Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Artykuł

RADA GMINY KONSTANTYNÓW - VIII. KADENCJA

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 12:21

czytaj-wiecej-artykul

Radni gminy VIII kadencji
Artykuł

Rada gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 12:33

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE (2013-2020)

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 14:11

czytaj-wiecej-artykul

grafika z poszczególnymi frakcjami odpadów
Artykuł

Odpady komunalne

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 18:16

czytaj-wiecej-artykul

Dom
Aktualność

Zebranie ws. OZE

Informujemy, że zebranie z mieszkańcami Gminy Konstantynów, którzy biorą udział w projekcie związanym z montażem instalacji fotowoltaicznych (instalacje służące do wytworzenia energii elektrycznej) w ramach projektu „Słońce źródłem energii w Gminie Konstantynów” - odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 1800 – w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2018-04-25, 8:29

Przejdź do aktualności

Herb Konstantynowa z tekstem Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Aktualność

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Konstantynów do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów na lata 2018-2023”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników

autor: Admin Adminowski, 2018-04-10, 9:18

Przejdź do aktualności

strona tytułowa LPR
Artykuł

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 8:17

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Zabytki architektury

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:39

czytaj-wiecej-artykul

Pałac Platerów w Konstantynowie
Artykuł

Historia gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:30

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Położenie gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:16

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Turystyka

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:42

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Baza noclegowa

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:47

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Ważne adresy

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do placówek opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, instytucji finansowych na terenie Gminy Konstantynów

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:48

czytaj-wiecej-artykul

Budynek Urzędu Gminy Konstantynów
Artykuł

Pracownicy Urzędu Gminy

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:55

czytaj-wiecej-artykul

Logo ekodialog z listkiem, herb Gminy Konstantynów - waga za niebieskim tle, nazwa programu
Aktualność

Program usuwania wyrobów azbestowych

Gmina Konstantynów podaje do publicznej wiadomości treść dokumentu "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Konstantynów na lata 2019-2032". Celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest stopniowe usunięcie niebezpiecznych wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy przez wyspecjalizowaną firmę, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa, i ich utylizacja na składowisku odpadów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-25, 11:08

Przejdź do aktualności

Logo gminy, napis z nazwą sesji
Aktualność

XIII Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 października 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-28, 11:51

Przejdź do aktualności

mapa polski z napisem ranking
Aktualność

Wysoko w kolejnym rankingu

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Gmina Konstantynów znalazła się w czołówce rankingu gmin. W opublikowanych wynikach Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2019 zajęliśmy bardzo wysokie 47. miejsce spośród 1548. gmin wiejskich.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-17, 14:29

Przejdź do aktualności

napis ogłoszeni o przetragu, zdjęcie terenu
Aktualność

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów - działki o numerach: 71/8 i 72/8 położone w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-30, 12:42

Przejdź do aktualności

zdjęcie kaplicy, w tle drzewa
Aktualność

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia

Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pod nazwą "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia". Po zakończeniu prac przy zabytkowej Alei Lipowej (utwardzenie nawierzchni, pielęgnacja drzew), rozpoczęły się roboty związane ze wstępnym przygotowaniem terenu przed przystąpieniem do generalnego remontu zabytkowej kaplicy z 1884 roku i drewnianej dzwonnicy z II połowy XIX wieku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 14:20

Przejdź do aktualności

budowa ulicy, widoczne domy, znaki przy drodze
Aktualność

Ulica Spokojna w budowie

Od kilku tygodni trwają roboty związane z budową drogi przy ulicy Spokojnej w Konstantynowie. Powstanie utwardzonej nawierzchni w znacznym stopniu poprawi komunikację pomiędzy ulicą Północną, a ulicą Sportową.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-31, 17:11

Przejdź do aktualności

widok na miejscowośc z lotu ptaka, widoczne ulice budynki drzewa
Aktualność

Konstantynów z lotu ptaka

Wszyscy doskonale znamy każdy zakątek Konstantynowa. Ale jak on wygląda „z lotu ptaka”? Dzięki materiałowi filmowemu Biper TV, mamy okazję spojrzeć na Konstantynów z innej perspektywy. Zachęcamy do obejrzenia nagrania.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-05, 11:23

Przejdź do aktualności

ikona recyklingu, w tle beloty
Aktualność

Usuwanie folii rolniczych... - ankieta

Informujemy, że Gmina Konstantynów zamierza przystąpić do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem uzyskania dofinansowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-07, 11:19

Przejdź do aktualności

biały orzeł na biało-czerwonym tle, napis i data
Aktualność

Obchody Święta Niepodległości

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie, która zostanie odprawiona o godzinie 9:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-07, 14:01

Przejdź do aktualności

Kolorowy budynek z brązowym dachem, przed budynkiem trawnik i krzewy
Aktualność

Sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Konstantynów informuje o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Konstantynów. Nieruchomość położona jest w Konstantynowie przy ulicy Stanisława Platera 7. Działka o numerze 482, położona w obrębie geodezyjnym Konstantynów Wieś o powierzchni 0,8001 ha.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-12, 13:56

Przejdź do aktualności

kropla wody
Aktualność

Nowa taryfa za wodę

Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wprowadził nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Konstantynów. Nowe stawki opłat obowiązują od 11 października 2019 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-13, 9:53

Przejdź do aktualności

herb gminy, napis sesja Rady Gminy
Aktualność

XIV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-21, 12:53

Przejdź do aktualności

bus ze oznakowaniem dla niepełnosprawnych
Aktualność

Nowy bus dla WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie dowozi uczestników swojej placówki nowym autem. W dniu 28 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu tej jednostce. Bus jest w pełni przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-09, 11:36

Przejdź do aktualności

auto z oznaczeniem dla niepełnosprawnych na parkingu
Aktualność

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Konstantynów ogłasza ofertowy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu furgon - dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - marki Renault Trafic. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Konstantynów w dniu 2 stycznia 2020 roku o godzinie 10:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-10, 9:38

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy, napis nieczynne
Aktualność

W wigilijny wtorek urząd będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-10, 17:44

Przejdź do aktualności

pieniądzze, druk deklaracji, kalkulator
Aktualność

Odpady komunalne - nowy rachunek bankowy

Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nakładają obowiązek gromadzenia wpływów i prowadzenia wydatków za pośrednictwem wydzielonego rachunku bankowego. Wiąże się to z zasadą samofinansowania się systemu. Środki pochodzące z opłat mieszkańców w całości mają zaspokoić potrzeby ponoszonych w ramach tego systemu wydatków.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-16, 15:32

Przejdź do aktualności

aktorzy w strojach smerfów, w tle kolorowe obrazki
Aktualność

Ferie na wesoło

Wójt Gminy Konstantynów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie, oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konstantynowie zapraszają na spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. Pierścień Morfeusza, który odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-19, 8:15

Przejdź do aktualności

herb z napisem gmina Konstantynów na kolorowym tle
Aktualność

Aplikacja mobilna - eKonstantynów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i rozwojowi technologii informatycznych, z przyjemnością informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej eKonstantynów. Jest to doskonały sposób, aby mieć zawsze aktualne wiadomości, komunikaty i ostrzeżenia dotyczące naszej gminy. Aplikacja dostępna jest na systemy Android i można ją pobrać z Google Play.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-20, 14:13

