewa i przystanek
Aktualność

Ogłoszenie - sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz, model - L090M, będącego składnikiem majątku ruchomego gminy. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 12:13

Przejdź do aktualności

symbol wirusa na zielonym tle
Aktualność

Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wojewoda Lubelski informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 roku oraz z dnia 4 września 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określają ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 9:22

Przejdź do aktualności

rysunek zielonego auta
Aktualność

Strategia elektromobilności - raport z konsultacji

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku sporządzony został raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035". Wyniki tych konsultacji zostały sformułowane w raporcie, którego treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 9:30

Przejdź do aktualności

lis leżący na polanie w lesie
Aktualność

Jesienna akcja szczepienia lisów

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie, które planowane jest na terenie województwa lubelskiego w dniach od 18 do 21 września 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 10:32

Przejdź do aktualności

dwóch mężczyzn i kobieta
Aktualność

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to badanie statystyczne, które obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju i jest realizowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 11:19

Przejdź do aktualności

Hasła akcji sprzanie świata na żółtym tle
Aktualność

Sprzątanie Świata - 27. Finał Akcji

Wszystkich mieszkańców Gminy Konstantynów zapraszamy do przyłączenie się do Akcji Sprzątania Świata. W 2020 roku po raz 27 wyruszamy posprzątać Polskę! Hasło tegorocznej kampanii to: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Akcja odbędzie się w dniach 18-20.09.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 12:05

Przejdź do aktualności

mężczyzna w stroju ludowym
Aktualność

Spotkanie z Mistrzem

10 września 2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbyło się spotkanie z Mistrzem - Panem Zdzisławem Marczukiem, zdobywcą już trzech "Baszt". W sierpniu br. skrzypek z Zakalinek otrzymał kolejną główną nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-18, 9:26

Przejdź do aktualności

grafika z koszem do gry w koszykówkę
Aktualność

Program SMOK - zajęcia koszykówki

Informujemy, że od 1 września 2020 roku Polski Związek Koszykówki we współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin zajęć tygodniowo (od września do listopada 2020 r.) i odbywają się w trzech grupach wiekowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-18, 9:55

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-29, 12:54

Przejdź do aktualności

napis z herbem gminy
Aktualność

Zebrania wiejskie - przygotowania do projektu OZE

Informujemy, że w dniach od 29 września do 12 października 2020 roku będą odbywały się zebrania wiejskie związane z przygotowaniem projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zachęcamy mieszkańców do licznego uczestnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-30, 14:31

Przejdź do aktualności

niebieskie tło z napisem ankieta
Aktualność

Ankieta ws. planowanych inwestycji w zakresie OZE

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w projektach polegających na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, na nieruchomościach mieszkańców gminy, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – powinny wypełnić i złożyć w terminie do 30 października 2020 r. do Urzędu Gminy w Konstantynowie załączoną ankietę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 10:53

Przejdź do aktualności

meżczyzna ze statuetką i łanem zboża w ręku
Aktualność

Mistrzowie Agro 2020

Informujemy, że "Kurier Lubelski" ogłosił nominowanych w akcji Mistrzowie Agro 2020. Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli się także przedstawiciele Gminy Konstantynów, którzy zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:25

Przejdź do aktualności

dwie kobiety siedzące na kanapie
Aktualność

Bezpłatna mammografia

Informujemy, że w dniu 30 października 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Konstantynowie na placu przy Parku Platerów, możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:39

Przejdź do aktualności

mężczyzna na polu z laptopem
Aktualność

Powszechny Spis Rolny 2020 - loteria

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej, mogą wziąć udział w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej GUS.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:50

Przejdź do aktualności

tablica pamiątkowa na kamieniu
Aktualność

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Solinkach

27 września br. w Solinkach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej: 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecie powstania miejscowości Solinki, oraz 80-lecia wybuchu II wojny światowej. Był to również dzień 76. rocznicy pomordowania mieszkańców wsi Solinki i okolicznych miejscowości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 12:44

Przejdź do aktualności

serduszka i tulipan, obok napis dzień edukacji narodowej
Aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia władz samorządowych Gminy Konstantynów, skierowane do Nauczycieli i Pracowników Oświaty, z okazji przypadającego na dzień 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:09

Przejdź do aktualności

widok strony internetowej z ocenami ucznia
Aktualność

E-dziennik w Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii wdrożyła funkcjonowanie e-dziennika. System dziennika elektronicznego (optivum NET+(UONET+) – VULCAN zostanie uruchomiony od dnia 12 października 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:32

Przejdź do aktualności

Artykuł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-16, 11:42

czytaj-wiecej-artykul

telefon w dłoniach
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w związku z sytuacją spowodowaną COVID – 19 bezpłatne porady psychologiczne będą udzielane tylko telefonicznie pod numerem 83 345 00 69 w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-22, 10:08

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzedu
Aktualność

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

Informujemy, że z dniem 26 października 2020 roku (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Konstantynów będzie zamknięty dla interesantów. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-26, 9:31

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów. Szczegółowy porządek obrad XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Konstantynów dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-04, 8:33

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzanymi dalszymi obostrzeniami, uprzejmie informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. Urząd Gminy pozostaje zamknięty dla interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-06, 15:59

Przejdź do aktualności

poukładane zdjęcia z Konstantynowa
Aktualność

Konkurs na zdjęcia do kalendarza

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2021. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu. Zależy nam, abyście Państwo współuczestniczyli w przygotowaniu wydawnictwa, promującego zarówno Gminę jak i państwa pasje.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-20, 11:38

Przejdź do aktualności

Artykuł

Państwowe Fundusze Celowe

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-25, 14:00

czytaj-wiecej-artykul

ozdoby choinkowe, w tle figurka anioła
Aktualność

Anioły i Ozdoby Bożonarodzeniowe

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w XIV Konkursie Plastycznym "Anioły i Ozdoby Bożonarodzeniowe". Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-01, 10:28

Przejdź do aktualności

dwie osoby dorosłe z dzieckiem na tle błękitnego nieba
Aktualność

Zaświadczenia do Programu "Czyste Powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że przyjmowane są żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-04, 9:47

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXII zwyczajna Sesja Rady Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-07, 9:05

Przejdź do aktualności

napis konsultacje społeczne z herbem gminy
Aktualność

Konsultacje społeczne - zmiany w LPR

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza Mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017- 2023. Uwagi i opinie do projektu LPR można składać na załączonym formularzu konsultacyjnym w terminie od 10 grudnia 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku do godziny 12:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-09, 8:27

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki na błękitnym tle
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”. W ramach projektu zapewniona będzie bezpłatna opieka żłobkowa dla dzieci do lat 3 w terminie do 31.01.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-10, 7:56

Przejdź do aktualności

cyfry oznaczające dni w kalendarzu
Aktualność

24 grudnia - dzień wolny

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów, dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, w tym dniu Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwienia spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-14, 15:07

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą
Aktualność

Ocena jakości wody

W związku z licznymi zapytaniami o wydanie oceny jakości wody z wodociągu publikujemy dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej z dniu 18 sierpnia 2020 roku, który zawiera bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-15, 9:33

Przejdź do aktualności

ozdoby świąteczne z napisem wesołych świąt
Aktualność

Boże Narodzenie 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz zbliżającego się Nowego Roku 2021, wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia składają władze samorządowe.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-17, 11:30

Przejdź do aktualności

kolorowa tabela z datami
Aktualność

Harmonogramy odbioru odpadów w 2021 roku

Informujemy, że zostały ustalone terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Konstantynów w 2021 roku, z podziałem na poszczególne frakcje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramach (podział na Konstantynów i pozostałe miejscowości), które publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-18, 11:36

Przejdź do aktualności

trzy osoby z płomieniem światła betlejemskiego
Aktualność

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. W dniu dzisiejszym Światło Pokoju dotarło także do naszej jednostki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-22, 13:57

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem, w tle druga osoba
Aktualność

Oferta pracy dla psychologa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie poszukuje pracownika na stanowisko psychologa. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-22, 14:38

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta młodzież
Aktualność

Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry

Informujemy, ze Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.500,00 zł w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2020! Nabór uczestników do tego przedsięwzięcia planowany jest na styczeń 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-23, 8:38

Przejdź do aktualności

szklanka z wodą
Aktualność

Ocena jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 10 grudnia 2020 roku, wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-23, 9:17

Przejdź do aktualności

grafika wirusa
Aktualność

Nowe ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wojewoda Lubelski informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określa ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-30, 11:57

Przejdź do aktualności

drewniany kompostownik na odpady
Aktualność

O kompostowaniu bioodpadów i nie tylko

Wobec licznych zapytań mieszkańców naszej gminy, związanych z uzyskaniem ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, w zakładce "Odpady Komunalne" (banner na stronie głównej) zamieszczamy materiał edukacyjny w formie pytań i odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-31, 8:38

Przejdź do aktualności

grafika z poszczególnymi frakcjami odpadów
Aktualność

Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Komunikat skierowany do mieszkańców gminy, zawierający szczegółową informację na temat aktualnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym Wójt Gminy Konstantynów przedstawia wszystkie aspekty związane z tym tematem.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-31, 9:00

Przejdź do aktualności

dłonie dwóch osób
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywają się raz w tygodniu (wtorek) w godz. 15:00– 17:00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konstantynowie przy ulicy Piłsudskiego 27.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-04, 10:36

Przejdź do aktualności

grafika książki z napisem biblioteka roku
Aktualność

Biblioteka Roku 2020

Miło nam poinformować, że w XIII. edycji Konkursu Biblioteka Roku 2020 Powiatu Bialskiego, za najaktywniejszą bibliotekę uznano Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się dokonaniami wszystkich uczestników, wyłoniła laureata konkursu, którym została nasza Biblioteka.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 9:06

Przejdź do aktualności

czerwony metalowy kosz w kształcie serca
Aktualność

Wrzuć nakrętki, pomóż potrzebującym...

Czerwony metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, jest symbolem coraz bardziej popularnej formy recyklingu. Co równie ważne jest to także część akcji, dzięki której pieniążki ze sprzedaży zebranych nakrętek trafiają do osób najbardziej potrzebujących. Z początkiem roku takie serce stanęło również przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 9:39

Przejdź do aktualności

czasopismo leżące na biurku
Aktualność

Biuletyn Samorządowy Gminy Konstantynów

W załączeniu publikujemy wersję elektroniczną 15. wydania Biuletynu Samorządowego Gminy Konstantynów. Zachęcamy do lektury naszego lokalnego wydawnictwa. Biuletyn został wydany również w tradycyjnej wersji papierowej. Osoby preferujące taką formę gminnego czasopisma, zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Konstantynowie (biuletyn wyłożony jest na stoliku przy głównym wejściu), po odbiór bezpłatnego egzemplarza.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-13, 12:58

Przejdź do aktualności

osoba stojąca na śniegu trzymająca łopatę
Aktualność

Komunikat ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

Komunikat Wójta Gminy Konstantynów przypominający, że właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 9:59

Przejdź do aktualności

grafika telefonu w dłoni i numer 989
Aktualność

Szczepienia przeciw COVID-19 - infolinia 989

989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 10:26

Przejdź do aktualności

zdjęcia z osobami i napis szczepimy się
Aktualność

Transport na szczepienia

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Gmina Konstantynów zapewni transport do Ośrodka Zdrowia w Konstantynowie osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 11:03

Przejdź do aktualności

grupa uśmiechniętej młodzieży
Aktualność

Nabór do projektu "Równać szanse..."

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie prowadzi nabór uczestników projektu pn. "Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry". Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Biblioteki przy ulicy Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-18, 9:51

Przejdź do aktualności

grafika z napisem konkurs ofert
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne 2021

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2021, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-20, 12:49

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXIII Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy. Szczegółowy porządek obrad dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów oraz w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-22, 11:25

Przejdź do aktualności

ciągnik na polnej drodze
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego - terminy składania wniosków

Zgodnie z przepisami Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustalone zostały terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych w 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-22, 14:46

Przejdź do aktualności

grafika z dziećmi
Aktualność

Rekrutacja do przedszkola i szkół podstawowych - terminy

Wójt Gminy Konstantynów określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2021/2022.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-25, 9:05

Przejdź do aktualności

grafika kolędników
Aktualność

Za kolędę dziękujemy

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że w dniu 31 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Piłsudskiego 4, odbędą się XXVIII Prezentacje "Za kolędę dziękujemy". Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 22 stycznia br.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 10:02

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą
Aktualność

Roczna ocena jakości wody (za 2020 rok)

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-26, 14:23

Przejdź do aktualności

data 1 lutego na niebieskim tle
Aktualność

Program Rodzina 500+

Informujemy, że od 01.02.2021 r. można składać wnioski o przyznanie Świadczenia Wychowawczego (500+) - wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 01.04.2021 r. Jednostką obsługującą Program Rodzina 500+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-27, 10:49

Przejdź do aktualności

uśmiechnięte dwie osoby - napis nabór rachmistrzów
Aktualność

Nabór rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Konstantynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 9:19

Przejdź do aktualności

zespół w strojach regionalnych na scenie
Aktualność

Prezentacje "Za kolędę dziękujemy" - nagranie

W dniu 31 stycznia 2021 roku (niedziela) w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbyły się 28. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy". Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną Prezentacje odbyły się bez udziału publiczności z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 9:51

Przejdź do aktualności

pokrycie dachu z eternitu, napis usuwamy azbest
Aktualność

Bezpłatne usuwanie azbestu - V nabór zgłoszeń

Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwa od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 10:46

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika miasteczka
Aktualność

Lider Rozwoju - Pionier Ekologii i Ochrony Środowiska

Z ogromną satysfakcją informujemy, że czołowe miejsce w Rankingu Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju (6. lokata wśród wszystkich gmin w Polsce) uzyskał Urząd Gminy Konstantynów, a w kategorii "Ekologia i Ochrona Środowiska" nasza jednostka uzyskała tytuł "Pioniera Rankingu Lider Rozwoju".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-02, 11:36

Przejdź do aktualności

zestaw kolorowych pocztówek na szarym tle
Aktualność

Symbole kultu religijnego... - pocztówki "cegiełki"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie można nabyć zbiór pocztówek pt. "Symbole kultu religijnego w domach prywatnych na Południowym Podlasiu", który jest formą cegiełki na położenie płyty nagrobnej na mogile Kierownik Szkoły Podstawowej w Konstantynowie - Zofii Jarmuszyńskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-11, 13:01

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga na maszcie
Aktualność

Pod biało-czerwoną

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za każdy głos oddany w akcji „Pod biało-czerwoną”. Dzięki Państwa zaangażowaniu Gmina Konstantynów uzyskała wymaganą liczbę głosów i znalazła się na oficjalnej liście finałowego etapu projektu, związanego z zakupem i montażem masztu z biało-czerwona flagą.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-11, 14:03

Przejdź do aktualności

przebiśniegi
Aktualność

Zaczarujemy wiosnę - przegonimy zimę

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w konkursie pt. "Zaczarujemy wiosnę - przegonimy zimę", który nawiązuje do obrzędowości okresu wiosennego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu „Marzanny” techniką dowolna (np. kukła, pacynka, rysunek, rzeźba, itp.) i zrobieniu zdjęcia pracy. Fotografię pracy należy przesłać do 15 marca 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-25, 11:10

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu
Aktualność

Nowe wejście do budynku Urzędu Gminy i GOPS

Informujemy, że od dnia 5 marca 2021 r. (piątek) dotychczasowe wejście do budynku Urzędu Gminy Konstantynów zostaje całkowicie wyłączone z użytkowania. Na czas prowadzonych robót budowlanych, dla interesantów Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało udostępnione wejście od strony ulicy Janowskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-05, 8:10

Przejdź do aktualności

tabliczka sołtys, poniżej napis dzień sołtysa
Aktualność

11 marca - Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa. Jest to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku osobom, które dbają o swoje sołectwa – każdego dnia i przez cały rok. Z tej okazji wszystkim Sołtysom, życzenia składają: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 10:21

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Poświadczanie własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców, związanymi z możliwością stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy, ponawiamy publikację informacji opisującą obowiązujący stan prawny dotyczący tej kwestii.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 12:22

Przejdź do aktualności

kolorowe ozdoby świąteczne wielkanocne
Aktualność

Kartki, ozdoby, stroiki wielkanocne wykonane przez WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie opublikował na stronie internetowej zdjęcia swoich prac o tematyce wielkanocnej. Wśród licznych fotografii, pokazujących efekty pracy uczestników placówki, znajdują się m.in.: kartki wielkanocne, ozdoby i stroiki związane z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-12, 11:08

Przejdź do aktualności

panorama rolnicza
Aktualność

Innowacyjny projekt dla rolników

Informujemy, że Gmina Konstantynów jako jedna pierwszych w kraju przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu pt. "Cyfryzacja i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w Gminie Konstantynów" - etap I. Do bezpłatnego udziału w tym projekcie uprawnieni są wszyscy podatnicy - płatnicy podatku rolnego z obszaru naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-16, 13:09

Przejdź do aktualności

zdjęcie rzeki Bug w Gnojnie
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Bug

Informujemy, że Klub rekreacyjno - sportowy TKKF Krzna Biała Podlaska włączył się do akcji Operacja Czysta Rzeka 2021. Głównym celem tej akcji jest posprzątanie "lubelskiej" linii brzegowej rzeki Bug, od momentu, gdy rzeka przestaje być rzeką graniczną (około 300 m na wschód od promu Niemirów-Gnojno) do Punktu Widokowego (na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-16, 13:45

Przejdź do aktualności

rzeka Czyżówka
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Czyżówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej włączyło się do akcji Operacja Czysta Rzeka 2021. Głównym celem tej akcji uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie brzegów rzeki Czyżówki, oraz bezpośrednio przyległego do rzeki terenu Parku Platerów. W akcji udział mogą wziąć nie tylko osoby pełnoletnie (osoby poniżej 18. roku życia, mogą brać udział wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-17, 13:10

Przejdź do aktualności

osoba zamitająca chodnik
Aktualność

Zadbajmy o czystość naszego otoczenia

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem określającym szczególne zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku nie tylko w obrębie swoich posesji, ale również chodników oraz pasa drogi do nich przylegających (z uwzględnieniem zanieczyszczeń gromadzących się przy krawężnikach).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-19, 14:43

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXIV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-23, 9:10

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni
Aktualność

Nasza aplikacja - eKonstantynów

Już od ponad roku udostępniamy Państwu mobilną aplikację Gminy Konstantynów – eKonstantynów. Cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji, a także ważnych komunikatów i ostrzeżeń dotyczących naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-23, 11:34

Przejdź do aktualności

zamknięte wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i GOPS

W związku z kolejną falą zachorowań na SARS-Cov-2 i wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraju, od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-25, 9:53

Przejdź do aktualności

kolorowe jajka wielkanocne w koszyczku
Aktualność

Życzenia Wielkanocne

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzenia składają Wójt Gminy Konstantynów, Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów oraz pracownicy samorządowi...

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 8:51

Przejdź do aktualności

droga gruntowa, w tle budynki
Aktualność

Droga w Zakalinkach z rekomendacją Wojewody Lubelskiego

W dniu 31 marca 2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lista rekomendowanych przez Wojewodę Lubelskiego inwestycji do dofinansowania zawiera również wniosek naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 11:43

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z pisankami i zajączkiem
Aktualność

Wielkanocna gra terenowa z GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w "Wielkanocnej grze terenowej". Szukasz dobrej zabawy? Zgłoś się do GCK w godzinach otwarcia. Potrzebujesz jedynie: długopisu, telefonu i jak zaznaczają Organizatorzy... dobrego humoru.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 14:44

Przejdź do aktualności

drewniany megafon
Aktualność

Posłuchaj odgłosów natury - Łączy nas Bug

Z końcem marca po polskiej stronie rzeki Bug zamontowano 25 megafonów do słuchania odgłosów przyrody. Wchodząc do środka tych drewnianych konstrukcji, można usłyszeć wzmocnione dźwięki otoczenia. Jeden z megafonów został zlokalizowany na obszarze naszej gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie przeprawy promowej w Gnojnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-06, 12:07

Przejdź do aktualności

dziecięcy rysunek przedstawiający rodzinę
Aktualność

Zachowaj trzeźwy umysł 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie po raz kolejny przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tym razem kampania porusza bardzo ważne w obecnym czasie tematy związane z pandemią i jej skutkami. Hasła, jakie towarzyszą tegorocznej akcji to: „W poszukiwaniu szczęścia”, „Depresja?” oraz „Smart - znaczy mądrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 9:17

Przejdź do aktualności

grafika z biegaczami i polską flagą
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej informuje, że już wkrótce ruszą zapisy do kolejnej edycji Biegu Tropem Wilczym. W zbliżającej się IX edycji Biegu, który odbędzie się 16 maja 2021 roku, ambicją organizatorów będzie utrzymanie ilości miast, w których odbędzie się bieg Tropem Wilczym gdzie pobiegnie ok. 75 000 biegaczy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 10:26

Przejdź do aktualności

dłoń na klawiaturze komputerowej
Aktualność

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..." - informacja dla Beneficjentów

Beneficjentów Ostatecznych - osoby użytkujące zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz pozostałe urządzenia, zakupione w ramach projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 r. upływa 5-letni okres trwałości tych projektów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 13:03

Przejdź do aktualności

zielony brzeg rzeki
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Czyżówka /relacja/

W dniu 10 kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka”. 31 wolontariuszy posprzątało brzegi rzeki Czyżówki oraz tereny bezpośrednio do niej przyległe. Zebrano 107 worków śmieci !!!

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 9:50

Przejdź do aktualności

grafika z dziewczynką w kapeluszu
Aktualność

Mały Konkurs Recytatorski

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że do 23 kwietnia 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia do XXXX. Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 10:20

Przejdź do aktualności

lis na łące
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-19, 11:15

Przejdź do aktualności

grafika rowerzysty, w tle biało-czerwona flaga
Aktualność

VIII. Rodzinna Wycieczka Rowerowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na kolejną, VIII. edycję Rodzinnej Wycieczki Rowerowej, która odbędzie się 2 maja 2021 r. Miejscem zbiórki uczestników będzie plac przed Pałacem Platerów w Konstantynowie. Start zaplanowano na godzinę 9:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 9:09

Przejdź do aktualności

grafika z autem osobowym i kartą kredytową
Aktualność

Loteria spisowa - NSP 2021

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 22 kwietnia 2021 r. rusza przyjmowanie zgłoszeń w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Szczegółowe informacje oraz Regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://loteria.spis.gov.pl/

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 9:41

Przejdź do aktualności

postać strażaka
Aktualność

Zagłosuj na naszych strażaków!

Lokalny portal informacyjny Biała24 ogłosił "Plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP w powiecie". Każdy z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu może oddać głos na wybraną Ochotnicza Straż Pożarną (OSP).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 13:11

Przejdź do aktualności

flaga biało-czerwona na tle obrazu konstytucji 3 Maja
Aktualność

230. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na gminne obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów przewiduje Mszę Św. w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przy pomnikach upamiętniających wydarzenia narodowe oraz piknik rodzinny przy ognisku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 13:56

Przejdź do aktualności

budynek Urzędu z herbem gminy, w tle drzewa
Aktualność

4 maja - Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów, dzień 4 maja 2021 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, w tym dniu Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-22, 8:47

Przejdź do aktualności

zielona planeta w dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

W czwartek 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-22, 10:33

Przejdź do aktualności

widok na budynki, lasy i pola z lotu ptaka
Aktualność

Nowy termin składania wniosków o dopłaty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu do 17 czerwca br. terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-23, 8:54

Przejdź do aktualności

chłopcy w strojach koszykarskich
Aktualność

SMOK wznawia zajęcia

Od 3 maja 2021 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów wznawiają zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zapraszamy wszystkie dzieci kontynuujące treningi na zajęcia jak również wszystkie, które chciałyby je rozpocząć.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-26, 12:06

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXV. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-26, 13:06

Przejdź do aktualności

biało-czerwone tło z napisem 2 maja
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja), aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-27, 11:04

Przejdź do aktualności

uśmiechnięty starszy mężczyzna
Aktualność

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-29, 8:12

Przejdź do aktualności

strażacy w hełmach
Aktualność

4 maja - Dzień Strażaka

4 maja swoje święto obchodzą strażacy. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć Świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-29, 8:51

Przejdź do aktualności

zdjęcia obiektów na terenie gminy
Aktualność

Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ogłosiło IX edycję konkursu "Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej", którego celem jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego oraz zaakcentowanie Roku Batalionów Chłopskich w powiecie bialskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-18, 11:31

Przejdź do aktualności

grafika z twarzami dzieci
Aktualność

Rodzinny Piknik w Konstantynowie

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Rodzinny Piknik, który odbędzie się w dniu 30 maja 2021 roku (niedziela) w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-19, 7:51

Przejdź do aktualności

uśmiechnięte bignące dzieci
Aktualność

Głosuj na Podwórko Nivea w Konstantynowie

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie Podwórko Nivea. Od 24 maja do 15 lipca można zagłosować na lokalizację Konstantynów, ul. Parkowa. Celem konkursu jest wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placu zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-26, 13:09

Przejdź do aktualności

odpady elektroniczne
Aktualność

Zbiórka elektrośmieci

W dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) na terenie Gminy Konstantynów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte telefony, komputery, monitory, drukarki, sprzęt RTV, AGD małe i duże itp. należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-01, 15:11

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

4 czerwca - Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwienia spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-02, 8:17

Przejdź do aktualności

sala z wystawionymi pracami
Aktualność

Wystawy w Pałacu Platerów

Najbliższa niedziela (6 czerwca) to ostatni dnień, w który będzie można zobaczyć dwie wystawy. Pierwsza z nich to wystawa zdjęć pt. Łączy nas Bug". Druga to prace wykonane w ramach konkursu makramy "Sznurkiem wyplatane".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-02, 12:15

Przejdź do aktualności

obiekt oczyszczalni ścieków
Aktualność

Opłata za ścieki bez zmian

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) wydał decyzję zatwierdzająca taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Konstantynów na okres 3 lat. Oznacza to, że zgodnie z wnioskiem Gminy Konstantynów, opłata za oczyszczanie ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 11:21

Przejdź do aktualności

budynek ujęcia wody, w tle zbiorniki
Aktualność

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych MZK z siedzibą w Parczewie informuje, że w związku z planowanymi pracami na głównym odcinku sieci wodociągowej, w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek), od godziny 9:00 do około godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na obszarze całej Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 12:50

Przejdź do aktualności

grafika z kwiatami
Aktualność

Piękne, bo Bialskie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XII. edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. za pośrednictwem miast i gmin z powiatu bialskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-08, 12:19

Przejdź do aktualności

drzewa, teren leśny
Aktualność

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Starosta Bialski informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie – w cyklu 5- letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-11, 11:27

Przejdź do aktualności

rycerze z mieczami i tarczami
Aktualność

Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na "Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej", który odbędzie się 4 lipca 2021 roku (niedziela). Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 14:00 w Parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-14, 10:12

Przejdź do aktualności

pary małzeńskie - zdjęcie grupowe
Aktualność

Złote Gody - 50 lat razem

W dniu 15 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbył się Jubileusz 50-lecia Małżeństwa. Złote Gody obchodziło 16 par z terenu Gminy Konstantynów. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w Kościele Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-17, 11:15

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXVI Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:09

Przejdź do aktualności

okładka wydawnictwa
Aktualność

Promocja Rocznika Konstantynowskiego

26 czerwca 2021 roku o godz. 17:00 w Pałacu Platerów w Konstantynowie, odbędzie się promocja X i XI tomu Rocznika Konstantynowskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:24

Przejdź do aktualności

dłonie nad postaciami rodziny
Aktualność

Asystent rodziny - nabór

Informujemy, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny. Szczegółowe wymagania, zakres zadań oraz niezbędne dokumenty zostały określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 18 czerwca 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:40

Przejdź do aktualności

grafika ze słońcem
Aktualność

Półkolonie z Gminnym Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że prowadzi zapisy na półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmowane są tylko do 25 czerwca! O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 9:06

Przejdź do aktualności

grafika z napisem noc świętojańska
Aktualność

Noc Świętojańska w Gnojnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Gnojnie zaprasza na Noc Świętojańską, która odbędzie się 26 czerwca 2021 roku o godz. 19:30. Miejscem spotkania uczestników jest przeprawa promowa w Gnojnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 10:00

Przejdź do aktualności

wyładowania atmosferyczne
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał/burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie województwa lubelskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniem obejmującym także powiat bialski, prognozuje się upał oraz wystąpienie burz z gradem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 14:41

Przejdź do aktualności

zdjęcie Pałacu Platerów w Konstantynowie
Aktualność

Nie spisałeś się? Masz szansę spisać się podczas festynu

Nie spisałeś się? Masz szansę spisać się podczas festynu „Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej” w dniu 4 lipca 2021 roku. Wszystkich chętnych zapraszamy w godz. 14:00 - 20:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-28, 12:49

Przejdź do aktualności

autobus
Aktualność

Gminne Przewozy Pasażerskie - wakacyjny rozkład jazdy

Informujemy, że w okresie wakacyjnym uległ zmianie rozkład jazdy w ramach Gminnych Przewozów Pasażerskich. W załączeniu publikujemy szczegółowe rozkłady dla poszczególnych tras, które obowiązują od 28.06.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-30, 14:20

Przejdź do aktualności

rycerze w zbrojach na tle zamku
Aktualność

Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej - procedury bezpieczeństwa

Informujemy, że podczas „Obozu rycerskiego na Ziemi Konstantynowskiej” w dniu 4 lipca 2021 r., obowiązywać będą szczególne procedury bezpieczeństwa. Regulamin i procedura zapewniająca bezpieczeństwo podczas uroczystości, znajdują się w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-01, 14:07

Przejdź do aktualności

figurka białego domu na zielonej trawie
Aktualność

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości został nałożony nowy obowiązek wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-07, 12:40

Przejdź do aktualności

kolorowe plamy
Aktualność

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oczami dziecka

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci z terenu naszej gminy. "Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oczami dziecka", to tytuł konkursu, który jednocześnie określa jego tematykę.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 8:52

Przejdź do aktualności

osoba w rękawiczce trzymająca stetoskop
Aktualność

Profilaktyka 40 PLUS – pakiet badań

Od 1 lipca każda osoba, która przekroczyła 40. rok życia może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program Profilaktyka 40 PLUS.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 9:09

Przejdź do aktualności

grafika z biegnącymi osobami, odcisk wilczej łapy
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2021 - zapisy

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej (lokalny organizator biegu) informuje, że ruszyły zapisy do IX. edycji Biegu Tropem Wilczym w Konstantynowie. Bieg odbędzie się 15.08.2021 roku (niedziela) na terenie Parku Platerów w Konstantynowie. Start o godzinie 9:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 10:13

Przejdź do aktualności

kulki gradowe na trawie
Aktualność

Nabór oświadczeń - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, można składać w terminie od 09.07.2021r. do 16.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-09, 9:33

Przejdź do aktualności

Artykuł

Program "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno-informacyjny

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-16, 10:22

czytaj-wiecej-artykul

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obszaru Konstantynów i Konstantynów-Kolonia, zasilanych ze stacji Konstantynów 9.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-20, 11:43

Przejdź do aktualności

chłopiec w stroju kosmonauty, dwoje dorosłych
Aktualność

"Cudowny chłopak" w Parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza na Letnie Kino Plenerowe w Parku Platerów w Konstantynowie. Na ekranie "pod chmurką" będzie można obejrzeć film pt. "Cudowny chłopak". Seans odbędzie się 25 lipca 2021 roku (niedziela).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-20, 11:58

Przejdź do aktualności

napis wycieczka na niebieskim tle
Aktualność

Wycieczka do Lublina

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie organizuje wycieczkę do Lublina. Jest ona przeznaczona dla uczestników zabawy "Z książką nieustannie". Termin wyjazdu - 9 sierpnia 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-28, 9:23

Przejdź do aktualności

krajobraz górski
Aktualność

Zdobywcy KGP Konstantynów - Młodzi i Góry

28 lipca 2021 r. o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie młodzi uczestnicy projektu pt. "Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry" zaprezentują fotografie podsumowujące przebieg półrocznej realizacji tego zadania.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-28, 9:37

Przejdź do aktualności

napis na tle maków
Aktualność

Wyplatanie wieńca dożynkowego

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza mieszkańców na bezpłatne Warsztaty z wyplatania wieńca dożynkowego, które odbędą się 9 sierpnia 2021 r. Obowiązują zapisy telefoniczne (liczba miejsc ograniczona).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-04, 10:31

Przejdź do aktualności

Wójt Gminy, Skarbnik Gminy z
Aktualność

Promesa na budowę drogi w Zakanalu

W dniu 4 sierpnia br. Gmina Konstantynów otrzymała promesę na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100044L na odcinku od km 0+838 do km 1+433,4 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Zakanale". Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-05, 13:42

Przejdź do aktualności

radni przy stole obrad w centrum kultury
Aktualność

XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-09, 8:18

Przejdź do aktualności

grafika z napisem profil zaufany
Aktualność

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego nieczynny

Informujemy, że w dniach 16 - 27 sierpnia 2021 roku, Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy Konstantynów, będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy rejestracji profilu zaufanego z opcją potwierdzenia w punkcie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 10:21

Przejdź do aktualności

grafika z napisem szczepimy się
Aktualność

Szczepieniobus w Konstantynowie

W dniu 18 sierpnia 2021 roku (środa) w godzinach 14:00 - 18:00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie - ulica Marsz. Józefa Piłsudskiego 4. każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy, będzie mógł skorzystać z mobilnego punktu szczepień przeciwko Covid-19.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 12:56