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole, na stole dokumenty
Aktualność

XV Sesja Rady Gminy

W dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-23, 12:45

Przejdź do aktualności

śmieciarka na tle kalendarza
Aktualność

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Informujemy, że ustalone zostały terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Konstantynów w 2020 roku, z podziałem na poszczególne frakcje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramach oraz nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-23, 13:11

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 18 grudnia 2019 roku wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów, którego treść przedstawiamy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-31, 10:55

Przejdź do aktualności

tabliczka z napisem kasa, logo gminy
Aktualność

Zmiana czasu pracy kasy Urzędu Gminy

Informujemy, że zmianie ulega czas pracy kasy Urzędu Gminy w Konstantynowie. Od dnia 13 stycznia 2020 roku kasa będzie czynna przez trzy dni w tygodniu, tj. w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 7:30 do 14:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-07, 11:37

Przejdź do aktualności

napisy obok obrazków symbolizujązych miasteczko
Aktualność

Dołączyliśmy do rankingu Lider Rozwoju

Wspieramy ekologię, rozwój technologii oraz ochronę środowiska. Wiemy, jak ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego dołączyliśmy do rankingu Lider Rozwoju, organizowanego przez INEA pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-07, 11:59

Przejdź do aktualności

krasnoludki na niebieskim tle
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-17, 9:16

Przejdź do aktualności

logo gminy z napisem konkurs ofert
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne w 2020 r.

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2020 przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-24, 14:29

Przejdź do aktualności

plakat promujący bieg
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2020 - VIII edycja

Ruszyły zapisy na Bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Będzie to VIII edycja Biegu, a Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej organizuje Bieg Tropem Wilczym po raz piąty.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-27, 7:52

Przejdź do aktualności

mapa gmin z projektu z napisem ankieta
Aktualność

Aktywne Pograniczne - ankieta

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-28, 12:34

Przejdź do aktualności

butelki szklane, plastikowe, inne odpady
Aktualność

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji

Wójt Gminy Konstantynów informuje że od dnia 1 lutego 2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Nr XV/96/19 Rady Gminy Konstantynów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. 2020 poz. 422). Nowa stawka opłaty wynosi 13,00 zł

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-30, 7:43

Przejdź do aktualności

zarys osoby w tle, druga osoba sporządzająca notatkę, szklanka wody na biurku
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że od lutego 2020 r. na terenie naszej Gminy Konstantynów będzie istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywać się będą raz w tygodniu (w każdy wtorek) w godz. 15:00 – 17:00 w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konstantynowie, przy ul. Piłsudskiego 27.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-01-31, 7:48

Przejdź do aktualności

formularz leżący na biurku, na nim długopis
Aktualność

Komunikat dot. weryfikacji złożonych deklaracji – odpady komunalne

Informujemy, że Urząd Gminy Konstantynów rozpoczyna weryfikację deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożonych przez mieszkańców gminy w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem działań jest sprawdzenie, czy ilość osób faktycznie zamieszkujących na danej nieruchomości odpowiada ilości osób zgłoszonych przez właścicieli w deklaracjach.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-04, 9:09

Przejdź do aktualności

herb gminy z nazwą programu
Artykuł

Program usuwania azbestu

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 11:08

czytaj-wiecej-artykul

zdjęcia z terenu gminy z nazwą planu
Artykuł

Plan gospodarki niskoemisyjnej

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 11:53

czytaj-wiecej-artykul

znak śliska nawierzchnia na tle drogi
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie części województwa lubelskiego w postaci oblodzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 15:18

Przejdź do aktualności

logotyp obrony cywilnej
Artykuł

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe

Na tej stronie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto publikować będziemy ważne komunikaty i ostrzeżenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-06, 17:58

czytaj-wiecej-artykul

chmury, znak silny wiatr
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

W dniu 10 lutego 2020 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci silnego wiatru.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-10, 15:00

Przejdź do aktualności

tabliczka z numerem 26 na ogrodzniu
Aktualność

Oznaczanie posesji numerem porządkowym

Komisariat Policji w Janowie Podlaskim zwraca się z prośba do mieszkańców gminy Konstantynów o oznaczenie posesji numerem porządkowym. Zgodnie z przepisami prawa tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego numeru.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-11, 10:27

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Roczna ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej przekazuje do publicznej wiadomości roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-13, 12:03

Przejdź do aktualności

Artykuł

"Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia" - strona projektu

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-19, 14:27

czytaj-wiecej-artykul

zaproszenie na konferencję
Aktualność

Spotkanie dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie Biała Podlaska zapraszają przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) w Hotelu Skala w Białej Podlaskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-20, 11:47

Przejdź do aktualności

panorama pola
Aktualność

Wnioski obszarowe i scalanie gruntów - szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Grabanowie zaprasza na szkolenia z zagadnień: zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2020 roku oraz zasady scalania gruntów rolnych. Szkolenie rozpocznie się 9 marca 2020 r. o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-24, 13:24

Przejdź do aktualności

dziewczynka puszczająca bańki mydlane
Aktualność

Sobota z logopedą

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W Polsce z tej okazji organizowany jest Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej. Celem akcji jest ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy i rzetelnej konsultacji logopedycznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-24, 14:19

Przejdź do aktualności

herb gminy z napisem konkurs ofert
Aktualność

Rozstrzygnięcie konkursu ofert - zadania publiczne w 2020 r.

Wójt Gminy Konstantynów informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 roku. Pełna treść zawiadomienia o wyborze ofert znajduje się w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-25, 9:16

Przejdź do aktualności

radni gminy przy stole podczas obrad
Aktualność

XVI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 5 marca 2020 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XVI zwyczajna Sesja Rady Gminy. W załączeniu publikujemy proponowany porządek obrad.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-28, 8:56

Przejdź do aktualności

otwarte dłonie dwóch osób
Aktualność

Oferta pracy dla psychologa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie zatrudni pracownika na stanowisku psychologa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z WTZ Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-28, 20:07

Przejdź do aktualności

trzy krasnoludki na niebieskim tle
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-06, 8:18

Przejdź do aktualności

tulipany przy płotku z tabliczką sołtys
Aktualność

11 marca - Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca obchodzony jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy samorządowi składają życzenia wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim w Gminie Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 8:13

Przejdź do aktualności

napis o zawieszeniu zajęć edukacyjnych
Aktualność

Zajęcia w placówkach edukacyjnych czasowo zawieszone

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 11:30

Przejdź do aktualności

drzwi do budynku urządu gminy, obok tablice informacyjne
Aktualność

Apel do mieszkańców gminy

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, Wójt Gminy Konstantynów apeluje, aby załatwiając sprawy urzędowe wykorzystywali Państwo alternatywne drogi komunikacji, ograniczając w ten sposób wizyty w siedzibie Urzędu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-12, 8:11

Przejdź do aktualności

wykrzyknik z napisem o zamknięciu targowiska
Aktualność

Targowisko zamknięte do odwołania

W odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Wójt Gminy Konstantynów informuje o całkowitym zakazie handlu na terenie targowiska w Zakanalu do odwołania.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-13, 12:00