Przejdź do aktualności

grafika z kwiatami
Aktualność

Dożynki parafialno-gminne

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie zapraszają na Dożynki parafialno- gminne, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-24, 19:18

Przejdź do aktualności

okulary korekcyjne w dłoniach
Aktualność

Bezpłatne badanie wzroku

8 września 2021 r. (środa) na parkingu przy Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie będzie można skorzystać z bezpłatnych komputerowych badań wzroku. Opto-bus będzie dostępny w godzinach od 9:00 do 10:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-30, 9:57

Przejdź do aktualności

lis na polanie
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14-16 września 2021 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów, a zrzutami objęte będą tereny leśne, pola i łąki.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-30, 14:43

Przejdź do aktualności

rowerzysta na starcie wyścigu
Aktualność

Sportowe emocje na Podlasiu

Pobiegniemy, pojedziemy, popłyniemy, pomożemy! To motyw przewodni Triathlonu i Paratriathlonu Kraina Bugu 2021, który odbył się już po raz 4 na terenie Zamku Janów Podlaski oraz gminy Janów Podlaski, Mielnik i Konstantynów. W tym roku w zawodach wzięła udział rekordowa liczba drużyn. Wystartowało oraz zawody ukończyło 51 zespołów. Trasa skupiała się na malowniczych terenach nadbużańskiego Podlasia, na pograniczu województw podlaskiego i lubelskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-01, 12:59

Przejdź do aktualności

przybory szkolne
Aktualność

Stypendia szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że z dniem 15 września 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać w terminie od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-02, 13:19

Przejdź do aktualności

tablica z komunikatem
Aktualność

Stan wyjątkowy na części obszaru Gminy Konstantynów

W czwartek (2 września 2021 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie wydano na wniosek Rady Ministrów z 31 sierpnia 2021 r. Stan wyjątkowy obowiązuje również na części obszaru Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-03, 12:32

Przejdź do aktualności

biegnące osoby
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym - podsumowanie

Nietypowo, bo dopiero w sierpniu, odbyła się tegoroczna edycja Biegu Tropem Wilczym. Niemal dwukilometrowy dystans pokonała setka uczestników, którzy spotkali się w konstantynowskim parku, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 8:42

Przejdź do aktualności

grafika z hasłami akcji wspierania strażaków
Aktualność

Masz elektrośmieci - możesz pomóc OSP

Od 3 września trwa akcja zbiórki elektrosprzętu. Każda osoba posiadająca zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w postaci: telewizorów, komputerów, monitorów, drukarek, pralek, lodówek, kuchenek, telefonów, elektronarzędzi lub jakiegokolwiek innego sprzętu zasilanego na prąd lub baterie, może pomóc naszej Jednostce OSP w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 9:04

Przejdź do aktualności

grafika z wyrobami z karmelu
Aktualność

Warsztaty z karmelu w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza dzieci do udziału w "warsztatach z karmelu", które odbędą się w dniu 5 października 2021 roku (wtorek). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach. Koszt udziału: 15 zł za każde dziecko.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 9:26

Przejdź do aktualności

grafika z napisem konkurs
Aktualność

Konkursy dla uczniów w ramach NSP

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym 2021, ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z nich pt. "Spisowa wyszukiwarka językowa", dedykowany jest dla uczniów z klas 1-3. Dla uczniów z klas 4-8 przeznaczony jest konkurs pt. "Spisowa krzyżówka językowa".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-07, 10:28

Przejdź do aktualności

wręczenie odznaczenia
Aktualność

Laur Konserwatorski 2021

"Laur Konserwatorski 2021" to konkurs organizowany corocznie pod patronatem generalnego konserwatora zabytków, wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego. Podczas uroczystości jedynym samorządowcem, który został wyróżniony przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotra Glińskiego był Romuald Murawski – Wójt Gminy Konstantynów, który otrzymał srebrną odznakę.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 8:06

Przejdź do aktualności

nawierzchnia drogi asfaltowej
Aktualność

Uroczyste otwarcie drogi w Zakalinkach

W dniu 13 września 2021 roku miało miejsce uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Zakalinki. Mieszkańcy wsi i licznie przybyli goście byli świadkami symbolicznego otwarcia kolejnego odcinka drogi w naszej gminie. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy rządowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 9:16

Przejdź do aktualności

dziecko bawiące się w piaskownicy
Aktualność

Bezpieczna zabawa w piaskownicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej opracowała materiał informacyjny dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy dzieci w piaskownicy. Prosimy o zapoznanie się z infografiką i stosowanie tych zasad na naszych obiektach - placach zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-16, 10:01

Przejdź do aktualności

dziewczynka z latawcem
Aktualność

Program „ Czyste Powietrze” - spotkanie

Informujemy, że w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-16, 11:55

Przejdź do aktualności

napis z punktem spisowym
Aktualność

Mobilny Punkt Spisowy

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przed mieszkańcami ostatnie dni, aby dokonać spisu. W związku z tym Wójt Gminy Konstantynów podjął decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych, w których mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurującego tam rachmistrza.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-20, 8:15

Przejdź do aktualności

dzieci w koszykarskich strojach
Aktualność

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK)

Wszystkie dzieci z klas 1–5, Szkoły Podstawowej w Konstantynowie, które chcą kontynuować treningi zapraszamy na zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). Zapraszamy również wszystkie dzieci, które chciałyby rozpocząć treningi. Od 01 września 2021 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów wznawia zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-20, 13:18

Przejdź do aktualności

motyw z grafiką
Aktualność

Masz pomysł na mural? Napisz do nas!

Informujemy, że do dnia 29 października 2021 r. oczekujemy na zgłoszenia propozycji na motyw przewodni muralu, jaki miałby powstać na ścianie budynku przy ulicy Plac Wolności 27 w Konstantynowie. Tematem muralu musi być charakterystyczne miejsce, widok lub obiekt, które są ściśle związane z nasza gminą.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-23, 13:40

Przejdź do aktualności

Papież Jan Paweł II na żółtym tle
Aktualność

XXI Dzień Papieski - Koncert "Non Abiate Paura"

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii zapraszają na Koncert "Non Abiate Paura", który poświęcony jest pamięci Św. Jana Pawła II.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-24, 12:23

Przejdź do aktualności

krajobraz nadbużański
Aktualność

Konkurs fotograficzny - kalendarz 2022

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2022. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu. Zależy nam, abyście Państwo współuczestniczyli w przygotowaniu wydawnictwa, promującego zarówno Gminę jak i państwa pasje.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-29, 12:49

Przejdź do aktualności

słup energetyczny na tle nieba
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 7 października 2021 roku (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obiektów zasilanych ze stacji Komarno 1. W związku z powyższym nastąpi czasowe wyłączenie prądu, które planowane jest w godzinach 8:00 - 11:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-01, 14:30

Przejdź do aktualności

osoba z książkami w dłoni
Aktualność

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tej okazji nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-13, 9:52

Przejdź do aktualności

odznaczenia na paterze
Aktualność

„Zasłużony dla rolnictwa”

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 września dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W gronie uhonorowanych rolników znalazł się także Wojciech Litwiniuk z Witoldowa.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 10:38

Przejdź do aktualności

kartka z aktem prawnym
Aktualność

Rekompensaty i odszkodowania w związku ze stanem wyjątkowym

W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda może przyznać rekompensaty i odszkodowania podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 11:41

Przejdź do aktualności

grafika z gałązkami
Aktualność

Kiermasz rękodzielniczy w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na "Kiermasz rękodzielniczy", który odbędzie się 23 października 2021 roku (sobota) w Sali widowiskowej GCK Konstantynów przy ulicy Piłsudskiego 4. Na kiermaszu dostępne będą m.in. stroiki i wieńce na cmentarz. Rękodzieła będzie można nabyć w godzinach od 9:00 do 13:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 12:05

Przejdź do aktualności

znaki ostrzegawcze
Aktualność

Awaria wodociągu - 18.10.2021 r.

MZK Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Parczewie - jednostka eksploatująca sieć wodociągową na terenie Gminy Konstantynów, informuje, że w związku z awarią wodociągu możliwy jest czasowy brak wody w miejscowościach: Zakalinki, Zakalinki-Kolonia oraz Zakanale (część miejscowości położona przy drodze wojewódzkiej - kierunek Łosice). Usunięcie awarii powinno nastąpić do godziny 18:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-18, 10:30

Przejdź do aktualności

siedzące obok siebie dwie kobiety
Aktualność

Bezpłatne badanie mammograficzne

17 listopada 2021 roku w Parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-22, 12:04

Przejdź do aktualności

osoby podczas obrad
Aktualność

XXVIII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 października 2021 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXVIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-26, 8:36

Przejdź do aktualności

napisy z tytułem imprezy
Aktualność

Zaduszki historyczne

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zapraszają na "Zaduszki Historyczne Poświęcone Bohaterom Walczącym o Niepodległość".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-26, 9:01

Przejdź do aktualności

znak ostrzegawczy
Aktualność

Uwaga! - woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-26, 12:25

Przejdź do aktualności

drzewa i zieleń wokół fontanny
Aktualność

Zagospodarowanie Centrum Konstantynowa - wizualizacja

W załączeniu publikujemy wizualizację koncepcji zagospodarowania Centrum Konstantynowa. Opracowanie obejmuje teren zlokalizowany pomiędzy ulicami Plac Wolności i 3-go Maja. Jest to wstępny plan określający kierunki przyszłych działań inwestycyjnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-28, 13:44

Przejdź do aktualności

grafika z kranem i kroplą wody
Aktualność

Woda przydatna do spożycia przez ludzi - komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej informuje, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Konstantynów, jest przydatna do spożycia przez ludzi. Tym samym wcześniejszy komunikat z dnia 26.10.2021 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia jest nieaktualny.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-28, 14:22

Przejdź do aktualności

dowód osobisty
Aktualność

Utrudnienia w załatwianiu spraw z zakresu dowodów osobistych

Informujemy, że w dniu 5 listopada 2021 r. (piątek) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, odbiór nowego dowodu osobistego i załatwianie pozostałych spraw z zakresu dowodów osobistych zostanie skrócone do godz. 12.00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-02, 12:30

Przejdź do aktualności

drzwi do budynku Urzędu
Aktualność

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i GOPS

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz zminimalizowaniu zagrożenia dla zdrowia publicznego, od dnia 9 listopada 2021 r., wprowadzono do odwołania ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-10, 10:44

Przejdź do aktualności

biały orzeł na czerwonym tle
Aktualność

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, zostało zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej w dniu 22 lipca 1945 roku, przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-10, 8:12

Przejdź do aktualności

grafika z prezentem
Aktualność

Świąteczna zbiórka darów

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza do włączenia się do akcji "Gminna zbiórka darów". Celem tego projektu jest pomoc rodzinom z obszaru naszej gminy, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zbiórka trwa od 18 listopada do 10 grudnia 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-18, 14:04

Przejdź do aktualności

bukiet kolorowych kwiatów
Aktualność

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-19, 11:55

Przejdź do aktualności

walec drogowy
Aktualność

Remont drogi powiatowej w Komarnie - projekt wstępny

Informujemy, że został wykonany wstępny projektu Remontu drogi powiatowej P1030L od km 0+007 do km 1+320 we wsi Komarno, tj od drogi wojewódzkiej 811 do cmentarza. Projekt jest dostępny w Urzędzie Gminy w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-19, 15:28

Przejdź do aktualności

kolorowe nuty
Aktualność

Muzyka na Dni Konstantynowa 2022 - ankieta

Już tylko dzisiaj (22 listopada 2021 r.) można oddać głos w ankiecie dotyczącej gatunku muzyki, jaki usłyszymy na Dniach Konstantynowa w 2022 roku. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie (Organizator) zachęca do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-22, 9:25

Przejdź do aktualności

osoby przy stole podczas obrad
Aktualność

XXIX. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 roku (wtorek) o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się XXIX. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-23, 10:58

Przejdź do aktualności

zielony dom na dłoni
Aktualność

Spotkanie informacyjne - Program Czyste Powietrze

Informujemy, że w związku realizacją zadań związanych z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego programu "Czyste powietrze", w dniu 8 grudnia 2021 r. o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się spotkanie z udziałem profesjonalnych doradców energetycznych zaangażowanych w realizację projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

autor: Krzysztof Celiński, 2021-11-26, 15:00

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o szczepieniu
Aktualność

Szczepieniobus w Konstantynowie

6 grudnia 2021 roku (poniedziałek) w godzinach 14:00 - 18:00, mieszkańcy Gminy Konstantynów będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko Covid-19. Mobilny punkt szczepień będzie zlokalizowany na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie (wejście od strony boiska).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-03, 9:29

Przejdź do aktualności

grafika z logo ceidg
Aktualność

Zgłoszenie zmiany wpisu w CEIDG - nowe formularze

Z dniem 11 grudnia 2021 roku obowiązują nowe formularze przy dokonywaniu zgłoszenia zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Publikujemy aktualnie obowiązujące formularze wraz z opisem sposobu załatwienia sprawy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-09, 10:53

Przejdź do aktualności

znak ostrzegawczy o śliskiej nawierzchni
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie województwa lubelskiego w postaci marznących opadów oraz intensywnych opadów śniegu. Komunikat obejmuje okres od 9 grudnia 2021 r. do 13.12. 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-09, 11:03

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu
Aktualność

Zmiany w dopłatach do paliwa rolniczego

Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku. Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-10, 13:35

Przejdź do aktualności

sala obrad
Aktualność

XXX. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się XXX. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-14, 13:54

Przejdź do aktualności

grafika prezentująca choinkę
Aktualność

29. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy" - zgłoszenia

Organizatorzy 29. Prezentacji "Za kolędę dziękujemy" zapraszają: zespoły, grupy kolędnicze, chóry lub solistów do zgłoszenia swojego występu. Prezentacje odbędą się 30 stycznia 2022 roku (niedziela) w Konstantynowie. Ponadto Gminne Centrum Kultury zaprasza mieszkańców gminy do udziału w 15. Konkursie plastycznym "Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-17, 8:26

Przejdź do aktualności

zachód słońca nad rzeką
Aktualność

Kalendarz na 2022 rok - sprostowanie

Pragniemy sprostować pomyłkę jaka została opublikowana w kalendarzu na rok 2022. Autorem fotografii prezentującej miesiąc listopad jest Pan Kordian Rudziński. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-17, 9:15

Przejdź do aktualności

grafika kalendarza i pojazdu do odbioru odpadów
Aktualność

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2022 rok

W załączeniu publikujemy harmonogramy wywozu odpadów komunalnych, które obowiązywać będą w 2022 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych będą to dwa harmonogramy z podziałem na: Konstantynów i pozostałe miejscowości.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-17, 9:41

Przejdź do aktualności

urzędowe tablice
Aktualność

24 grudnia Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2021 r., w dniu 24 grudnia 2021 roku Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-20, 9:26

Przejdź do aktualności

bombki w płatkach śniegu
Aktualność

Boże Narodzenie 2021

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku 2022, wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia składają władze samorządowe.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-12-21, 14:08

Przejdź do aktualności

tablice informacyjne urzędu
Aktualność

7 stycznia - Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2022 r., w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek), Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-03, 11:45

Przejdź do aktualności

osoba zapisująca notatki na kartce
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-11, 10:05

Przejdź do aktualności

opryskiwacz
Aktualność

Stosowanie środków ochrony roślin - szkolenie chemizacyjne

Informujemy , że w dniu 20 stycznia 2022 roku o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się szkolenie skierowane do rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin (szkolenie chemizacyjne). Organizatorem szkolenia jest firma Szkoltex Daniel Sochacki.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-17, 7:59

Przejdź do aktualności

grafika miasta
Aktualność

Wspieraj lokalnie - rozlicz PIT na organizacje z obszaru gminy

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał w efekcie przeświadczenia o kluczowym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy kampanię 1% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-28, 12:17

Przejdź do aktualności

grafika z choinkami
Aktualność

29. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy"

Starosta Bialski, Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantowie, zapraszają na 29. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy", które odbędą się 30 stycznia 2022 roku (niedziela) o godzinie 13:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-28, 12:33

Przejdź do aktualności

drewniany domek na trawie
Aktualność

Źródła ogrzewania budynków - złóż deklarację

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania budynków. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w których znajduje się źródło ciepła. Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-01-28, 12:51

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne 2022

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2022, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-03, 12:18

Przejdź do aktualności

osoba pisząca na kartce leżącej na biurku
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-08, 9:17

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXI. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2022 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXI. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-09, 7:54

Przejdź do aktualności

grafika z biegnącymi ludźmi
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2022 - X. edycja

Informujemy, że trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to już X. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz siódmy. Regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące zapisów, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-16, 11:15

Przejdź do aktualności

znak ostrzegawczy na tle ciemnych chmur
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie województwa lubelskiego w postaci silnego wiatru.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-18, 9:28

Przejdź do aktualności

mapa Polski na tle drogi
Aktualność

Kolejne dwa zadania drogowe z dofinansowaniem

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Miło nam poinformować, że wśród zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się również dwa zadania, które zostaną zrealizowane na terenie naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-18, 13:38

Przejdź do aktualności

grafika z kształtem mapy Polski
Aktualność

Projekt "Cyfrowa Gmina"

Informujemy, że w dniu 23.02.2022 roku została podpisana umowa o powierzenia grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina". Celem realizacji działań inwestycyjnych jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-23, 14:08

Przejdź do aktualności

Artykuł

Cyfrowa Gmina

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-23, 14:35

czytaj-wiecej-artykul

znak ostrzegawczy - śliska nawierzchnia
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie województwa lubelskiego w postaci oblodzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-23, 15:09

Przejdź do aktualności

niebiesko-żółta grafika
Aktualność

Pomóż Ukrainie!

Wójt Gminy Konstantynów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują, że od poniedziałku (28 lutego 2022 roku) prowadzona będzie zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych, z przeznaczeniem dla ofiar wojny na Ukrainie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-26, 17:49

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu
Aktualność

Organizacja pracy Urzędu Gminy Konstantynów

Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. (wtorek) przywraca się bezpośrednią obsługę interesantów w Urzędzie Gminy Konstantynów. Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek, dezynfekcji rak przy wejściu oraz zachowanie dystansu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-01, 8:46

Przejdź do aktualności

szklane naczynia laboratoryjne z wodą
Aktualność

Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 23 lutego 2022 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, którego treść przedstawiamy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-01, 10:48

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 7 marca 2022 roku (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obiektów zasilanych ze stacji Zakalinki 4. W związku z powyższym, nastąpi czasowe wyłączenie prądu, które planowane jest w godzinach 8:00 - 15:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-04, 8:15

Przejdź do aktualności

napisy w języku polskim i ukraińskim
Aktualność

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-04, 10:52

Przejdź do aktualności

kolorowe tło, plamy z farb
Aktualność

"Być jak malarz-artysta" - konkurs

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. "Być jak malarz-artysta". Jest on skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Konstantynów. Prace będę oceniane w sześciu kategoriach.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-07, 12:41

Przejdź do aktualności

panele solarne na dachu
Aktualność

Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych i PV

Informujemy, że w dniu 07 marca 2022 r. (poniedziałek), rozpoczęły się przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych i fotowoltaicznych, które zostały uruchomione w 2018 roku w ramach projektu pn. ”Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-08, 9:28

Przejdź do aktualności

pies
Aktualność

Obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązku szczepień psów przeciwko wściekliźnie. Apel ma związek z wykryciem pierwszego przypadku tej choroby u lisa, na terenie województwa lubelskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-08, 10:09

Przejdź do aktualności

bus na parkingu
Aktualność

Opto-bus w Konstantynowie

Informujemy, że w dniu 15 marca 2022 roku (wtorek) na parkingu przy Kościele w Konstantynowie, będzie można skorzystać z bezpłatnego komputerowego badania wzroku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-08, 10:32

Przejdź do aktualności

rękodzieło na ścianie
Aktualność

"Sznurkiem wyplatane" - II edycja

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w II Konkursie Makramy "Sznurkiem wyplatane". Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego rękodzieła techniką makramy w wybranej kategorii (biżuteria i odzież, przedmioty użyteczności domowej, ozdoba ścienna).

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-08, 13:39

Przejdź do aktualności

wóz strażacki
Aktualność

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Jelcz 315P

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego marki Jelcz 315P. Oferty można składać w terminie do 21 marca 2022 roku do godziny 10:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-11, 10:11

Przejdź do aktualności

płot z tabliczką sołtys
Aktualność

11 marca - Dzień Sołtysa

11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to okazja, by docenić trud codziennej pracy lokalnych liderów. Do wszystkich sołtysów, swoje podziękowania i wyrazy uznania skierował Wójt Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-11, 10:36

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 18 marca 2022 roku (piątek) o godzinie 11:00, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-16, 10:13

Przejdź do aktualności

grafika z dwoma postaciami
Aktualność

Nabór uczestników do projektu pn. „Strefa Aktywnego Seniora..."

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza nabór uczestników do projektu pn. "Strefa Aktywnego Seniora - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-23, 10:33

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 25 marca 2022 roku (piątek) nastąpi przerwa w dostawie prądu, dla obiektów zasilanych ze stacji Wólka Polinowska 5.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-23, 12:41

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o zajęciach
Aktualność

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje o zmianie godzin zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, aby dostosować program do trybu ich nauki. Zajęcia będą odbywały się według szczegółowego harmonogramu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-25, 11:50

Przejdź do aktualności

koszykarze szkoły podstawowej
Aktualność

Młodzi koszykarze najlepsi w powiecie

W dniu 22 marca 2022 roku w hali Szkoły Podstawowej w Konstantynowie odbył się Finał Powiatu Bialskiego w koszykówce chłopców - Igrzyska Dzieci. Zawody wygrali młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-25, 12:09

Przejdź do aktualności

koszykarki ze szkoły podstawowej
Aktualność

Konstantynowskie koszykarki wygrały turniej wojewódzki

W dniu 16 marca 2022 roku w hali Szkoły Podstawowej w Konstantynowie odbył się finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. Koszykarki z naszej szkoły okazały się najlepszym zespołem w województwie lubelskim i uzyskały awans do kolejnej rundy rozgrywek.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-25, 12:41

Przejdź do aktualności

lis
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 7 - 9 kwietnia 2022 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-29, 12:41

Przejdź do aktualności

kolorowe palmy wielkanocne
Aktualność

Warsztaty robienia Palmy Wielkanocnej

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty robienia Palmy Wielkanocnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 16:30, w siedzibie GCK przy ulicy Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-30, 12:46

Przejdź do aktualności

drzewo nad rzeką
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2022 - Czyżówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ponownie włączyło się do akcji Operacja Czysta Rzeka. Głównym celem tej inicjatywy jest uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie brzegów rzeki Czyżówki, oraz bezpośrednio przyległego do rzeki terenu Parku Platerów. Akcja odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-30, 12:53

Przejdź do aktualności

grafika z dwoma postaciami
Aktualność

Nabór uczestników do projektu pn. „Strefa Aktywnego Seniora..." - nowy termin

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje o przedłużeniu naboru uczestników do projektu pn. "Strefa Aktywnego Seniora - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-03-31, 13:34

Przejdź do aktualności

kolorowe okładki książek dla dzieci
Aktualność

2 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

W 2022 roku Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci przypada na 2 kwietnia (sobota). To święto nieprzypadkowo obchodzone jest akurat tego dnia. 2 kwietnia1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-01, 8:54

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z napisami
Aktualność

Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane

Kwotę blisko 5,5 mln zł Narodowe Centrum Kultury przekaże 46 bibliotekom publicznym w 14 województwach na działania podejmowane w ramach konkursu BLISKO (2022-2023), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W tym gronie znalazła się również Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-08, 8:28

Przejdź do aktualności

rzeka, drzewa
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2022 - Bug

Klub TKKF Krzna Biała Podlaska ponownie postanowił włączyć się do akcji "Operacja Czysta Rzeka" i posprzątać "lubelską" linię brzegową rzeki Bug, od momentu gdy rzeka przestaje być rzeką graniczną (około 300 m na wschód od promu Niemirów-Gnojno) do Punktu Widokowego (na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego). Akcja odbędzie się 1 maja 2022 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-11, 12:25

Przejdź do aktualności

kolorowe pisanki i kwiaty
Aktualność

Wielkanocne życzenia

Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy, życzenia składają: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy samorządowi.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-13, 9:42

Przejdź do aktualności

strażacy na tle wozu bojowego
Aktualność

Promesa dla OSP Konstantynów

W dniu 11 kwietnia 2022 roku w Chełmie odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. Miło nam poinformować, że w gronie jednostek, które zostały ujęte w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych na rok 2022, znalazła się także Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-12, 9:24

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-13, 12:51

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXIII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-22, 10:02

Przejdź do aktualności

warzywa
Aktualność

Handel w piątki i w soboty prowadzony przez rolników i ich domowników

Urząd Gminy Konstantynów przypomina, że od 1 kwietnia 2022 roku obowiązują nowe przepisy prawa miejscowego, które dotyczą prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-27, 10:03

Przejdź do aktualności

biało-czerwone barwy z napisem 2 maja
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku i obchodzone jest między świętami 1-go Maja (zwanym Świętem Pracy) i 3-go Maja (Świętem Narodowym), aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W związku z tym świętem, apelujemy do mieszkańców naszej Gminy o wywieszenie biało-czerwonej flagi przed swoim domem, na balkonie lub w miejscu pracy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-27, 14:15

Przejdź do aktualności

osoby na rowerze i poczet sztandarowy
Aktualność

Majówka w Gminie Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zapraszają na IX Rodzinną Wycieczkę Rowerową oraz Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-04-27, 14:44

Przejdź do aktualności

strażacy
Aktualność

4 maja - Dzień Strażaka

4 maja swoje święto obchodzą strażacy. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Z tej okazji wszystkim Druhom OSP oraz PSP składamy życzenia wszystkiego co najlepsze. Samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz tylu powrotów, ile wyjazdów!

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-04, 9:30

Przejdź do aktualności

znak - szlak rowerowy
Aktualność

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych...

Gmina Konstantynów realizowała projekt pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach Działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-05, 10:59

Przejdź do aktualności

harcerze na polu namiotowym
Aktualność

Nie czas na nudę - harcerska alternatywa

W dniu 13 maja 2022 roku (piątek) o godzinie 17:17 w Pałacu Platerów w Konstantynowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Nie czas na nudę. Harcerska alternatywa". Fotografie przedstawiają harcerskie przygody Hufca ZHP Biała Podlaska.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-10, 14:07

Przejdź do aktualności

mała makieta domu na zielonej trawie
Aktualność

Złóż deklarację do CEEB - zostało tylko 50 dni!

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Dla użytkowanych budynków ostateczny termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-11, 7:50

Przejdź do aktualności

ogród kwiatowy
Aktualność

XIII. edycja Konkursu „Piękne, bo Bialskie”

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej po raz kolejny organizuje konkurs „Piękne, bo Bialskie”. Będzie to trzynasta edycja tego wydarzenia, które obejmuje dwie kategorie: "Gospodarz Roku" i "Najpiękniejszy Ogród Roku". Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 15 czerwca za pośrednictwem gmin.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-11, 9:25

Przejdź do aktualności

artykuły spożywcze
Aktualność

Zbiórka dla pogorzelca

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe (na przykład w formie: artykułów spożywczych, odzieży itp.) oraz w miarę możliwości o wsparcie finansowe dla pogorzelca z terenu naszej Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-20, 15:26

Przejdź do aktualności

dziewczynka z latawcem, błękitne niebo
Aktualność

Czyste powietrze - spotkanie informacyjne

Informujemy, że w dniu 30 maja 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 16: 00, w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem gminnego konsultanta.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-26, 10:58

Przejdź do aktualności

osoba z długopisem w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-01, 12:06

Przejdź do aktualności

osoby na sali obrad
Aktualność

XXXIV. nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 3 czerwca 2022 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXIV. nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-01, 12:23

Przejdź do aktualności

grafika z twarzami dzieci
Aktualność

Piknik Rodzinny w Konstantynowie

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2022 roku (niedziela) w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-01, 12:53

Przejdź do aktualności

grafika z domem
Aktualność

Złóż deklarację - tylko do końca czerwca!

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla użytkowanych budynków ostateczny termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-06, 8:25

Przejdź do aktualności

grafika z logo programu polski ład
Aktualność

Ponad 13 mln na inwestycje!

Z końcem maja 2022 roku ogłoszone zostały wyniki naboru II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miło nam poinformować, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie, do dwóch zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę ponad 13 mln złotych.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-06, 8:45

Przejdź do aktualności

strażacy podczas zawodów
Aktualność

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białej Podlaskiej zaprasza na Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbędą się 19 czerwca 2022 roku (niedziela) o godzinie 10:00 na stadionie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie przy ulicy Nowej 2.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-14, 8:51

Przejdź do aktualności

otwarty teren porośnięty trawą, obok budynek
Aktualność

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Konstantynów informuje o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów - działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 71/8 i 72/8 (obręb ewidencyjny Konstantynów Osada).

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-14, 10:51

Przejdź do aktualności

wędkarz
Aktualność

Zawody wędkarskie w Zakanalu

Wójt Gminy Konstantynów i Koło Wędkarskie Konstantynów zapraszają na Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Konstantynów, które odbędą się w dniu 10 lipca 2022 roku (niedziela) na zbiorniku wodnym w Zakanalu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-24, 9:20

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXV. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXV. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-27, 8:34

Przejdź do aktualności

uśmiechnięci młodzi ludzie
Aktualność

Nowa edycja Stypendiów Pomostowych

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-29, 8:24

Przejdź do aktualności

członkowie zespołów muzycznych
Aktualność

Dni Konstantynowa 2022

W dniu 10 lipca 2022 roku (niedziela) o godz. 15:00 rozpoczną się Dni Konstantynowa. Impreza tradycyjnie odbędzie się w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie. W programie przewidziano występy lokalnych artystów, a także ogłoszenie wyników konkursu wędkarskiego. O godzinie 19:00 rozpocznie się koncert zespołu "Black Orange", a godzinę później wystąpi gwiazda wieczoru "MiłyPan".

autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-30, 9:51

Przejdź do aktualności

grafika z napisem nabór i herbem gminy
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowsko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że prowadzony jest nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej. Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2022 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-01, 11:56

Przejdź do aktualności

osoba z długopisem w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-05, 9:43

Przejdź do aktualności

grafika z postaciami osób
Aktualność

BLGD - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania zaprasza na konsultacje społeczne w celu stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, które odbędą się w dniu 11 lipca 2022 roku (poniedziałek) w Świetlicy wiejskiej w Zakanalu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-05, 10:09

Przejdź do aktualności

grafika z ankietą
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji... - ankieta

Zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie ankiety online, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa opinii oraz zebranie uwag do opracowywania "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022-2030".

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-13, 15:18

Przejdź do aktualności

dwa leżące psy
Aktualność

Czekają na swój wymarzony dom

Poszukujemy osób chętnych do przygarnięcia bezdomnych zwierząt znalezionych na terenie naszej gminy. Na swój nowy dom czekają dwa szczeniaki. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-14, 14:58

Przejdź do aktualności

dłonie przy dokumentach
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowsko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że prowadzony jest nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki wodno-ściekowej. Dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-21, 10:23

Przejdź do aktualności

czerwono-szare elementy graficzne z napisami o koncercie
Aktualność

Z klasyką przez Polskę w GCK

Z klasyką przez Polskę to projekt Polskiego Impresariatu Muzycznego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem tego projektu jest docieranie z programami muzycznymi na najwyższym poziomie artystycznym w wykonaniu najwybitniejszych polskich artystów do mniejszych ośrodków, miast, miasteczek i wsi.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-21, 10:34

Przejdź do aktualności

grafika z akcesoriami kinowymi
Aktualność

Kino plenerowe na leżakach

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na kolejny seans filmowy "na leżakach". 23 lipca 2022 roku (sobota) o godzinie 20:30 w Parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie odbędzie się projekcja filmu "Chłopiec z chmur".

autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-21, 10:59

Przejdź do aktualności

kwiat słonecznika
Aktualność

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Wójt Gminy Konstantynów, Parafia pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie serdecznie zapraszają mieszkańców gminy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-03, 15:07

Przejdź do aktualności

logo profilu zaufanego
Aktualność

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego nieczynny

Informujemy, że w dniach 8 - 22 sierpnia 2022 roku, Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy Konstantynów, będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy rejestracji profilu zaufanego z opcją potwierdzenia w punkcie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-05, 10:29

Przejdź do aktualności

węgiel kamienny w dłoniach
Aktualność

Dodatek węglowy

Osoby ogrzewające swoje gospodarstwo domowe węglem lub paliwem węglopochodnym, mogą liczyć na dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. Powodem jest coraz wyższa cena tego surowca. Kto może go otrzymać? Gdzie i jak złożyć wniosek w gminie Konstantynów?