Przejdź do aktualności

wejście do urzędu gminy, na ścianie tablice informacyjne
Aktualność

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników informuję, że od dnia 16 marca (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Konstantynów będzie zamknięty dla interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-13, 12:17

Przejdź do aktualności

zdjęcie książeczki wojskowej
Aktualność

Kwalifikacja wojskowa zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dzień 13 marca 2020 roku był ostatnim dniem kwalifikacji wojskowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-16, 11:13

Przejdź do aktualności

słup energetyczny, napis brak prądu
Aktualność

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 17 marca 2020 roku (wtorek) nastąpi wyłączenie prądu na stacjach: Komarno 7 i Komarno 8. W związku z powyższym w miejscowościach: Komarno, Komarno-Kolonia, Solinki i Wólka Polinowska, mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-16, 18:11

Przejdź do aktualności

napis zostań w domu
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego ws. ogłoszenia stanu epidemii

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację dotyczące m.in. ograniczenia: sposobu przemieszczania się, obrotu i używania określonych przedmiotów, funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, a także zakazu organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-24, 13:35

Przejdź do aktualności

komputer z logiem gminy
Aktualność

Nowy adres mailowy

Informujemy, że uruchomiony został nowy, główny adres e-mail Urzędu Gminy Konstantynów - sekretariat@ugkonstantynow.pl W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-24, 13:55

Przejdź do aktualności

zielony listek i auto
Aktualność

Strategia Rozwoju Elektromobilności - ankieta

Gmina Konstantynów przystąpiła do przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”. Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Konstantynów i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-26, 13:48

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, pracowników Urzędu i ich rodzin, informujemy o dodatkowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-30, 17:12

Przejdź do aktualności

ciągnik podczas orki
Aktualność

Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej zachęca rolników i członków ich rodzin do zapoznania się i poszerzenia wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Na stronie internetowej Centrali KRUS www.krus.gov.pl są do Państwa dyspozycji bloki tematyczne zarówno dla rolników jak i najmłodszych mieszkańców wsi.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-31, 11:20

Przejdź do aktualności

orzeł biały i biało-czerwona flaga z napisem wybory
Aktualność

Zgłoszenia kandydatów do komisji

Informacja Wójta Gminy Konstantynów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-06, 9:56

Przejdź do aktualności

pisanki w koszyczku, obok tulipany
Aktualność

Życzenia wielkanocne

Wójt Gminy Konstantynów, Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów oraz pracownicy samorządowi składają wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia wielkanocne...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-10, 8:32

Przejdź do aktualności

droga asfaltowa, znak roboty drogowe
Aktualność

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – przebudowa przepustów, od dnia 20.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do m. Janów Podlaski.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-14, 10:10

Przejdź do aktualności

zielone listki, pod spodem napis konkurs
Aktualność

"Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej" - konkurs

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie oraz Wójt Gminy Konstantynów zapraszają do udziału w VIII edycji konkursu "Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej"

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-14, 12:31

Przejdź do aktualności

wykrzyknik na tle struktury wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego (aktualizacja)

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację dotyczące ograniczeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-16, 11:20

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni
Aktualność

eKonstantynów - aplikacja mobilna

Przypominamy, że od ubiegłego roku udostępniliśmy Państwu mobilną aplikację Gminy Konstantynów – eKonstantynów. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji, komunikatów i ostrzeżeń dotyczących naszej gminy. System powiadamiania jest całkowicie bezpłatny i można go pobrać ze strony Google Play.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-16, 12:49

Przejdź do aktualności

kula ziemska z zielonym listkiem na dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 11:32

Przejdź do aktualności

rzeka Bug, w tle promienie wschodzącego słońca
Aktualność

Gmina Konstantynów w RadioBiper

Serwis informacyjny RadioBiper opublikował na swojej stronie internetowej materiał pt.: Gmina Konstantynów. Magiczne zakątki południowego Podlasia. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, która obejmuje: informację tekstową, galerię zdjęć oraz krótki film.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 14:15

Przejdź do aktualności

wodomierz, instalacja wodociągowa
Aktualność

Opłata za pobraną wodę w dobie koronawirusa

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jednostka zajmująca się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę na terenie naszej gminy - Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, informuje o nowych zasadach odczytu wskazań wodomierzy oraz rozliczenia opłat za pobraną wodę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-21, 14:17

Przejdź do aktualności

napis zdalna szkoła na niebieskim tle
Aktualność

"Zdalna Szkoła" w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-22, 11:45

Przejdź do aktualności

tablica informacyjna gminy konstantynów
Aktualność

Targowisko otwarte - zasady bezpieczeństwa

Informujemy, że z dniem 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) otwarte zostanie gminne targowisko w Zakanalu. Będzie ono funkcjonowało w nowej organizacji, tak aby zapewnić wszystkim korzystającym optymalne warunki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-24, 10:50

Przejdź do aktualności

biało czerwona flaga i orzeł w koronie
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada na 2 maja. Jej ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają "biało-czerwoną" podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 9:30

Przejdź do aktualności

kolorowe tkaniny
Aktualność

Bądź Eko - zbiórka tkanin bawełnianych

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie organizuje akcję "Bądź Eko". Głównym celem tego działania jest zbiórka materiałów bawełnianych, które posłużą do uszycia maseczek ochronnych. Zachęcamy do wsparcia tej akcji...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 12:25

Przejdź do aktualności

budynek w remoncie
Aktualność

Inwestycje w Gminie Konstantynów - Biper TV

Serwis informacyjny Biper TV opublikował materiał filmowy pt.: "Inwestycje w Gminie Konstantynów - kwiecień 2020". W kilkuminutowym nagraniu Wójt Gminy - Romuald Murawski przedstawił bieżące oraz planowane do realizacji w najbliższym czasie działania inwestycyjne.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 13:22

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą na niebieskim tle
Aktualność

Ocena jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie. W załączeniu publikujemy pełną treść dokumentu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 14:07

Przejdź do aktualności

błyskawice na niebie
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci burz.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-28, 18:06

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga z napisem szkoła podstawowa
Aktualność

Akademia z okazji Święta Konstytycji 3 Maja

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii przygotowali akademię z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W związku z aktualnie obowiązującym stanem epidemii, materiał filmowy został przygotowany przez uczniów i nauczycieli w warunkach domowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 9:26

Przejdź do aktualności

połowa zdjęcia z zielonym drzewem, druga połowa spalona przez ogień
Aktualność

Wypalanie traw jest zabronione

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Niejednokrotnie niesie za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje, co możemy obserwować w ostatnich dniach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 12:38

Przejdź do aktualności

symbole narodowe: orzeł i biało-czerwona flaga
Aktualność

Obchody Święta 3 Maja - odezwa

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-30, 13:38

Przejdź do aktualności

strażak z wężem strażackim
Aktualność

4 maja - Dzień Strażaka

4 maja (w dniu wspomnienia Świętego Floriana) obchodzone jest Międzynarodowe Święto Strażaków. Z tej okazji przekazujemy wszystkim strażakom najlepsze życzenia...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-04, 10:12