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-23, 10:36

Przejdź do aktualności

grafika z dożynkowymi plonami
Aktualność

Dożynki parafialno-gminne 2022

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie oraz Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Konstantynów zapraszają na "Dożynki parafialno-gminne", które odbędą się 28 sierpnia 2022 roku w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-23, 11:07

Przejdź do aktualności

grafika z kolorowymi postaciami
Aktualność

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Konstantynów zawiadamia, że w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-24, 15:14

Przejdź do aktualności

lis
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 12-14 września 2022 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-26, 13:41

Przejdź do aktualności

numery telefonów
Aktualność

Akcja skierowana do pacjentów z Ukrainy z gruźlicą wielolekooporną

Międzynarodowa medyczna humanitarna organizacja Lekarze Bez Granic https://www.msf.org/ wspólnie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc prowadzi akcję skierowaną do pacjentów z Ukrainy z gruźlicą wielolekooporną, którzy musieli opuścić kraj uciekając przed wojną.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-26, 14:13

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXVI. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXVI. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-26, 14:34

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-30, 14:16

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z postaciami
Aktualność

Spotkanie rewitalizacyjne

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców Gminy Konstantynów na spotkanie rewitalizacyjne, które zorganizowane zostanie w dniu 16 września 2022 r. o godz. 13.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-01, 14:09

Przejdź do aktualności

stetoskop i grafika z sercem
Aktualność

Biała niedziela w Gminie Konstantynów

W dniu 11 września 2022 r. (niedziela) w godz. 10:00 – 14:00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie przy ul. Nowej 2, przyjmować będą nieodpłatnie lekarze I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-05, 15:26

Przejdź do aktualności

grafika z symbolem domu
Aktualność

Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

"Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Pod takim hasłem po raz kolejny ruszyła kampania społeczna, której celem jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami. Przypomnijmy, że ich przyczyną najczęściej są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-13, 9:46

Przejdź do aktualności

grafika przedstawiająca wodę
Aktualność

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wydał decyzję zatwierdzającą ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Konstantynów na okres 18 miesięcy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-13, 12:55

Przejdź do aktualności

skrzypce na tle nut
Aktualność

Pomóż w nagraniu płyty

Zdzisław Marczuk, muzyk ludowy z Zakalinek, to doskonale znana postać i wizytówka kulturalna naszej gminy. Jego muzyczna działalność znana jest nie tylko na obszarze Gminy Konstantynów, Powiatu Bialskiego, ale i na terenie całego kraju. Prowadzona jest zbiórka na nagranie autorskiej płyty muzyka.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-13, 14:52

Przejdź do aktualności

warzywa na stoisku
Aktualność

Lubelski e-bazarek

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przypomina o funkcjonowaniu ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. LODR w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e-bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-14, 11:10

Przejdź do aktualności

widok miejscowości z lotu ptaka
Aktualność

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Konstantynów informuje o ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów. Ogłoszenia zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-14, 14:04

Przejdź do aktualności

napisy na tle ognia
Aktualność

100-lecie OSP Konstantynów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Konstantynowie zaprasza na obchody jubileuszu 100-lecia OSP w Konstantynowie. Uroczystości rozpoczną się 24 września 2022 roku.(sobota) od zbiórki strażaków przy Remizie w Konstantynowie, gdzie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-19, 7:59

Przejdź do aktualności

szklanka wody
Aktualność

Informacje ws. opłat za wodę i ścieki

Informujemy, że Gmina Konstantynów przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie. Z uwagi czasochłonność procesu przenoszenia i konieczność weryfikacji dużej liczby danych odbiorców w systemach informatycznych, odczyty wodomierzy w bieżącym okresie rozliczeniowym, dokonane będą z opóźnieniem.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-27, 14:42

Przejdź do aktualności

wóz strażacki
Aktualność

Jubileusz 100-lecia OSP Konstantynów

24 września 2022 roku OSP Konstantynów obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W trakcie uroczystości przekazano do służby nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy GBA Renault 4x4. Aktu przekazania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-27, 14:58

Przejdź do aktualności

grafika z telefonem, taśmami filowymi, rowerem
Aktualność

Oferta Gminnego Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na "Kino z GCK" oraz do udziału w akcji "Uwolnić szafę i strych". Szczegółowe informacje znajdują się na załączonych plakatach.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-27, 15:22

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXVII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 września 2022 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXVI. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-30, 10:17

Przejdź do aktualności

mikrofon na niebieskim tle
Aktualność

"Śpiewać każdy może" - konkurs wokalny

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają do udziału w VII Konkursie Wokalnym "Śpiewać każdy może", który skierowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-07, 8:40

Przejdź do aktualności

wóz strażacki
Aktualność

Przetarg na sprzedaż pojazdu pożarniczego

Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Star 244. Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu zostały określone w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 10:30

Przejdź do aktualności

ćwiczenia jogi, rysunek manga
Aktualność

Nowe zajęcia w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że prowadzone są zapisy na zajęcia z rysunku Mangi oraz na ćwiczenia jogi. Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą GCK.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 11:59

Przejdź do aktualności

Papież Jan Paweł II
Aktualność

XXII Dzień Papieski

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Konstantynów zapraszają na XXII Dzień Papieski, który odbędzie w dniu 16 października 2022 roku (niedziela) o godzinie 15:00 w zabytkowej Kaplicy w Komarnie-Kolonii.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 12:14

Przejdź do aktualności

róża na książce
Aktualność

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, życzenia wszystkim pracownikom oświaty składają Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów i Wójt Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-13, 20:36

Przejdź do aktualności

przekazanie podpisanej umowy
Aktualność

Inwestycja wod-kan w realizacji

Informujemy, że w dniu 14 października 2022 roku Gmina Konstantynów podpisała umowę z Wykonawcą zadania pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap”. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres: październik 2022 r. – styczeń 2024 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 9:41

Przejdź do aktualności

tabletki
Aktualność

Punkty wydawania tabletek jodku potasu

W ramach działań prewencyjnych Gmina Konstantynów wyznaczyła sieć 4 lokalizacji do dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 10:03

Przejdź do aktualności

wózek inwalidzki, kule, chodzik
Aktualność

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu

Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują, iż rusza bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu pn. „Strefa aktywnego seniora..."

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 11:58

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z napisami o zbiórce
Aktualność

Zbiórka elektrośmieci

Trwa akcja zbiórki elektrosprzętu. Każda osoba posiadająca zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w postaci: telewizorów, komputerów, monitorów, drukarek, pralek, lodówek, kuchenek, telefonów, elektronarzędzi lub jakiegokolwiek innego sprzętu zasilanego na prąd lub baterie, może pomóc naszej Jednostce OSP w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-24, 8:51

Przejdź do aktualności

węgiel kamienny
Aktualność

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż na terenie Gminy będzie prowadzona sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Wszystkich zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Urzędem Gminy w Konstantynowie do 27.10.2022 r. do godz. 14:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-24, 15:10

Przejdź do aktualności

grafika z budynkami
Aktualność

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-25, 9:08

Przejdź do aktualności

kobieta i mężczyzna w strojach ludowych
Aktualność

Prezentacja strojów ludowych

Gminne Centrum kultury w Konstantynowie zaprasza na Prezentację strojów ludowych, która odbędzie się 30 października 2022 roku (niedziela) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej GCK.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-25, 10:50

Przejdź do aktualności

osoba z długopisem w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-26, 12:16

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXXVIII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2022 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXXVIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-04, 7:41

Przejdź do aktualności

węgiel
Aktualność

Zakup preferencyjny paliwa stałego - nabór wniosków

Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Konstantynów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-04, 13:29

Przejdź do aktualności

orzeł biały na czerwonym tle
Aktualność

Obchody Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W tym roku gminne obchody zyskały dodatkowy punkt programu, a mianowicie uroczyste wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na masz sfinansowany w ramach projektu "Pod biało-czerwoną".

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-08, 11:08

Przejdź do aktualności

rzeka Bug
Aktualność

Konkurs fotograficzny - kalendarz na 2023

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2023. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-09, 11:52

Przejdź do aktualności

woda w szklanych naczyniach
Aktualność

Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 4 listopada 2022 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, której treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-16, 9:24

Przejdź do aktualności

napis dodatek węglowy
Aktualność

Dodatek węglowy (nowelizacja)

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o dodatku węglowym. Zmiany dotyczą także dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są piece zasilane paliwem: pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG oraz dodatków elektrycznych.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-16, 13:53

Przejdź do aktualności

remont drogi
Aktualność

Droga gminna 10006 L będzie zamknięta

Informujemy, że w dniu 18 listopada 2022 roku, w godzinach 8:00 - 12:00, droga gminna 10006 L będzie zamknięta (na odcinku od drogi powiatowej 1026L, do skrzyżowania z drogą gminną 10005L).

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-17, 21:23

Przejdź do aktualności

delegacja przy biało-czerwonej fladze
Aktualność

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2022 roku odbyły się obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Punktem kulminacyjnym wydarzenia było uroczyste wciągnięcie biało-czerwonej flagi na wybudowany w ostatnim czasie maszt.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-18, 14:19

Przejdź do aktualności

zdjęcie samochodu
Aktualność

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Renault Trafic

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (bus) marki Renault Trafic.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-23, 11:50

Przejdź do aktualności

grafika bożonarodzeniowa
Aktualność

Gminna Zbiórka Darów

Organizatorzy "Gminnej Zbiórki Darów" zachęcają do wzięcia udziału w akcji pomocy rodzinom z terenu naszej gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja trwa do 9 grudnia 2022 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-23, 12:09

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Promocja XII tomu Rocznika Konstantynowskiego

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie oraz Urząd Gminy Konstantynów, zapraszają do udziału w spotkaniu promującym XII tom "Rocznika Konstantynowskiego", które odbędzie się 25 listopada 2022 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-25, 9:55

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

"Dostępna Gmina Konstantynów" - informacja o projekcie

Gmina Konstantynów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Dostępna Gmina Konstantynów". Celem projektu jest stworzenie "Dostępnej Gminy Konstantynów". Zadanie zostanie osiągnięte poprzez zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnym równego dostępu do usług publicznych, pełnego udziału w życiu społecznym poprzez dostosowanie obiektu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów dostępności.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-25, 12:35

Przejdź do aktualności

grafika z uśmiechniętą buzią
Aktualność

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Zapraszamy lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli środowisk biznesu do udziału w tegorocznej "Charytatywnej Akcji Przedmiotów – Dar Serca za Dar Serca”, organizowanej w ramach Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-06, 11:21

Przejdź do aktualności

grafika świąteczna
Aktualność

Wigilia Gminna i Jarmark Bożonarodzeniowy

W dniu 11 grudnia 2022 roku w Konstantynowie odbędzie się Wigilia Gminna i Jarmark Bożonarodzeniowy. Szczegółowe informacje na załączonym plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-09, 14:34

Przejdź do aktualności

grafika z aniołem
Aktualność

Konkurs plastyczny „Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe”

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w 16. Konkursie plastycznym „Anioły i ozdoby bożonarodzeniowe”. Termin nadsyłania prac mija 13 stycznia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-09, 14:41

Przejdź do aktualności

grafika świąteczna
Aktualność

30. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy"

Starosta Bialski, Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na 30. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy", które odbędą się 29 stycznia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-09, 14:50

Przejdź do aktualności

niebieski bus
Aktualność

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Renault Trafic

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (bus) marki Renault Trafic. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-12, 15:18

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XL. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 14 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XL. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-13, 13:41

Przejdź do aktualności

nagłówek czasopisma
Aktualność

Biuletyn Samorządowy Gminy Konstantynów

W załączeniu publikujemy wersję elektroniczną 17. wydania Biuletynu Samorządowego Gminy Konstantynów. Zachęcamy do lektury naszego lokalnego wydawnictwa. Biuletyn został wydany również w tradycyjnej wersji papierowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-20, 8:43

Przejdź do aktualności

bombki choinkowe
Aktualność

Boże Narodzenie 2022

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku 2023, wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia składają władze samorządowe.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-20, 8:55

Przejdź do aktualności

grafika z dłońmi
Aktualność

Betlejemskie Światło Pokoju 2022

Betlejemskie Światło Pokoju, to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 10:51

Przejdź do aktualności

torebki z prezentami
Aktualność

"Gminna Zbiórka Darów" - podsumowanie

Wójt Gminy Konstantynów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie, pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom gminy za włączenie się do akcji pn. "Gminna Zbiórka Darów".

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:14

Przejdź do aktualności

grafika z trzema królami
Aktualność

Orszak Trzech Króli

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia 2023 roku (piątek). Przejście Orszaku ulicami Konstantynowa, zostanie poprzedzone Mszą Świętą.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:21

Przejdź do aktualności

flaga biało-czerwona
Aktualność

„160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”

Informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie znalazło się wśród beneficjentów dofinansowania w ramach Programu Niepodległa - „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Środki finansowe w kwocie 25.000 zł pozyskano na realizację zadania pn. „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-21, 13:36

Przejdź do aktualności

fajerwerki na tle nieba
Aktualność

Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych

W dniu 24 grudnia 2022 r. wejdzie w życie Rozporządzenie porządkowe nr 19 Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-22, 14:27

Przejdź do aktualności

pojazd do odbioru odpadów, kalendarz
Aktualność

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. ulegają zmianie zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Konstantynów. Publikujemy także harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok.

autor: Krzysztof Celiński, 2022-12-22, 14:38

Przejdź do aktualności

węgiel
Aktualność

Zakup preferencyjny paliwa stałego

Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż Gmina Konstantynów w dalszym ciągu kontynuuje realizacje zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-02, 10:07

Przejdź do aktualności

Artykuł

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2022-2030

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 9:09

czytaj-wiecej-artykul

pióro w dłoni
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji - obwieszczenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Konstantynów zawiadamia, że Rada Gminy Konstantynów podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów na lata 2022- 2030.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 13:47

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z postaciami
Aktualność

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego - konsultacje społeczne

W związku przystąpieniem do opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego, będącej wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022–2030.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 13:55

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-09, 8:55

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie prądu, dla obiektów zasilanych ze stacji Wólka Polinowska 5.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-09, 9:01

Przejdź do aktualności

autobus
Aktualność

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-19, 7:52

Przejdź do aktualności

grafika z drogą
Aktualność

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminna Biblioteka im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie serdecznie zaprasza podmioty działające lokalnie oraz osoby indywidualne do udziału w konkursie w ramach działania „Z Biblioteką w tysiące podróży w nieznane” będącego częścią programu BLISKO Narodowego Centrum Kultury, realizowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-20, 11:19

Przejdź do aktualności

grafika z frakcjami odpadów
Aktualność

Zmiana dostępności PSZOK

Informujemy, że zmieniły się terminy w jakich czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w obrębie nieczynnego składowiska odpadów w Komarnie. Od dnia 01.01.2023 r. PSZOK dostępny jest dla mieszkańców gminy w godzinach od 8:00 do 12:00 w każdą pierwsza sobotę miesiąca.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-20, 14:51

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XLI. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2023 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XLI. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-25, 10:10

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Bezpłatne badanie mammograficzne

W dniu 15 lutego 2023 roku (środa) w godzinach od 8:00 do 14:30, na placu przy Pałacu Platerów w Konstantynowie, będzie można wykonać badanie mammograficzne. Oferta skierowana jest do Pań w wieku 50-69 lat.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-30, 13:03

Przejdź do aktualności

Artykuł

Dla Inwestora

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-06, 9:18

czytaj-wiecej-artykul

wyroby rękodzielnicze
Aktualność

III Konkurs Makramy "Sznurkiem wyplatane"

Starosta Bialski i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają do udziału w III Konkursie Makramy "Sznurkiem wyplatane". Termin dostarczenia prac upływa w dniu 12 maja 2023 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym regulaminie i na stronie internetowej GCK.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-06, 10:58

Przejdź do aktualności

studzienka kanalziacyjna
Aktualność

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda jednostka samorządu terytorialnego, ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku powyższym prosimy, o wypełnienie ankiety dotyczącej sposobu odprowadzania ścieków bytowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-06, 11:07

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne 2023

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2023, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-08, 15:19

Przejdź do aktualności

dokument w dłoni
Aktualność

Nabór do prac w komisji konkursowej

Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konstantynów w 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 8:30

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta kobieta na polu
Aktualność

"Sposób na Sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII. edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 8:39

Przejdź do aktualności

grafika z postaciami w biegu
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2023

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to już XI. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz ósmy. Bieg odbędzie się 5 marca 2023 roku w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 9:09

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - luty 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-15, 9:39

Przejdź do aktualności

Pałac Platerów w Konstantynowie
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji - spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza mieszkańców na otwarte spotkanie rewitalizacyjne, które organizowane jest w ramach przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Odbędzie się ono w dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-15, 13:46

Przejdź do aktualności

panorama miejscowości
Aktualność

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gnojnie

Wójt Gminy Konstantynów informuje o drugim ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstantynów. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów. Sprzedaż dotyczy działki niezbudowanej o numerze ewid. 90/2 (obręb: Gnojno).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-16, 9:14

Przejdź do aktualności

grafika z postaciami
Aktualność

Spektakl na Dzień Kobiet

Wójt Gminy Konstantynów serdecznie zaprasza wszystkie Panie na spektakl pt. "Obserwuję Cię" ("I Ty zostaniesz Chińczykiem"), który został zorganizowany z okazji Dnia Kobiet. Wystąpią aktorzy Teatru Scena Współczesna.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-28, 9:16

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu, worek
Aktualność

Ekoschematy - szkolenie dla rolników

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie “Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów”. Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-28, 9:43

Przejdź do aktualności

folia
Aktualność

Usuwanie folii rolniczych

Informujemy, że Gmina Konstantynów ponownie zamierza przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-06, 14:55

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - marzec 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-07, 14:22

Przejdź do aktualności

maskotka na tle napisów
Aktualność

“Warsztaty z Kicią Kocią”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza na “Warsztaty z Kicią Kocią”. Zajęcia dedykowane są dla dzieci w każdym wieku, a środki na realizację tego zadania zostały pozyskane w ramach konkursu na realizację projektów kulturalno-edukacyjnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-09, 12:05

Przejdź do aktualności

grafika z logo gminnego centrum kultury
Aktualność

Kino z GCK Konstantynów

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na dwa seanse filmowe, które odbędą się 17 i 19 marca 2023 roku w sali widowiskowej GCK przy ulicy Piłsudskiego 4 w Konstantynowie. Szczegółowe informacje dotyczące tych wydarzeń znajdują się na załączonym plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-09, 12:16

Przejdź do aktualności

artyści na scenie, wielkanocna grafika
Aktualność

"Wielkanocne zamieszanie" w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na teatrzyk dla dzieci pt. "Wielkanocne zamieszanie", który odbędzie się 21 marca 2023 roku o godzinie 17:15 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Piłsudskiego 4.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-09, 12:40

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XLII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 15 marca 2023 roku (środa) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XLII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-14, 8:25

Przejdź do aktualności

drzewo nad rzeką
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2023 - Czyżówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza do wzięcia udziału w akcji Operacja Czysta Rzeka. Głównym celem tej inicjatywy jest uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie brzegów rzeki Czyżówki, oraz bezpośrednio przyległego do rzeki terenu Parku Platerów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 9:06

Przejdź do aktualności

panorama rzeki Bug
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2023 - Bug

Klub TKKF Krzna Biała Podlaska ponownie postanowił włączyć się do akcji "Operacja Czysta Rzeka" i posprzątać "lubelską" linię brzegową rzeki Bug, od momentu gdy rzeka przestaje być rzeką graniczną (około 300 m na wschód od promu Niemirów-Gnojno) do Punktu Widokowego (na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 9:19

Przejdź do aktualności

woda w szkalnych naczyniach
Aktualność

Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 9 marca 2023 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, której pełną treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 11:30

Przejdź do aktualności

osoby na tle herbu gminy
Aktualność

Stypendia za osiągnięcia sportowe w 2022 roku

W dniu 14 marca 2023 roku w siedzibie Urzędzie Gminy Konstantynów miało miejsce uroczyste spotkanie, podczas którego Wójt Gminy Konstantynów Romuald Murawski, wręczył stypendia za osiągnięcia sportowe w 2022 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 14:27

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

Dzień Sołtysa 2023

Na dzień 11 marca, przypada Dzień Sołtysa. Święto to ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom, za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w każdej wsi. Z tej okazji 13 marca 2023 roku w Urzędzie Gminy Konstantynów odbyło się spotkanie Wójta Gminy Konstantynów Romualda Murawskiego z sołtysami z terenu naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-16, 14:42

Przejdź do aktualności

grafika z twarzą
Aktualność

„Środa z Profilaktyką” - Choroba Alzheimera

Narodowy Funduszu Zdrowia opracował i opublikował kolejne materiały edukacyjne w ramach akcji „Środa z Profilaktyką”. Ostatni z materiałów obejmuje tematykę Choroby Alzheimera. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-21, 8:29

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Kwiecień w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zachęca do zapoznania się z ofertą, jaka została przygotowana dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, warsztaty, spotkania, kino... Każdy znajdzie coś dla siebie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-04, 11:20

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - kwiecień 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-04, 11:27

Przejdź do aktualności

Artykuł

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-07, 8:48

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Polski Ład: Budowa i modernizacja infrastruktury kultury...

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-07, 9:03

czytaj-wiecej-artykul

flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualność

Majówka w Gminie Konstantynów

Zbliżające się święta majowe nasi mieszkańcy będą mogli spędzić zarówno na sportowo, jak i w bardziej oficjalnej formie. W dniu 2 maja odbędzie się wycieczka rowerowa, której celem będzie uczczenie Dnia Flagi. 3 maja będą miały miejsce oficjalne gminne uroczystości, związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-20, 9:42

Przejdź do aktualności

pokrycie dachowe z azbestu
Aktualność

Usuwanie wyrobów azbestowych - nabór zgłoszeń

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, naborem wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych, Gmina Konstantynów przyjmuje zgłoszenia lokalizacji i ilości materiałów azbestowych z posesji położonych na terenie gminy, celem oszacowania wysokości środków finansowych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia na potrzeby aplikowania o środki WFOŚiGW.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-20, 14:22

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - maj 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-28, 8:20

Przejdź do aktualności

osoby w strojach z okresu powstania styczniowego
Aktualność

„160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”

W dniu 28 maja 2023r. przy przeprawie promowej w miejscowości Gnojno, w gminie Konstantynów, odbędzie się niezwykłe wydarzenie – „160. rocznica obrony przeprawy przez Bug w Gnojnie”. Projekt dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-28, 9:27

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XLIII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 11 maja 2023 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się XLIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-09, 12:08

Przejdź do aktualności

grafika z napisem zgłoś zabytek
Aktualność

"Nasz Zabytek" - konkurs Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most ruszyła z kolejną edycją konkursu „Nasz Zabytek”, tym razem skierowaną do mieszkańców województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Obiektem spełniającym wymagania konkursowe jest Pałac Platerów w Konstantynowie, w którym docelowo planujemy zlokalizować takie jednostki jak: Gminne Centrum Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna oraz m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej. Zachęcamy do wsparcia tego projektu i dokonywania zgłoszeń na nasz Pałac!

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-10, 14:59

Przejdź do aktualności

stacja ujęcia wody
Aktualność

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 22 maja 2023 roku (poniedziałek) w godzinach od 9:30 do 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Gnojno, Antolin i Witoldów II.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-17, 14:20

Przejdź do aktualności

ulica, znak ostrzegawczy
Aktualność

Utrudnienia w ruchu - ulica 3 Maja w Konstantynowie

Informujemy, że od dnia 22 maja 2023 roku, prowadzone będą roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja w Konstantynowie. W związku z powyższym, podczas trwania robót, ulica może być czasowo wyłączona z ruchu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-22, 8:01

Przejdź do aktualności

auto sportowe na starcie
Aktualność

Super Sprint w Konstantynowie

Automobilklub Bialskopodlaski i Wójt Gminy Konstantynów zapraszają na Super Sprint, który odbędzie w Konstantynowie (zamknięty odcinek drogi) w dniu 4 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00. Łączna długość trasy to 26 km, w tym 11 km prób sprawnościowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-26, 10:05

Przejdź do aktualności

wystawa prac
Aktualność

Wystawa pokonkursowa - "Sznurkiem wyplatane"

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na wystawę pokonkursową, która prezentuje prace rękodzielnicze, wykonane w ramach III. konkursu makramy "Sznurkiem wyplatane". Wystawa będzie czynna w dniach: 30 maja - 18 czerwca 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-05-29, 14:03

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - czerwiec 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-02, 8:30

Przejdź do aktualności

drzewka iglaste
Aktualność

Posadź drzewa lub krzewy ze wsparciem ARiMR

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku potrwają nabory wniosków w ramach czterech interwencji dotyczących inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych. Są one finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wnioski o pomoc można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wyłącznie drogą elektroniczną.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-02, 9:15

Przejdź do aktualności

urzędowe tablice
Aktualność

9 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 roku (piątek), Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-07, 10:47

Przejdź do aktualności

budynek ujęcia wody
Aktualność

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2023 roku (czwartek) w godzinach od 14:00 do 17:00, nastąpi przerwa w dostawie wody dla całej sieci wodociągowej na terenie Gminy Konstantynów. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu), roboty zostaną wykonane w innym terminie, o czym poinformujemy w odrębnej wiadomości.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-13, 8:42

Przejdź do aktualności

właz studzienki
Aktualność

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Przypominamy o obowiązku ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłe są obowiązani do zgłoszenia w Urzędzie Gminy sposobu ich odprowadzania oraz udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-13, 9:15

Przejdź do aktualności

Artykuł

Polski Ład: Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-13, 14:56

czytaj-wiecej-artykul

grafika z napisem wystawa prac
Aktualność

Wystawa prac Waldemara Pajora

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na wystawę prac Waldemara Pajora. Będzie ona dostępna w Pałacu Platerów w Konstantynowie w dniach od 18 czerwca do 2 lipca 2023 roku. W dniu otwarcia wystawy odbędzie się także wernisaż, który rozpocznie się o godzinie 15:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-14, 10:36

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o pikniku
Aktualność

Piknik Rodzinny w Parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 18 czerwca 2023 r. (niedziela), w godzinach 15:00 - 19:00, w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-14, 10:57

Przejdź do aktualności

osoby w dawnych strojach wojskowych
Aktualność

"160. rocznica Obrony Przeprawy..." - wystawa

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na wystawę pt. "160. rocznica Obrony Przeprawy przez Bug w Gnojnie". Będzie ona dostępna we wtorki i niedziele w okresie od 18 czerwca do 2 lipca 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-14, 13:18

Przejdź do aktualności

napisy na pomarańczowym tle
Aktualność

Kino z GCK Konstantynów - czerwiec 2023

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na dwa seanse filmowe, które odbędą się 23 i 25 czerwca 2023 roku w sali widowiskowej GCK przy ulicy Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-14, 13:25

Przejdź do aktualności

piłka do gry w  koszykówkę wpadająca do kosza
Aktualność

Program SMOK w naszej gminie

Kontynuujemy realizację projektu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki) w naszej gminie. Aktualnie dobiega końca realizacja programu w I semestrze 2023 roku (program realizowany jest do końca czerwca), od września ruszamy z realizacją następnego semestru.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-15, 10:57

Przejdź do aktualności

szafki na ubrania
Aktualność

Zbiórka na szafki dla uczniów

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zwraca się z prośbą o wsparcie zbiórki na zakup szafek do szatni dla każdego ucznia szkoły. Treść apelu publikujemy poniżej i zachęcamy do włączenia się do tej akcji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-15, 11:49

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - lipiec 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-27, 9:56

Przejdź do aktualności

napis gminny program rewitalizacji
Aktualność

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XL/285/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji w terminie 26.06.2023 r. - 26.07.2023 r. prowadzony będzie nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-29, 14:54

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XLV. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

W dniu 30 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XLV. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-30, 9:47

Przejdź do aktualności

zdjęcia zespołów tanecznych i muzycznych
Aktualność

Bal szlachecki w Kozieradach

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Bal szlachecki w Kozieradach. Ta plenerowa impreza odbędzie się 9 lipca 2023 roku (niedziela) w Parku Platerów w Konstantynowie. Początek o godzinie 15:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-04, 9:18

Przejdź do aktualności

wędka do łowienia ryb
Aktualność

Zawody wędkarskie

W związku z organizacją imprezy kulturalnej pt. „Bal szlachecki w Kozieradach”, w dniu 9 lipca 2023 r. (niedziela) na zbiorniku wodnym w Zakanalu, odbędą się Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-06, 9:44

Przejdź do aktualności

grafika napisami i herbem gminy
Aktualność

Zespół ds. opracowania GPR - nabór

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR. Do pracy w ramach zespołu zapraszamy przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców. W szczególności zachęcam do udziału osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunów takich osób oraz organizacje działające na rzecz takich osób.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 11:48

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem gminy
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji - Konsultacje społeczne

Partycypacja społeczna w ramach opracowania GPR stanowi bardzo ważny element. Pozwala bowiem na wypracowanie najbardziej adekwatnych metod i form służących eliminacji zdiagnozowanych problemów. W związku z powyższym w ramach działań konsultacyjnych podczas imprezy plenerowej „Bal Szlachecki w Kozieradach” w dniu 9 lipca 2023 r. godz. 15:00 w Parku Platerów w Konstantynowie przeprowadzone będą otwarte konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 11:53

Przejdź do aktualności

rodzice i dziecko z latawcem w ręku
Aktualność

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

Informujemy, że podczas imprezy plenerowej „Bal Szlachecki w Kozieradach”, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2023 r. o godz. 15:00 w Parku Platerów w Konstantynowie, uruchomiony będzie mobilny punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 12:01

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem gminy
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji - Zaproszenie na spacer badawczy

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2023-2030 informujemy, że w dniu 17 lipca 2023 r., odbędą się konsultacje społeczne w formie spaceru badawczego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-10, 13:31

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Stypendia Pomostowe 2023/2024

Od 7 lipca 2023 roku maturzyści z małych miejscowości i obszarów wiejskich mogą aplikować o stypendium pomostowe w wysokości 7 tys. złotych na I rok studiów. Rekrutacja trwa do 18 sierpnia!

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-17, 12:48

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

"W pogoni za literaturą" - wyjazd do Zwierzyńca

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza na wyjazd do Zwierzyńca, który odbędzie się w ramach projektu "W pogoni za literaturą". Szczegółowe informacje dostępne są u organizatora i na załączonym plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 9:41

Przejdź do aktualności

droga i las z lotu ptaka
Aktualność

Zwierzyniec i okolice z SPZK

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na dwudniowy wyjazd do Zwierzyńca i jego okolic, który realizowany jest w ramach zadania publicznego pt. "Rusz się z nami". Odbędzie się on w terminie 5-6 sierpnia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 9:54

Przejdź do aktualności

zdjęcia muzyków
Aktualność

Z klasyką przez Polskę w GCK

Z klasyką przez Polskę to projekt Polskiego Impresariatu Muzycznego realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 11 sierpnia 2023 roku (piątek) o godzinie 18:00 w Gminnym Centrum Kultury przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie odbędzie się kolejny koncert w ramach tego zadania.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-31, 10:18

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

14 sierpnia Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów, dzień 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek), będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy. W związku z powyższym, w tym dniu Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-09, 11:34

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z postaciami
Aktualność

Lokalne Ekopraktyki - konkurs

Ministerstwo Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Lokalne Ekopraktyki”, który skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-11, 12:53

Przejdź do aktualności

dokumenty na biurku
Aktualność

Wybory do LIR 2023

Komisja Wojewódzka do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim podaje do publicznej wiadomości skład osobowy Komisji Okręgowej nr 7 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-27, 22:22

Przejdź do aktualności

las
Aktualność

Rozmowy na skraju puszczy - spektakl

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na oparty na faktach spektakl pt. "Rozmowy na skraju puszczy". Odbędzie się on w dniu 23 września 2023 roku (sobota) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej GCK, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-08-31, 11:24

Przejdź do aktualności

dokumenty
Aktualność

Dodatkowy nabór kandydatów

Komisja Okręgowa nr 7 w Konstantynowie ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Szczegółowe informacje podajemy w załączonym obwieszczeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-07, 10:02

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

Główne wejście do Urzędu zostało otwarte

W związku z udostępnieniem do użytkowania całego budynku administracyjnego, z dniem 11 września 2023 roku, otwarte zostało główne wejście do Urzędu, od strony ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednocześnie przypominamy, że udostępnione jest także niezależne wejście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie (po prawej stronie głównego wejścia do Urzędu).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-11, 14:54

Przejdź do aktualności

dokument na stole
Aktualność

Wyniki wyborów na członków rad powiatowych

Komisja Okręgowa nr 7 w Konstantynowie, podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów kandydatów na członków rad powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-14, 9:11

Przejdź do aktualności

las, puszcza
Aktualność

Rozmowy na skraju puszczy - spektakl (zmiana terminu)

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na oparty na faktach spektakl pt. "Rozmowy na skraju puszczy". Po zmianie terminu odbędzie się on w dniu 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej GCK, przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-18, 13:14

Przejdź do aktualności

Zdzisław Marczuk
Aktualność

Jubileusz Mistrza

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na "Potańcówkę u Zdzisława Marczuka", z okazji jubileuszu 80-tych urodzin Mistrza. Odbędzie się ona w dniu 23 września 2023 roku (sobota) o godzinie 19:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-18, 13:47

Przejdź do aktualności

herb gminy
Aktualność

XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 września 2023 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów odbędzie się XLVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2023-09-29, 8:46

Przejdź do aktualności

osoba wrzucająca kartę do urny
Aktualność

Gminne przewozy pasażerskie na wybory

Wójt Gminy Konstantynów informuje o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-05, 9:37

Przejdź do aktualności

woda w szklance
Aktualność

Profilaktyczna dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej

Gmina Konstantynów informuje, że rozpoczęta została profilaktyczna dezynfekcja całej sieci wodociągowej połączona z jej płukaniem. Stwierdzane dawki chloru wolnego w wodzie nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-10, 11:49

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - październik 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-10, 11:56

Przejdź do aktualności

grafika z przyborami szkolnymi
Aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tej okazji nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia składa Wójt Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-13, 8:49

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Bezpłatna mammografia

Od 1 listopada 2023 roku więcej Polek będzie miało możliwość skorzystania z mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Przedział wiekowy Pań uprawnionych do badania w programie został poszerzony o 10 lat. Panie mogą nadal wykonać bezpłatną mammografię w dowolnej lokalizacji, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 10:26