Przejdź do aktualności

grafika z bawiącymi się dziećmi, obok napis rekrutacja
Aktualność

Rekrutacja uzupełniająca dla przedszkolaków

Informujemy, że w dniach od 4 do 29 maja 2020 roku przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Konstantynowie oraz Oddziału Przedszkolnego w Komarnie-Kolonii na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych jednostek oświatowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-04, 11:59

Przejdź do aktualności

fale na morzu, na plaży wypoczywający ludzie
Aktualność

Wypoczynek dla dzieci

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS. Dla dzieci rolników powiatu bialskiego proponowany jest turnus: NAD MORZEM w Łazach, Ośrodek Wypoczynkowy „BOHEMA-OSADA”, w terminie 01.-10.08.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-05, 14:31

Przejdź do aktualności

stos książek na biurku
Aktualność

Wznawiamy wypożyczanie książek

Od poniedziałku 11 maja 2020 r. wznawiamy wypożyczanie książek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie. W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz komunikatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadzamy kilka zmian obowiązujących w bibliotece w czasie epidemii COVID-19.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-08, 9:23

Przejdź do aktualności

kolorowe grafiki wokół napisu koło gospodyń wiejskich
Aktualność

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie finansowe. Warunkiem ubiegania się o środki jest rejestracja koła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie należy złożyć w ARiMR wniosek o dotację. Zapisana w budżecie państwa kwota pozwoli na sfinansowanie wybranych działań około 11,6 tysięcy kół. Każde wnioskujące o dotację KGW może liczyć na wsparcie w wysokości od 3 do 5 tys. zł.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-11, 11:53

Przejdź do aktualności

zamarznięte kwiaty i pąki na drzewku owocowym
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci przymrozków.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-11, 15:03

Przejdź do aktualności

laptop na stole obok kubek
Aktualność

Elektroniczne odpisy aktów stanu cywilnego

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej. Gdy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-14, 10:41

Przejdź do aktualności

grafika z ostrzeżeniem w tle symbol wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego ws. ograniczeń, nakazów i zakazów

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Wojewoda Lubelski przekazuje informację o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-14, 10:53

Przejdź do aktualności

tabliczka na drzwiach z napisem kasa
Aktualność

Wznawiamy obsługę kasową

Informujemy, że od dnia 19 maja 2020 roku ponownie umożliwiamy dokonywanie płatności w kasie Urzędu Gminy. Będzie ona czynna przez trzy dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 8:00 do 14:00. Obsługa kasowa prowadzona będzie z pewnymi ograniczeniami.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-18, 12:09

Przejdź do aktualności

dzik w lesie
Aktualność

Zawiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 15.05.2020r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 3 w okolicy miejscowości Zaczopki, gm. Rokitno, powiat bialski.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-20, 10:00

Przejdź do aktualności

słoiczki z przetworami na tle kwiatów
Aktualność

Lubelska e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje, że uruchomił na swojej stronie internetowej „Lubelską e-spiżarnię" - inicjatywę, której celem jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-22, 11:55

Przejdź do aktualności

dzieci z piłką do koszykówki
Aktualność

Wznowienia zajęć w ramach SMOK

Od 1 czerwca 2020 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-22, 12:10

Przejdź do aktualności

drzwi wejściowe do urzędu, tablice informacyjne na ścianie
Aktualność

Bezpośrednia obsługa interesantów

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 25 maja 2020 roku (poniedziałek), Urząd Gminy Konstantynów prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem szczególnych zasad. Pełna treść Komunikatu Wójta Gminy Konstantynów w tej sprawie znajduje się w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-25, 10:07

Przejdź do aktualności

grafika z napisami o sesji rady gminy
Aktualność

XVII Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 9:55

Przejdź do aktualności

pokrycie dachowe azbestowe
Aktualność

Nabór na usuwanie azbestu

Informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:11

Przejdź do aktualności

zespół w strojach ludowych w parku
Aktualność

Nagroda dla Zespołu "Pogodna Jesień"

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Wśród kandydatów były zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury. Wśród nagrodzonych jest także Zespół "Pogodna Jesień" z Konstantynowa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:37

Przejdź do aktualności

cyfra 30 z kształtem mapy Polski
Aktualność

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja, w rocznicę wyborów samorządowych roku 1990, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-27, 8:33

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki
Aktualność

Nabór do żłobka

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:28

Przejdź do aktualności

grafika z symbolami zwierząt
Aktualność

Badanie rolne

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2020 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:40

Przejdź do aktualności

logo e-bazarek i zdjęcie wędlin
Aktualność

Lubelski e-bazarek

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli informuje o uruchomieniu ogólnopolskiego serwisu „Polski e-bazarek", na którym Ośrodki Doradztwa Rolniczego z całego kraju utworzyły wspólne narzędzia internetowe, które mają ułatwić rolnikom sprzedaż swoich produktów. LODR w Końskowoli w ramach „Lubelskiego e- bazarku" będzie promował i pomagał mieszkańcom obszarów wiejskich naszego województwa w sprzedaży produktów w skali całego kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:08

Przejdź do aktualności

laptop napis zdalna szkoła+
Aktualność

Zdalna Szkoła+ w Gminie Konstantynów

Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które zostało przyznane na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:45

Przejdź do aktualności

kartka z głosem wrzucanym do urny z napisem wybory sołeckie
Aktualność

Wybory Sołtysa Sołectwa Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o przedterminowych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 14:22

Przejdź do aktualności

grafika z kształtem wirusa
Aktualność

Informacja Wojewody Lubelskiego dot. epidemii

Wojewoda Lubelski informuje o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 30 maja 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-04, 12:20

Przejdź do aktualności

czworo dzieci na plaży
Aktualność

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne GIS, MEN i MZ

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-05, 10:31

Przejdź do aktualności

błyskawica na niebie
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydał komunikat o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych na terenie całego województwa lubelskiego (w tym powiatu bialskiego) w postaci burz z gradem.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-08, 9:58

Przejdź do aktualności

kwitnący rzepak na polu
Aktualność

Dni Pola w Pożogu II

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje w dniach 15 - 30 czerwca br. "Dni Pola", które są wydarzeniem adresowanym do rolników z Lubelszczyzny. Szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo w piśmie Dyrektora LODR w Końskowoli oraz na plakacie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-08, 13:49

Przejdź do aktualności

przemarznięta roślina na polu
Aktualność

Wnioski o szacowanie strat w rolnictwie

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, informujemy że w dniach od 15.06.2020 r. do 30.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów, można składać wnioski w tej sprawie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-09, 15:24

Przejdź do aktualności

latarnia, ławka, ludzie
Aktualność

Grant dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie otrzymała grant w ramach III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”. Organizator konkursu - Fundacja Orlen wybrała 300 z blisko 3000 wniosków, które zostaną zrealizowane w ramach tego programu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-10, 8:34

Przejdź do aktualności

panele solarne na dachu
Aktualność

Instalacje solarne - zakończenie okresu gwarancyjnego

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 r. skończył się 5-letni okres gwarancji dla instalacji solarnych wykonanych w 2014 i 2015 roku w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-10, 15:15