Przejdź do aktualności

aktorzy na scenie
Aktualność

Z Biblioteką BLISKO do teatru

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie oraz grupa nieformalna Czytomaniacy z Kanzas, zapraszają na spektakl "Dzieła wszystkie Szekspira" w wykonaniu Teatru Scena Współczesna z Warszawy, który odbędzie się 21 października 2023 roku (sobota) o godz. 18:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 11:35

Przejdź do aktualności

grafika z napisami na kolorym tle
Aktualność

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny - eliminacje gminne

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w "Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym" - eliminacje gminne. Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych, ochroną przeciwpożarową i działalnością straży pożarnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 11:51

Przejdź do aktualności

słup sieci energetycznej
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniach 24-25 października 2023 roku nastąpią przerwy w dostawie prądu dla obiektów zasilanych ze stacji Komarno 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 12:08

Przejdź do aktualności

domy z lotu ptaka
Aktualność

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Informujemy, że w dniach od 17 października 2023 r. do 22 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030. Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 12:44

Przejdź do aktualności

dzik w lesie
Aktualność

Sanitarny odstrzał dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia sanitarnego odstrzału dzików na terenie gmin powiatu bialskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-19, 9:48

Przejdź do aktualności

lis na polanie
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 21-31 października 2023 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-19, 9:55

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - listopad 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 8:40

Przejdź do aktualności

grafika z napisem uwaga
Aktualność

Ćwiczenia wojskowe

W dniach 26.10.2023 r. – 29.10.2023 r. odbędą się ćwiczenia wojskowe wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. W związku z tym, spodziewany jest wzmożony ruch wojsk również na terenie naszej gminy. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Dowódcy WZZ Podlasie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 9:11

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

XLVIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 27 października 2023 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów odbędzie się XLVIII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 14:01

Przejdź do aktualności

zdjęcie budynków z lotu ptaka
Aktualność

Konsultacje społeczne – odwołane

Informujemy, że otwarta debata konsultacyjna dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Konstantynów na lata 2022-2030, zaplanowana na dzień 26 października 2023 roku, godz. 11:00 nie zostanie przeprowadzona.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 14:57

Przejdź do aktualności

widok na miejscowość z lotu ptaka
Aktualność

Konsultacje społeczne – nowe terminy

Informujemy, że w dniach od dniach od 3 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030. Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-27, 8:03

Przejdź do aktualności

widok domów z lotu ptaka
Aktualność

Konsultacje społeczne GPR rozpoczęte

Informujemy że z dniem 3 listopada 2023 rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030, które potrwają do dnia 4 grudnia 2023 r. Projekt dokumentu wraz załącznikami opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-03, 14:59

Przejdź do aktualności

grafika ze skrzatem
Aktualność

Spektakl "Tajemniczy Skrzat"

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na spektakl teatralny dla dzieci pt. "Tajemniczy Skrzat", który odbędzie się 14 listopada 2023 roku w Sali widowiskowej GCK. Wstęp wolny!

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-09, 9:40

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym - eliminacje gminne. Tematyka konkursu obejmuje działania Straży Pożarnej. Zapraszamy do udziału.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-09, 9:47

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i obłokami
Aktualność

Andrzejkowe nocowanie z GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza dzieci w wieku od 7 lat do "Andrzejkowego nocowania z GCK", które będzie miało miejsce 24 listopada 2023 roku w Klubie Seniora w Konstantynowie. W programie tej akcji, przewidziane są liczne zajęcia, gry i zabawy.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-09, 9:56

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z napisami
Aktualność

Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie wraz z Biurem Turystycznym "Wib-Wycieczki", zapraszają na wycieczkę do Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-09, 10:03

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza wszystkich mieszkańców na gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 roku. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-09, 10:12

Przejdź do aktualności

dziewczynka z latawcem na tle nieba
Aktualność

Program „Czyste Powietrze” - spotkanie konsultacyjne

Realizując zadania związane z prowadzeniem w Urzędzie Gminy Konstantynów, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta energetycznego. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w Programie „Czyste Powietrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-16, 8:42

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

„Zakup wyposażenia do Świetlic Wiejskich..." - informacja o projekcie

Gmina Konstantynów realizuje projekt „Zakup wyposażenia do Świetlic Wiejskich w Komarnie-Kolonii i Zakanalu”. Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą tego zadania.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-24, 11:22

Przejdź do aktualności

grafika z prezentem
Aktualność

Gminna Zbiórka Darów

Organizatorzy "Gminnej Zbiórki Darów" zachęcają do wzięcia udziału w akcji pomocy rodzinom z terenu naszej gminy, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Akcja trwa do 15 grudnia 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-24, 11:18

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy konstantynów
Aktualność

XLIX. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów, odbędzie się XLIX. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-27, 14:50

Przejdź do aktualności

łopata do śniegu
Aktualność

Komunikat ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

Właścicielom nieruchomości przypominamy o obowiązku uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-11-30, 11:32

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - grudzień 2023

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-04, 8:13

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

SIM Południowe Podlasie - ankieta

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południowe Podlasie zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej inwestycji planowanej do realizacji przez SIM KZN Południowe Podlasie Sp. z o.o. w Gminie Konstantynów. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidziana jest w miejscowości Konstantynów na działce o numerze 482/1.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-04, 14:48

Przejdź do aktualności

właz do studni
Aktualność

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Przypominamy o obowiązku ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłe są obowiązani do zgłoszenia w Urzędzie Gminy sposobu ich odprowadzania oraz udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-07, 14:12

Przejdź do aktualności

woda w szklanych naczyniach
Aktualność

Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 5 grudnia 2023 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, której pełną treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-07, 14:15

Przejdź do aktualności

swiąteczna grafika z napisami
Aktualność

Spotkanie wigilijne dla seniorów

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Spotkanie wigilijne dla Seniorów 60+, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w sali widowiskowej GCK.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-11, 10:05

Przejdź do aktualności

okładka biuletynu
Aktualność

Biuletyn Samorządowy Gminy Konstantynów

W załączeniu publikujemy wersję elektroniczną 18. wydania Biuletynu Samorządowego Gminy Konstantynów. Zachęcamy do lektury naszego lokalnego wydawnictwa. Biuletyn został wydany również w tradycyjnej wersji papierowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-12, 13:01

Przejdź do aktualności

gmina z lotu ptaka
Aktualność

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych GPR

Informujemy, że z dniem 4 grudnia 2023 r zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Konstantynów na lata 2022-2030. Konsultacje prowadzone były w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu dokumentu.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 12:23

Przejdź do aktualności

Gminna Zbiórka Darów 2023
Aktualność

"Gminna Zbiórka Darów" - podsumowanie akcji

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji „Gminna Zbiórka Darów".

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 13:35

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

31. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy"

Starosta Bialski, Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie zapraszają na 31. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy", które odbędą się 28 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Nowej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 13:50

Przejdź do aktualności

bombki choinkowe
Aktualność

Boże Narodzenie 2023

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku 2024, wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia składają przedstawiciele władz gminnych i pracownicy samorządowi.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 14:01

Przejdź do aktualności

dowód osobisty
Aktualność

Utrudnienia w dostępie do systemu RDO

Informujemy, że Centralny Ośrodek Informatyki wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują wdrożenie nowych rozwiązań technicznych dotyczących świadczenia usług związanych z wnioskiem o dowód osobisty. W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2023 roku mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-22, 13:28

Przejdź do aktualności

autobus
Aktualność

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-28, 10:15

Przejdź do aktualności

trzej królowie
Aktualność

Orszak Trzech Króli

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Orszak Trzech Króli, który przejdzie ulicami Konstantynowa w dniu 6 stycznia 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-29, 11:49

Przejdź do aktualności

pojazd do wywozu odpadów
Aktualność

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok

Informujemy, że w związku z zawarciem nowej umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Komunalnik” sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, będzie realizowany według załączonych harmonogramów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-02, 9:42

Przejdź do aktualności

dzik
Aktualność

Sanitarny odstrzał dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej, podaje do publicznej wiadomości Rozporządzenie w sprawie zarządzenia sanitarnego odstrzału dzików na terenie gmin powiatu bialskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-04, 9:47

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - styczeń 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-09, 8:46

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniach 23-25 stycznia 2024 roku nastąpią przerwy w dostawie prądu w miejscowościach: Komarno. Komarno-Kolonia, Solinki, Wólka Polinowska, Wandopol, Zakalinki, Zakalinki-Kolonia i Zakanale.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-09, 9:06

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika
Aktualność

Aktywne ferie z Biblioteką

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe na trzydniowy wyjazd do Grodziska Mazowieckiego i Warszawy, który odbędzie się w dniach 9-11 lutego 2024 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-09, 9:19

Przejdź do aktualności

smartfon w dłoni
Aktualność

Czasowy brak dostępu do Profilu Zaufanego

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, od 19 stycznia (piątek) od godziny 20:00, do 20 stycznia (sobota) do godziny 16:00, nie będzie można skorzystać z profilu zaufanego. Przerwa w dostępie do usługi spowodowana jest planowanymi pracami serwisowymi.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-18, 12:25

Przejdź do aktualności

grafika z tekstem
Aktualność

"Anioły z siana"

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. "Anioły z siana". Zajęcia skierowane są do młodzieży i dorosłych. Warsztaty odbędą się 29 stycznia 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00, w obecnej siedzibie GCK, przy ulicy Stanisława Platera 7 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 10:36

Przejdź do aktualności

grafika z kosmicznymi elementami
Aktualność

Kino sferyczne

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na dwa bezpłatne seanse kina sferycznego. Odbędą się one w dniu 2 lutego 2024 roku (piątek) o godzinie 11:00 i 12:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 10:53

Przejdź do aktualności

droga wzdłuż lasu, pole we mgle
Aktualność

Konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił cztery konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Zachęcamy do zapoznania się z ich warunkami i dokonywania zgłoszeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 11:41

Przejdź do aktualności

woda w szklanych naczyniach laboratoryjnych
Aktualność

Roczna ocena jakości wody (2023)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej przekazuje do publicznej wiadomości roczną ocenę jakości wody (za 2023 rok), przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-24, 13:13

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - luty 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-06, 11:42

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika
Aktualność

Nabory wniosków przedsiębiorców z sektora MŚP

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił nabory wniosków przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego o udział w wyjazdach na misje gospodarcze, wydarzenia targowo-wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą w 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-06, 12:00

Przejdź do aktualności

pole uprawne
Aktualność

Dyżury doradcy LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie, informuje o dyżurach doradcy LODR w siedzibie Urzędu Gminy w Konstantynowie. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się na załączonej grafice.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-06, 12:57

Przejdź do aktualności

grafika z tekstem
Aktualność

Nowe przepisy ws. dyżurowania aptek

Z dniem 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące pracę aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej. Starosta Bialski wystosował komunikat w tej sprawie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-06, 13:09

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

LI. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 8 lutego 2024 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się LI. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-08, 8:31

Przejdź do aktualności

sprzęt rehabilitacyjny
Aktualność

Wypożyczalnia sprzętu

Wójt Gminy Konstantynów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują o możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-12, 13:10

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne 2024

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2024, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-12, 13:21

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 19 lutego 2024 roku (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obiektów zasilanych ze stacji Gnojno 1.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-12, 13:29

Przejdź do aktualności

grafika z ptakami w locie
Aktualność

Wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI - komunikat

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-14, 11:16

Przejdź do aktualności

grafika z napisami na tle pola uprawnego
Aktualność

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2023 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 8:07

Przejdź do aktualności

moneta z liczbą 550
Aktualność

550-lecie Województwa Lubelskiego

26 stycznia 2024 r. Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”. Przyjęciem uchwały Sejmik zaprosił jednostki samorządu terytorialnego, środowiska kulturalne, naukowe, organizacje pozarządowe, młodzież szkolną i akademicką do włączenia się w organizację uroczystych obchodów jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego, a Mieszkańców Województwa Lubelskiego – do wspólnego świętowania.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 9:58

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 1 marca 2024 roku (piątek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla części obiektów położonych miejscowościach: Zakalinki i Zakalinki-Kolonia.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 10:10

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni, grafika z numerem 112
Aktualność

Numer alermowy 112 - konkurs dla uczniów szkół podstawowych

Podczas uroczystości z okazji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Lubelski ogłosił konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Raz, dwa, trzy – pomagasz ty; Jeden, jeden, dwa – pomagam ja”.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 10:35

Przejdź do aktualności

grafika z biegaczami
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2024

Trwają zapisy na Bieg Tropem Wilczym. Będzie to już XII. edycja tego wydarzenia, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje je po raz dziewiąty. Bieg odbędzie się 3 marca 2024 r. w Parku Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:06

Przejdź do aktualności

ciągnik na polu
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Do 29 lutego 2024 roku, czyli w pierwszym tegorocznym terminie, w Urzędzie Gminy, można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami albo kopiami tych faktur oraz dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 11:26

Przejdź do aktualności

dokumenty i długopis w dłoni
Aktualność

Nabór do prac w komisji konkursowej

Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Konstantynów w 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:17

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

IV Konkurs Makramy "Sznurkiem wyplatane"

Starosta Bialski i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają do udziału w IV Konkursie Makramy "Sznurkiem wyplatane". Termin dostarczenia prac upływa w dniu 10 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na plakacie i stronie internetowej GCK.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:26

Przejdź do aktualności

osoba na scenie
Aktualność

Gminny Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Koncert muzyki rozrywkowej w wykonaniu Sławomira Niemca, który odbędzie się w ramach Gminnego Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-19, 12:35

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - marzec 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 9:12

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Osobowość Roku... Firma Wielkiego Serca...

Urząd Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Sołtys Wsi Komarno - Wiesław Skrzypkowski ogłaszają konkurs na "Osobowość Roku Gminy Konstantynów 2023" "Firma Wielkiego Serca Gminy Konstantynów 2023".

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 9:33

Przejdź do aktualności

grafika z kalendarzem i herbem gminy
Aktualność

Zebrania sołeckie

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w okresie od dnia 12 marca 2024 roku do dnia 04 kwietnia 2024 roku na terenie Gminy Konstantynów odbędą się zebrania sołeckie, podczas których dokonany zostanie wybór Sołtysów i Rad Sołeckich.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-27, 10:07

Przejdź do aktualności

grafika z symbolem orła
Aktualność

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Konstantynowie, która została powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, informuje o swoim składzie, siedzibie GKW i dyżurach pełnionych w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i Wójta Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-28, 12:07

Przejdź do aktualności

grafika z kwiatami
Aktualność

8 marca - Dzień Kobiet

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom, składają: Wójt Gminy Konstantynów oraz Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-08, 7:56

Przejdź do aktualności

grafika z drzewkiem
Aktualność

Sadzonka za elektrośmieci

Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie i Nadleśnictwo Biała Podlaska zapraszają do udziału w akcji "Sadzonka za elektrośmieci", której celem jest zbiórka zużytych, niesprawnych lub uszkodzonych urządzeń i sprzętów elektrycznych oraz elektronicznych. Każdy kto dostarczy elektrośmieci do punktu wymiany, otrzyma sadzonkę drzewka. Akcja odbędzie się 16 marca 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-12, 11:27

Przejdź do aktualności

drzewo nad rzeką
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2024 - Czyżówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza do wzięcia udziału w akcji Operacja Czysta Rzeka. Głównym celem tej inicjatywy jest uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie brzegów rzeki Czyżówki, oraz terenu bezpośrednio przyległego do rzeki.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-13, 10:15

Przejdź do aktualności

drzewa nad doliną rzeki
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2024 - Bug

Klub TKKF Krzna Biała Podlaska ponownie postanowił włączyć się do akcji "Operacja Czysta Rzeka" i posprzątać "lubelską" linię brzegową rzeki Bug, od momentu, gdy rzeka przestaje być rzeką graniczną (około 300 m na wschód od promu Niemirów-Gnojno) do Punktu Widokowego (na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego).

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-13, 10:22

Przejdź do aktualności

herb gminy z grafiką wyborczą
Aktualność

Wybory sołeckie - Solinki

Informujemy, że w dniu 12 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Solinki.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-14, 10:43

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Płatności bezpośrednie - szkolenie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedziba w Grabanowie informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku (poniedziałek) odbędzie się szkolenie dla rolników, którego tematem będą płatności bezpośrednie w 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-15, 7:55

Przejdź do aktualności

grafika z herbem i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Komarno

Informujemy, że w dniu 14 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Komarno.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-15, 14:20

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zaprasza mieszkańców Powiatu Bialskiego na konferencję pt. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii", która odbędzie się w ramach projektu "Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-15, 12:11

Przejdź do aktualności

woda w szklanych naczyniach
Aktualność

Bieżąca ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 8 marca 2024 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, której pełną treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-19, 14:38

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

„Sposób na Sukces" - konkurs

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces" na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Do konkursu „Sposób na Sukces" mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-19, 14:49

Przejdź do aktualności

puchary i medale
Aktualność

Turniej Koszykówki Dziewcząt w Konstantynowie

W dniach 1-2 marca 2024 roku w Konstantynowie odbył się Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt - rocznik 2010/2011 o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-19, 15:26

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Gnojno

Informujemy, że w dniu 19 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Gnojno.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 7:52

Przejdź do aktualności

grafika z herbem i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Antolin

Informujemy, że w dniu 19 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Antolin.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 8:01

Przejdź do aktualności

droga asfaltowa
Aktualność

Remont drogi wojewódzkiej w kierunku Janowa Podlaskiego

Informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podjął decyzję o wykonaniu remontu drogi wojewódzkiej nr 698. Droga wojewódzka zyska nową nawierzchnię od okolic skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Witoldów oraz z drogą gminną prowadzącą do wsi Jakówki, w kierunku do Janowa Podlaskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 9:39

Przejdź do aktualności

aparat fotograficzny
Aktualność

Klub Miłośników Fotografii

W dniu 12 marca 2024 roku odbyło się pierwsze spotkanie Klubu Miłośników Fotografii. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie (z tymczasową siedzibą przy ulicy Platera 7) zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii, na kolejne wspólne spotkania, które odbywać się będą w każdą ostatnia środę miesiąca.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:07

Przejdź do aktualności

zespół koszykarski
Aktualność

Turniej Koszykówki Chłopców w Konstantynowie

W dniu 24 lutego 2024 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie, odbył się Powiatowy Turniej Koszykówki Chłopców rocznik 2009/2010 o Puchar Starosty Bialskiego i Wójta Gminy Konstantynów. W zawodach wzięły udział cztery zespoły.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:24

Przejdź do aktualności

kobieta na polu uprawnym
Aktualność

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:32

Przejdź do aktualności

kobieta z laptopem
Aktualność

Jak zachowywać się w sieci?

Pamiętaj o tym, że anonimowość w internecie jest pozorna, a każda nasza aktywność zostawia ślad. O czym pamiętać i czego unikać, korzystając z internetu? Stosuj netykietę, żeby nie popełnić faux pas i zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:46

Przejdź do aktualności

kolore ozdoby ułożone w kształt mapy Polski
Aktualność

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Od 25 marca 2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa. Nabór prowadzić będą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 10:56

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

Gminna Komisja Wyborcza w Konstantynowie, która została powołana w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku, podaje do publicznej wiadomości obwieszczenia: o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Konstantynów oraz o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 11:11

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

LII. Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się LII. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 11:19

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Komarno-Kolonia

Informujemy, że w dniu 20 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Komarno-Kolonia.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-21, 8:24

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Wólka Polinowska

Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wólka Polinowska.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-22, 8:38

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Zakalinki

Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakalinki.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-22, 9:04

Przejdź do aktualności

grafika z herbem i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Wiechowicze

Informujemy, że w dniu 22 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wiechowicze.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-25, 7:55

Przejdź do aktualności

grafika z herbem gminy i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Wandopol

Informujemy, że w dniu 23 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wandopol.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-25, 7:57

Przejdź do aktualności

grafika z herbem i napisami
Aktualność

Wybory sołeckie - Witoldów

Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Witoldów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-26, 9:14

Przejdź do aktualności

Artykuł

Polski Ład: Budowa i remont dróg na terenie Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-26, 9:33

czytaj-wiecej-artykul

grafika z piłkarzami
Aktualność

Witaj w Klubie

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Kluby Sportowe w Lublinie informuje, że ruszył nabór wniosków do Rządowego Programu Klub 2024, który skierowany jest do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-27, 13:56

Przejdź do aktualności

grafika z psem i napisami
Aktualność

Zwierzowa Akcja Kastracja - edycja 2024

Rusza akcja bezpłatnej kastracji zwierząt. Gmina Konstantynów wraz z Fundacją ZWIERZ kolejny rok realizuje projekt ZWIERZowa Akcja Kastracja. Od 25.03.2024 roku do 30.11.2024 roku, każdy mieszkaniec naszej gminy może skorzystać z bezpłatnego zabiegu sterylizacji albo kastracji psa lub kota.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-27, 14:12

Przejdź do aktualności

osoby przekazujące dokument
Aktualność

Umowa na inwestycje drogowe

Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Budowa i remont dróg na terenie Gminy Konstantynów”. Z ramienia Gminy Konstantynów umowę podpisał Wójt Gminy - Pan Romuald Murawski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Aleksandry Stefaniuk, natomiast Wykonawcę - Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk z Nowej Bordziłówki, reprezentował właściciel.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 9:06

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obiektów położonych w miejscowości Wandopol i przy ulicy Wesołej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 11:38

Przejdź do aktualności

napis wesołych świąt na tle kolorowych pisanek
Aktualność

Wesołych Świąt

Wójt Gminy Konstantynów - Pan Romuald Murawski oraz pracownicy samorządowi, składają wszystkim mieszkańcom, przybyłym gościom oraz sympatykom Gminy Konstantynów, najserdeczniejsze życzenia wielkanocne...

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 11:50

Przejdź do aktualności

cztery osoby z dokumentami w dłoni
Aktualność

"Społeczność energetyczna..." - podpisanie porozumienia

W dniu dzisiejszym (28 marca 2024 roku) w siedzibie Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej, Wójtowie czterech gmin podpisali porozumienie w sprawie realizacji wspólnego projektu pn. "Społeczność energetyczna w obszarze gmin Leśna Podlaska, Konstantynów, Janów Podlaski, Rokitno".

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 13:32

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - kwiecień 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 14:44

Przejdź do aktualności

lis na polanie leśnej
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 8-12 kwietnia 2024 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 14:49

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem gminy
Aktualność

Wybory sołeckie - Zakanale

Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakanale.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:04

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem
Aktualność

Wybory sołeckie - Konstantynów-Kolonia

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Konstantynów-Kolonia.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:08

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem
Aktualność

Wybory sołeckie - Konstantynów

Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:11

Przejdź do aktualności

grafika z orłem w koronie
Aktualność

Wybory Samorządowe 2024 w Gminie Konstantynów

W wyniku przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku, wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, dokonano m.in. wyboru Wójta Gminy Konstantynów oraz radnych do Rady Gminy Konstantynów na kadencję 2024-2029. Poniżej publikujemy rezultat rozstrzygnięć wyborczych wraz z pełną listą Radnych Gminy Konstantynów IX. kadencji.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-11, 8:25

Przejdź do aktualności

zdjęcie z panoramą miejscowości
Aktualność

"Gmina Konstantynów wczoraj i dziś" - podsumowanie projektu

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na spotkanie podsumowujące realizację projektu, połączone z promocją publikacji pt. "Gmina Konstantynów wczoraj i dziś". Podsumowanie projektu odbędzie się 20 kwietnia 2024 roku (sobota) o godzinie 18:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-15, 13:07

Przejdź do aktualności

osoby przekazujące teczkę z dokumentami
Aktualność

Umowa na remont drogi powiatowej w Gnojnie

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2024 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1027L”. Z ramienia Gminy Konstantynów umowę podpisał Wójt Gminy - Pan Romuald Murawski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Aleksandry Stefaniuk, natomiast Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” z Białej Podlaskiej, reprezentował Prezes Zarządu Pan Wiesław Harasimiuk.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-18, 9:30

Przejdź do aktualności

pomieszczenie wystawowe
Aktualność

Wystawa o Unitach Podlaskich - wernisaż

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na wernisaż "Wystawy o Unitach Podlaskich", który odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 w zabytkowej Kaplicy w Komarnie-Kolonii.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 8:56

Przejdź do aktualności

aparat fotograficzny
Aktualność

Spotkanie Klubu Miłośników Fotografii

W dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 18:30, odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Miłośników Fotografii. Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie (z tymczasową siedzibą przy ulicy Platera 7 - miejsce spotkania) zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 9:08

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Kabaret PKS

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury zapraszają na występ Kabaretu PKS. Odbędzie się on 3 maja 2024 roku o godzinie 18:00, w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 9:18

Przejdź do aktualności

grafika z symbolami narodowymi
Aktualność

Majówka 2024 w Gminie Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów i Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zapraszają na Majówkę 2024. Tradycyjnie rozpoczniemy 2 maja, od Rodzinnej Wycieczki Rowerowej w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast dzień później obchodzić będziemy Święto Konstytucji 3 Maja.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 10:03

Przejdź do aktualności

siedem osób na scenie, dwie osoby z dyplomami
Aktualność

Gmina Konstantynów przyjazna kulturze

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej rozstrzygnęło konkurs "Samorząd gminny przyjazny kulturze". Miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 8 Starosty Bialskiego z dnia 11 marca 2024 r., nagrodę za rok 2023 w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na cele związane z kulturą, przyznano Gminie Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 10:31

Przejdź do aktualności

rośliny na monetach i grafika z napisami
Aktualność

Planowane zmiany w płatnościach bezpośrednich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało materiał informacyjny dotyczący planowanych zmian w płatnościach bezpośrednich jeszcze w 2024 roku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-24, 10:41

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

2 maja - Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024 roku (czwartek) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-26, 8:40

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - maj 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-26, 8:45

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Aby godnie uczcić to święto, apelujemy do mieszkańców naszej gminy o wywieszenie biało-czerwonej flagi przed swoim domem, na balkonie lub w miejscu pracy.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-26, 12:59

Przejdź do aktualności

grafika z uczniem z książką w dłoniach
Aktualność

43. Mały Konkurs Recytatorski

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w 43. Małym Konkursie Recytatorskim, który skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Konstantynów. Organizator przyjmuje zgłoszenia do 21 maja 2024 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-29, 13:37

Przejdź do aktualności

krzesła na sali obrad, w tle godło
Aktualność

Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Konstantynów IX. kadencji

Informujemy, że w dniu 6 maja 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się I. Sesja IX. Kadencji Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-29, 14:01

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

„Daj sobie szansę!”

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „ROMANISZYN” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Daj sobie szansę!” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-07, 10:40

Przejdź do aktualności

kobieta na pustyni, w tle piramidy
Aktualność

Klub podróżnika - częste i tanie podróżowanie

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na prelekcję pt. "Klub podróżnika - częste i tanie podróżowanie" w wykonaniu Katarzyny Niedziółki, autorki profilu na IG i FB "Kejt in trevel". Spotkanie odbędzie się 31 maja 2024 roku (piątek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-07, 10:56

Przejdź do aktualności

grafika z mikrofonami i wokalistkami
Aktualność

"Mini lista przebojów"

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie muzyczno-tanecznym pt. "Mini lista przebojów". Organizator przyjmuje zgłoszenia do 3 czerwca 2024 roku, a finał konkursu odbędzie się 17 czerwca 2024 roku (godzina 17:00).

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-07, 11:09

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Wernisaż wystawy o Unitach Podlskich w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na wernisaż wystawy o Unitach Podlaskich, który odbędzie się 9 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 17:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-08, 15:06

Przejdź do aktualności

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniach 16-17 maja 2024 roku nastąpią przerwy w dostawie prądu dla obiektów położonych w niektórych miejscowościach naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-10, 13:41

Przejdź do aktualności

zmrożone pąki drzewka owocowego
Aktualność

Szacowanie strat - przymrozek wiosenny

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych można składać w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów pok. 1, tel. 83 341 41 92 wew. 35

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-14, 8:35

Przejdź do aktualności

grafika z napisami, słońcem, balonami
Aktualność

Piknik Rodzinny Gminy Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza na Piknik Rodzinny, który odbędzie się 1 czerwca 2024 roku (sobota) - Dzień Dziecka. Początek tej plenerowej imprezy zaplanowano na godzinę 15:00. Organizatorzy przewidzieli liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-14, 9:23

Przejdź do aktualności

grafika z tabliczką i napisem sołtys
Aktualność

Zebranie sołeckie - Zakalinki-Kolonia

Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 18:00, w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się zebranie sołeckie, podczas którego dokonany zostanie wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Zakalinki-Kolonia.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-14, 9:53

Przejdź do aktualności

grafika z napisami i herbem gminy
Aktualność

Wybory sołeckie - Zakalinki-Kolonia

Informujemy, że w dniu 14 maja 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakalinki-Kolonia.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-15, 10:44

Przejdź do aktualności

trzy osoby w kaskach, jadące rowerami
Aktualność

„Środa z Profilaktyką” - Dzień Rodziny

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny. W tym dniu Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach projektu „Środa z Profilaktyką” przygotował materiały informacyjne poświęcone zdrowiu rodziny. To jeden z najważniejszych aspektów naszego życia. Pierwsze kroki do dbania o zdrowie rodziny to odpowiednia dieta, regularna aktywność fizyczna i badania profilaktyczne.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-17, 10:43

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

"Czyste Powietrze" - spotkanie informacyjne

W dniu 21 maja 2024 roku o godzinie 18:00 w zabytkowej kaplicy w Komarnie-Kolonii odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta energetycznego. Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dotyczące możliwości udziału w Programie "Czyste Powietrze" oraz "Mój Prąd".

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-17, 12:47

Przejdź do aktualności

grafika z napisami
Aktualność

Czyste Powietrze - komunikat

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-23, 11:10

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

II. Sesja Rady Gminy Konstantynów

W dniu 28 maja 2024 roku (wtorek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się II. Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-23, 11:17

Przejdź do aktualności

czarno-białe zdjęcie mężczyzny
Aktualność

Pogrzeb państwowy śp. Józefa Bosia ps. „Lot”

W dniu 4 czerwca 2024 roku w Kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie odbędzie się pogrzeb państwowy doczesnych szczątków śp. Józefa Bosia ps. „Lot”- ostatniego Żołnierza Niezłomnego na Pomorzu Zachodnim, które po 72 latach wrócą w rodzinne strony zmarłego.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-24, 9:28

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

31 maja - Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 roku (piątek) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-28, 8:16

Przejdź do aktualności

tablica pamiątkowa
Aktualność

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej 80-rocznicy zagłady polskich Żydów. Odsłonięcie tablicy nastąpi 7 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 13:00, przy budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-05-29, 10:48

Przejdź do aktualności

dwóch mężczyzn
Aktualność

Koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę”

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę”, który odbędzie się w dniu 6 czerwca 2024 roku o godzinie 18:00 w sali widowiskowej GCK w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-03, 12:56

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem
Aktualność

Bezpłatne porady terapeuty uzależnień - czerwiec 2024

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień. Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-04, 8:26

Przejdź do aktualności

grafika z dwoma starszymi osobami
Aktualność

Wesele w Kozieradach - spektakl

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na spektakl pt. "Wesele w Kozieradach", który zostanie przedstawiony przez Klub Seniora w Konstantynowie. Odbędzie się on w dniu 16 czerwca 2024 roku (niedziela) o godzinie 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-10, 11:57

Przejdź do aktualności

kolorowe sznurki
Aktualność

"Zabawy ze sznurkiem"

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza najmłodszych mieszkańców naszej gminy na "Zabawy ze sznurkiem". Spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2024 roku (środa) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-10, 12:06

Przejdź do aktualności

ekran telefonu
Aktualność

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-10, 12:21

Przejdź do aktualności

książki ze zdjęciem na okładce
Aktualność

Gmina Konstantynów wczoraj i dziś - publikacja

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza do zapoznania się z obszernym fragmentem publikacji (możliwość automatycznego odczytu) pt. "Gmina Konstantynów wczoraj i dziś", która została opracowana przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-11, 9:50

Przejdź do aktualności

błyskawice na niebie
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie powiatu bialskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniem obejmującym także naszą gminę prognozuje się burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-19, 9:24

Przejdź do aktualności

wianuszek z kwiatów
Aktualność

Wianuszki w Gnojnie nad Bugiem

Koło Gospodyń Wiejskich w Gnojnie i Ochotnicza Straż Pożarna w Gnojnie zapraszają na "Wianuszki w Gnojnie nad Bugiem". Coroczna impreza, tym razem odbędzie się 29 czerwca 2024 roku (sobota) o godzinie 19:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-19, 9:46

Przejdź do aktualności

grafika z ikonkami
Aktualność

Wykwalifikowane Lubelskie

PROSTUDIUM z siedzibą w Lublinie informuje o projekcie „Wykwalifikowane Lubelskie”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Grupę docelową stanowić będzie 20 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, z czego 15 osób stanowić będą kobiety, a pozostałych 5 mężczyźni.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-25, 8:32

Przejdź do aktualności

tropikalne palmy na tle nieba
Aktualność

Wakacyjne poradniki RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przygotowało poradniki związane z okresem wakacyjnym. Zawierają one cenne informacje dotyczące m.in.: postępowania w czasie upałów, bezpieczeństwa nad wodą oraz bezpieczeństwa na urlopie.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-25, 8:45

Przejdź do aktualności

trzy kobiety w kolorywch strojach i mężczyzna w garniturze
Aktualność

Gmina Konstantynów przyjazna kulturze

W dniu 20 czerwca 2024 roku w Łomazach odbył się Dzień Działacza Kultury Powiatu Bialskiego. Podczas spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia instytucjom i osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla upowszechniania kultury. Miło nam poinformować, że tytuł "Samorząd gminny przyjazny kulturze" za rok 2023 otrzymała Gmina Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2024-06-25, 8:58

Przejdź do aktualności