Przejdź do aktualności

zawodnicy na scenie
Aktualność

Stypendia sportowe za 2019 rok

10 czerwca 2020 roku w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie dokonano wręczenia nagród - stypendiów sportowych. Wójt Gminy Romuald Murawski, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Hryciuk w obecności przedstawicieli samorządu gminnego oraz placówek oświatowych przekazali listy gratulacyjne i nagrody finansowe na wydatki związane ze sportem amatorskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 9:22

Przejdź do aktualności

kaplica podczas remontu obok drzewa i dwonnica
Aktualność

Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia

Lokalny serwis informacyjny Biała24.pl opublikował materiał filmowy pt.: "Gmina Konstantynów rewitalizuje miejscowość Komarno". W kilkuminutowym nagraniu Wójt Gminy Romuald Murawski informuje o aktualnym przebiegu inwestycji pn. "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 10:16

Przejdź do aktualności

trzy osoby na tle pola
Aktualność

Nabór na Rachmistrzów Spisowych

Wójt Gminy Konstantynów - Gminny Komisarz Spisowy, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na terenowych rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-15, 14:25

Przejdź do aktualności

grafika wirusa z napisem koronawirus
Aktualność

Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-16, 9:51

Przejdź do aktualności

grafika z budynkami
Aktualność

Szybki Internet w naszej gminie

Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-19, 8:19

Przejdź do aktualności

wozy strażackie na ulicy, obok trzy osoby
Aktualność

Bitwa o wozy

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że uruchomiona została akcja „Bitwa o wozy” zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w danym województwie, otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-24, 14:51

Przejdź do aktualności

kolorowa mapa z gminami
Aktualność

Aktywne Pogranicze - badanie ankietowe

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zdiagnozowania sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenia nowych lub potwierdzenia dotychczasowych kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-26, 13:02

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-29, 8:56

Przejdź do aktualności

napis biblioteka
Aktualność

Punkty biblioteczne w Gnojnie i Komarnie-Kolonii

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie zaprasza do odwiedzania punktów bibliotecznych w Gnojnie i Komarnie-Kolonii. Funkcjonowanie tych mobilnych puntów jest możliwe dzięki finansowaniu z Fundacji Orlen.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 11:27

Przejdź do aktualności

osoby wykonujące przysiady i pompki przed budynkiem pałacu
Aktualność

Gaszyn Challenge - Gmina Konstantynów

Zgodnie z nominacją Gminy Leśna Podlaska, dołączyliśmy do akcji #gaszynchallenge. Podjęliśmy wyzwanie i wsparliśmy Tosię. Teraz nominujemy: ULPKS Iskra Konstantynów, Urząd Gminy Sarnaki oraz Urząd Gminy Mielnik.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 13:16

Przejdź do aktualności

auto skecające na skrzyżowaniu dróg, w tle domy
Aktualność

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej w Janowie Podlaskim, od dnia 06.07.2020 r. do dnia 15.08.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z ulicą Kąpielową do skrzyżowania z ulicą 1-go Maja w Janowie Podlaskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-01, 14:06

Przejdź do aktualności

osoby w kajakach na rzece
Aktualność

Spływ kajakowy – bierzmy przykład z Jana Pawła II

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na "Spływ kajakowy - bierzmy przykład z Jana Pawła II". Wydarzenie odbędzie się 11.07.2020 roku (sobota) na rzece Bug - trasa Bubel-Łukowiska – Serpelice (ok. 17 km).

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 8:42

Przejdź do aktualności

widok ręki spisującej notatkę obok druga osoba
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa.Punkt przyjęć znajduje się w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ulicy Piłsudskiego 27 w Konstantynowie. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 9:06

Przejdź do aktualności

osoba korzystająca ze smartfona, w tle pole rzepaku
Aktualność

Szacowanie strat spowodowanych przez suszę - aplikacja

Informujemy, że weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-03, 11:38

Przejdź do aktualności

wozy strażackie na drodze
Aktualność

Druga edycja "Bitwy o wozy"

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-06, 8:35

Przejdź do aktualności

znak zielonego auta na asfalcie
Aktualność

Strategia elektromobilności - spotkanie konsultacyjne

Informujemy, że w dniu 8 lipca br. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy (sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywanej Strategii elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035. Podczas spotkania przedstawione będą założenia dokumentu, wyniki diagnozy oraz zebrane zostaną uwagi i wnioski do projektowanego dokumentu. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-06, 15:27

Przejdź do aktualności

lupa, ikonka ludzi
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-13, 12:41

Przejdź do aktualności

skrzynka na głosy wyborcze
Aktualność

Wybory Sołtysa Sołectwa Konstantynów

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ponownych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 22 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 19:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-14, 14:12

Przejdź do aktualności

dwie postacie łączące puzzle
Aktualność

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Konstantynów Zarządzeniem nr 56/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-16, 15:25

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzedu gminy
Aktualność

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i GOPS

W związku z pojawiającymi się nowymi ogniskami koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od dnia 23 lipca 2020 roku do odwołania ponownie wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-22, 11:48

Przejdź do aktualności

osoby na scenie, w tle kolorowe domy
Aktualność

Spektakl plenerowy w parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na spektakl plenerowy Teatru Blaszany Bębenek pt. "Szkoła Pana Kleksa", który odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku (piątek) o godzinie 15:00 w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-22, 12:00

Przejdź do aktualności

meżczyzna w kapeluszu grający na skrzypcach
Aktualność

Skrzypek z Zakalinek ponownie wyróżniony

W dniach 18-19 lipca br. w Lublinie odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jury konkursowe po przesłuchaniu: 29 zespołów śpiewaczych, 3 solistów instrumentalistów, 1 kapeli i 5 grup w kategorii Mistrz i Uczeń, dokonało wyboru laureatów. Przesłuchanie było równocześnie eliminacjami do ogólnopolskich festiwali.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-23, 8:24

Przejdź do aktualności

Artykuł

Informacja o zabytkach

autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-31, 11:01

czytaj-wiecej-artykul

Artykuł

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji...

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 10:26

czytaj-wiecej-artykul

trzy kolorowe krasnoludki
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

"Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-05, 12:37

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów. W załączeniu publikujemy szczegółowy porządek obrad.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-06, 12:29

Przejdź do aktualności

dzik leżący na trawie
Aktualność

Wystąpienie ASF u dzika

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej zawiadamia, że w dniu 07.08.2020r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika odstrzelonego w okolicy miejscowości Komarno.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-10, 13:14

Przejdź do aktualności

napis bezpłatne porady prawne
Aktualność

Bezpłatne porady prawne

Starosta Bialski zaprasza do korzystania z usług bezpłatnych porad prawnych (obywatelskie i mediacje), które świadczone są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-11, 13:45

Przejdź do aktualności

rodzina puszczająca latawiec na tle błekitnego nieba
Aktualność

Program Czyste Powietrze

Ministerstwo Klimatu przypomina o możliwości skorzystania z Programu "Czyste Powietrze". Od 15 maja br. uproszczone zostały zasady Programu. Wszelkie informacje dotycząc wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl W załączeniu publikujemy ulotkę oraz broszurę Programu "czyste Powietrze".

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-13, 8:09

Przejdź do aktualności

wejście do budynku UG
Aktualność

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i GOPS

W związku z pojawiającymi się ogniskami koronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od dnia 17 sierpnia 2020 r. do odwołania wprowadza się dodatkowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-17, 11:21

Przejdź do aktualności

banknoty na tle suchej ziemi
Aktualność

Susza - Pomoc - COVID-19

Od 13 sierpnia br. rolnicy mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w związku z trudną sytuacją po stratach suszowych. Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-24, 12:34

Przejdź do aktualności

widok dłoni z długopisem nad kartką papieru
Aktualność

Poświadczanie własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców związanymi z możliwością stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy, publikujemy informację opisującą obowiązujący stan prawny dotyczący tej kwestii.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 8:00

Przejdź do aktualności

produkty spożywcze na stole
Aktualność

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że w okresie od 01 września 2020 roku do 30 września 2020 roku będą kwalifikowane osoby do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-25, 14:42

Przejdź do aktualności

żniwiarz koszący zboże kosą
Aktualność

Żniwa u Zdzisława - materiał filmowy

Czas żniw powoli dobiega końca. Współcześnie kojarzą się one głównie z kombajnami na polach. A jak wyglądały żniwa kiedyś? Zachęcamy do obejrzenia filmu o tradycyjnych żniwach, jakie odbywały się w czasach sprzed mechanizacji rolnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-08-26, 12:05

Przejdź do aktualności

kolorowe przybory szkolne na drewnianym stole
Aktualność

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie, Przedszkolaki, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół oraz Rodzice. Dzisiaj, 1 września 2020 r. w dniu rozpoczynającym rok szkolny 2020/2021 w nowych okolicznościach, z wieloma ograniczeniami w związku z COVID-19, życzę Wam by nauka przynosiła wiele pozytywnych wrażeń, a szkoła była wspaniałym miejscem do odkrywania świata i rozwijania własnych talentów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 7:33

Przejdź do aktualności

kolorowe motywy kwiatowe
Aktualność

Baszta zdobyta

W dniach 28-29 sierpnia 2020 roku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbył się 54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Jury konkursowe wysłuchało: 15 kapel, 24 zespoły śpiewacze, 18 instrumentalistów, 20 solistów oraz 23 grupy "Mistrz i Uczeń". Łącznie wystąpiło około 500 artystów. W tym jednym z największych festiwali ludowych mieliśmy również swojego przedstawiciela. W kategorii solistów instrumentalistów wystąpił Zdzisław Marczuk z Zakalinek.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 8:35

Przejdź do aktualności

autobusy na parkingu
Aktualność

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że dowożenie uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie w roku szkolnym 2020/2021, będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp. z o.o. Będą to kursy ogólnodostępne, a pierwszeństwo przejazdu mają uczniowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 9:28

Przejdź do aktualności

tabliczka na drzwiach z napisem kasa
Aktualność

Wpłaty w kasie Urzędu tylko w poniedziałki i wtorki

Informujemy, że zmianie ulega czas pracy kasy Urzędu Gminy w Konstantynowie. Od dnia 7 września 2020 roku kasa będzie czynna dwa dni w tygodniu, tj. w poniedziałek i wtorek. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-01, 15:01

Przejdź do aktualności

szkic budynku z zegarem oraz herb gminy - waga
Aktualność

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Konstantynów informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa w Urzędzie Gminy Konstantynów. Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-02, 8:58

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga na maszcie
Aktualność

Zagłosuj na maszt z "biało-czerwoną" w naszej gminie

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. Zachęcamy do oddania głosu na naszą gminę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 11:40

Przejdź do aktualności

znak drogowy - przystanek autobusowy
Aktualność

Bezpieczne korzystanie z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opracowały wytyczne w zakresie bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wytyczne mają również zastosowanie w zakresie dojazdu uczniów do i ze szkoły.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 14:22

Przejdź do aktualności

słup energetyczny na tle nieba
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 16 września 2020 roku (środa) nastąpi wyłączenie prądu na stacji Witoldów 4. W związku z powyższym w miejscowości Witoldów, mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 10:13

Przejdź do aktualności

autobus szkolny na drodze, w tle drzewa i przystanek
Aktualność

Ogłoszenie - sprzedaż autobusu szkolnego

Wójt Gminy Konstantynów ogłosił przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz, model - L090M, będącego składnikiem majątku ruchomego gminy. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 12:13

Przejdź do aktualności

symbol wirusa na zielonym tle
Aktualność

Rozporządzenie Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wojewoda Lubelski informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostały Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 2020 roku oraz z dnia 4 września 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określają ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 9:22

Przejdź do aktualności

rysunek zielonego auta
Aktualność

Strategia elektromobilności - raport z konsultacji

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku sporządzony został raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035". Wyniki tych konsultacji zostały sformułowane w raporcie, którego treść publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 9:30

Przejdź do aktualności

lis leżący na polanie w lesie
Aktualność

Jesienna akcja szczepienia lisów

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie, które planowane jest na terenie województwa lubelskiego w dniach od 18 do 21 września 2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 10:32

Przejdź do aktualności

dwóch mężczyzn i kobieta
Aktualność

Powszechny Spis Rolny 2020

Od 1 września br. trwa Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to badanie statystyczne, które obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne na terenie kraju i jest realizowane przez Główny Urząd Statystyczny. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ten temat.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 11:19

Przejdź do aktualności

Hasła akcji sprzanie świata na żółtym tle
Aktualność

Sprzątanie Świata - 27. Finał Akcji

Wszystkich mieszkańców Gminy Konstantynów zapraszamy do przyłączenie się do Akcji Sprzątania Świata. W 2020 roku po raz 27 wyruszamy posprzątać Polskę! Hasło tegorocznej kampanii to: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Akcja odbędzie się w dniach 18-20.09.2020 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 12:05

Przejdź do aktualności

mężczyzna w stroju ludowym
Aktualność

Spotkanie z Mistrzem

10 września 2020 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbyło się spotkanie z Mistrzem - Panem Zdzisławem Marczukiem, zdobywcą już trzech "Baszt". W sierpniu br. skrzypek z Zakalinek otrzymał kolejną główną nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-18, 9:26

Przejdź do aktualności

grafika z koszem do gry w koszykówkę
Aktualność

Program SMOK - zajęcia koszykówki

Informujemy, że od 1 września 2020 roku Polski Związek Koszykówki we współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów kontynuuje zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zajęcia prowadzone są w wymiarze dwóch godzin zajęć tygodniowo (od września do listopada 2020 r.) i odbywają się w trzech grupach wiekowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-18, 9:55

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konstantynowie odbędzie się XX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-29, 12:54

Przejdź do aktualności

napis z herbem gminy
Aktualność

Zebrania wiejskie - przygotowania do projektu OZE

Informujemy, że w dniach od 29 września do 12 października 2020 roku będą odbywały się zebrania wiejskie związane z przygotowaniem projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zachęcamy mieszkańców do licznego uczestnictwa.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-30, 14:31

Przejdź do aktualności

niebieskie tło z napisem ankieta
Aktualność

Ankieta ws. planowanych inwestycji w zakresie OZE

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w projektach polegających na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, na nieruchomościach mieszkańców gminy, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – powinny wypełnić i złożyć w terminie do 30 października 2020 r. do Urzędu Gminy w Konstantynowie załączoną ankietę.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 10:53

Przejdź do aktualności

meżczyzna ze statuetką i łanem zboża w ręku
Aktualność

Mistrzowie Agro 2020

Informujemy, że "Kurier Lubelski" ogłosił nominowanych w akcji Mistrzowie Agro 2020. Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli się także przedstawiciele Gminy Konstantynów, którzy zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:25

Przejdź do aktualności

dwie kobiety siedzące na kanapie
Aktualność

Bezpłatna mammografia

Informujemy, że w dniu 30 października 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w Konstantynowie na placu przy Parku Platerów, możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań mammograficznych w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:39

Przejdź do aktualności

mężczyzna na polu z laptopem
Aktualność

Powszechny Spis Rolny 2020 - loteria

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej, mogą wziąć udział w Loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej GUS.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:50

Przejdź do aktualności

tablica pamiątkowa na kamieniu
Aktualność

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Solinkach

27 września br. w Solinkach odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej: 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecie powstania miejscowości Solinki, oraz 80-lecia wybuchu II wojny światowej. Był to również dzień 76. rocznicy pomordowania mieszkańców wsi Solinki i okolicznych miejscowości.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 12:44

Przejdź do aktualności

serduszka i tulipan, obok napis dzień edukacji narodowej
Aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia władz samorządowych Gminy Konstantynów, skierowane do Nauczycieli i Pracowników Oświaty, z okazji przypadającego na dzień 14 października Dnia Edukacji Narodowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:09

Przejdź do aktualności

widok strony internetowej z ocenami ucznia
Aktualność

E-dziennik w Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii

Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii wdrożyła funkcjonowanie e-dziennika. System dziennika elektronicznego (optivum NET+(UONET+) – VULCAN zostanie uruchomiony od dnia 12 października 2020 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-12, 11:32

Przejdź do aktualności

Artykuł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-16, 11:42

czytaj-wiecej-artykul

telefon w dłoniach
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje, że w związku z sytuacją spowodowaną COVID – 19 bezpłatne porady psychologiczne będą udzielane tylko telefonicznie pod numerem 83 345 00 69 w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-22, 10:08

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzedu
Aktualność

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

Informujemy, że z dniem 26 października 2020 roku (poniedziałek) do odwołania Urząd Gminy Konstantynów będzie zamknięty dla interesantów. Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-26, 9:31

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXI Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXI zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów. Szczegółowy porządek obrad XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy Konstantynów dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-04, 8:33

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzanymi dalszymi obostrzeniami, uprzejmie informuję, że od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r. Urząd Gminy pozostaje zamknięty dla interesantów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-06, 15:59

Przejdź do aktualności

poukładane zdjęcia z Konstantynowa
Aktualność

Konkurs na zdjęcia do kalendarza

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2021. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu. Zależy nam, abyście Państwo współuczestniczyli w przygotowaniu wydawnictwa, promującego zarówno Gminę jak i państwa pasje.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-20, 11:38

Przejdź do aktualności

Artykuł

Fundusze Rządowe

autor: Krzysztof Celiński, 2020-11-25, 14:00

czytaj-wiecej-artykul

ozdoby choinkowe, w tle figurka anioła
Aktualność

Anioły i Ozdoby Bożonarodzeniowe

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w XIV Konkursie Plastycznym "Anioły i Ozdoby Bożonarodzeniowe". Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-01, 10:28

Przejdź do aktualności

dwie osoby dorosłe z dzieckiem na tle błękitnego nieba
Aktualność

Zaświadczenia do Programu "Czyste Powietrze"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że przyjmowane są żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-04, 9:47

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXII zwyczajna Sesja Rady Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-07, 9:05

Przejdź do aktualności

napis konsultacje społeczne z herbem gminy
Aktualność

Konsultacje społeczne - zmiany w LPR

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza Mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017- 2023. Uwagi i opinie do projektu LPR można składać na załączonym formularzu konsultacyjnym w terminie od 10 grudnia 2020 roku do 21 grudnia 2020 roku do godziny 12:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-09, 8:27

Przejdź do aktualności

kolorowe krasnoludki na błękitnym tle
Aktualność

Wesołe Krasnoludki - rekrutacja

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”. W ramach projektu zapewniona będzie bezpłatna opieka żłobkowa dla dzieci do lat 3 w terminie do 31.01.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-10, 7:56

Przejdź do aktualności

cyfry oznaczające dni w kalendarzu
Aktualność

24 grudnia - dzień wolny

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów, dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, w tym dniu Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwienia spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-14, 15:07

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą
Aktualność

Ocena jakości wody

W związku z licznymi zapytaniami o wydanie oceny jakości wody z wodociągu publikujemy dokument Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej z dniu 18 sierpnia 2020 roku, który zawiera bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-15, 9:33

Przejdź do aktualności

ozdoby świąteczne z napisem wesołych świąt
Aktualność

Boże Narodzenie 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oraz zbliżającego się Nowego Roku 2021, wszystkim mieszkańcom gminy, życzenia składają władze samorządowe.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-17, 11:30

Przejdź do aktualności

kolorowa tabela z datami
Aktualność

Harmonogramy odbioru odpadów w 2021 roku

Informujemy, że zostały ustalone terminy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Konstantynów w 2021 roku, z podziałem na poszczególne frakcje. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w harmonogramach (podział na Konstantynów i pozostałe miejscowości), które publikujemy w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-18, 11:36

Przejdź do aktualności

trzy osoby z płomieniem światła betlejemskiego
Aktualność

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. W dniu dzisiejszym Światło Pokoju dotarło także do naszej jednostki.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-22, 13:57

Przejdź do aktualności

dłoń z długopisem, w tle druga osoba
Aktualność

Oferta pracy dla psychologa

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie poszukuje pracownika na stanowisko psychologa. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-22, 14:38

Przejdź do aktualności

uśmiechnięta młodzież
Aktualność

Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry

Informujemy, ze Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 8.500,00 zł w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2020! Nabór uczestników do tego przedsięwzięcia planowany jest na styczeń 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-23, 8:38

Przejdź do aktualności

szklanka z wodą
Aktualność

Ocena jakości wody z wodociągu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej w dniu 10 grudnia 2020 roku, wydał bieżącą ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-23, 9:17

Przejdź do aktualności

grafika wirusa
Aktualność

Nowe ograniczenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wojewoda Lubelski informuje, że w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało kolejne Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które określa ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-30, 11:57

Przejdź do aktualności

drewniany kompostownik na odpady
Aktualność

O kompostowaniu bioodpadów i nie tylko

Wobec licznych zapytań mieszkańców naszej gminy, związanych z uzyskaniem ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, w zakładce "Odpady Komunalne" (banner na stronie głównej) zamieszczamy materiał edukacyjny w formie pytań i odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-31, 8:38

Przejdź do aktualności

grafika z poszczególnymi frakcjami odpadów
Aktualność

Informacja o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Komunikat skierowany do mieszkańców gminy, zawierający szczegółową informację na temat aktualnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym Wójt Gminy Konstantynów przedstawia wszystkie aspekty związane z tym tematem.

autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-31, 9:00

Przejdź do aktualności

dłonie dwóch osób
Aktualność

Bezpłatne porady psychologiczne

Wójt Gminy Konstantynów informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologicznych. Spotkania z psychologiem odbywają się raz w tygodniu (wtorek) w godz. 15:00– 17:00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konstantynowie przy ulicy Piłsudskiego 27.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-04, 10:36

Przejdź do aktualności

grafika książki z napisem biblioteka roku
Aktualność

Biblioteka Roku 2020

Miło nam poinformować, że w XIII. edycji Konkursu Biblioteka Roku 2020 Powiatu Bialskiego, za najaktywniejszą bibliotekę uznano Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się dokonaniami wszystkich uczestników, wyłoniła laureata konkursu, którym została nasza Biblioteka.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 9:06

Przejdź do aktualności

czerwony metalowy kosz w kształcie serca
Aktualność

Wrzuć nakrętki, pomóż potrzebującym...

Czerwony metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, jest symbolem coraz bardziej popularnej formy recyklingu. Co równie ważne jest to także część akcji, dzięki której pieniążki ze sprzedaży zebranych nakrętek trafiają do osób najbardziej potrzebujących. Z początkiem roku takie serce stanęło również przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 9:39

Przejdź do aktualności

czasopismo leżące na biurku
Aktualność

Biuletyn Samorządowy Gminy Konstantynów

W załączeniu publikujemy wersję elektroniczną 15. wydania Biuletynu Samorządowego Gminy Konstantynów. Zachęcamy do lektury naszego lokalnego wydawnictwa. Biuletyn został wydany również w tradycyjnej wersji papierowej. Osoby preferujące taką formę gminnego czasopisma, zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy w Konstantynowie (biuletyn wyłożony jest na stoliku przy głównym wejściu), po odbiór bezpłatnego egzemplarza.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-13, 12:58

Przejdź do aktualności

osoba stojąca na śniegu trzymająca łopatę
Aktualność

Komunikat ws. utrzymania czystości i porządku na chodnikach

Komunikat Wójta Gminy Konstantynów przypominający, że właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób umożliwiający bezpieczne poruszanie się pieszych. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 9:59

Przejdź do aktualności

grafika telefonu w dłoni i numer 989
Aktualność

Szczepienia przeciw COVID-19 - infolinia 989

989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Dzwoniąc na infolinię, otrzymasz najbardziej aktualne i wiarygodne informacje na temat szczepień przeciwko koronawirusowi.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 10:26

Przejdź do aktualności

zdjęcia z osobami i napis szczepimy się
Aktualność

Transport na szczepienia

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Gmina Konstantynów zapewni transport do Ośrodka Zdrowia w Konstantynowie osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-15, 11:03

Przejdź do aktualności

grupa uśmiechniętej młodzieży
Aktualność

Nabór do projektu "Równać szanse..."

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie prowadzi nabór uczestników projektu pn. "Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry". Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00 w siedzibie Biblioteki przy ulicy Piłsudskiego 4 w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-18, 9:51

Przejdź do aktualności

grafika z napisem konkurs ofert
Aktualność

Konkurs ofert - zadania publiczne 2021

Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2021, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-20, 12:49

Przejdź do aktualności

osoby siedzące przy stole obrad
Aktualność

XXIII Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXIII zwyczajna Sesja Rady Gminy. Szczegółowy porządek obrad dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów oraz w załączeniu.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-22, 11:25

Przejdź do aktualności

ciągnik na polnej drodze
Aktualność

Zwrot podatku akcyzowego - terminy składania wniosków

Zgodnie z przepisami Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustalone zostały terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przez producentów rolnych w 2021 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-22, 14:46

Przejdź do aktualności

grafika z dziećmi
Aktualność

Rekrutacja do przedszkola i szkół podstawowych - terminy

Wójt Gminy Konstantynów określił terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2021/2022.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-25, 9:05

Przejdź do aktualności

grafika kolędników
Aktualność

Za kolędę dziękujemy

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że w dniu 31 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w sali widowiskowej GCK przy ulicy Piłsudskiego 4, odbędą się XXVIII Prezentacje "Za kolędę dziękujemy". Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 22 stycznia br.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 10:02

Przejdź do aktualności

szklane naczynia z wodą
Aktualność

Roczna ocena jakości wody (za 2020 rok)

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej wydał roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-26, 14:23

Przejdź do aktualności

data 1 lutego na niebieskim tle
Aktualność

Program Rodzina 500+

Informujemy, że od 01.02.2021 r. można składać wnioski o przyznanie Świadczenia Wychowawczego (500+) - wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 01.04.2021 r. Jednostką obsługującą Program Rodzina 500+ jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-27, 10:49

Przejdź do aktualności

uśmiechnięte dwie osoby - napis nabór rachmistrzów
Aktualność

Nabór rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Konstantynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 9:19

Przejdź do aktualności

zespół w strojach regionalnych na scenie
Aktualność

Prezentacje "Za kolędę dziękujemy" - nagranie

W dniu 31 stycznia 2021 roku (niedziela) w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbyły się 28. Prezentacje "Za kolędę dziękujemy". Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną Prezentacje odbyły się bez udziału publiczności z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 9:51

Przejdź do aktualności

pokrycie dachu z eternitu, napis usuwamy azbest
Aktualność

Bezpłatne usuwanie azbestu - V nabór zgłoszeń

Informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji trwa od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-01, 10:46

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika miasteczka
Aktualność

Lider Rozwoju - Pionier Ekologii i Ochrony Środowiska

Z ogromną satysfakcją informujemy, że czołowe miejsce w Rankingu Lidera Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju (6. lokata wśród wszystkich gmin w Polsce) uzyskał Urząd Gminy Konstantynów, a w kategorii "Ekologia i Ochrona Środowiska" nasza jednostka uzyskała tytuł "Pioniera Rankingu Lider Rozwoju".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-02, 11:36

Przejdź do aktualności

zestaw kolorowych pocztówek na szarym tle
Aktualność

Symbole kultu religijnego... - pocztówki "cegiełki"

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie można nabyć zbiór pocztówek pt. "Symbole kultu religijnego w domach prywatnych na Południowym Podlasiu", który jest formą cegiełki na położenie płyty nagrobnej na mogile Kierownik Szkoły Podstawowej w Konstantynowie - Zofii Jarmuszyńskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-11, 13:01

Przejdź do aktualności

biało-czerwona flaga na maszcie
Aktualność

Pod biało-czerwoną

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za każdy głos oddany w akcji „Pod biało-czerwoną”. Dzięki Państwa zaangażowaniu Gmina Konstantynów uzyskała wymaganą liczbę głosów i znalazła się na oficjalnej liście finałowego etapu projektu, związanego z zakupem i montażem masztu z biało-czerwona flagą.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-11, 14:03

Przejdź do aktualności

przebiśniegi
Aktualność

Zaczarujemy wiosnę - przegonimy zimę

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza do udziału w konkursie pt. "Zaczarujemy wiosnę - przegonimy zimę", który nawiązuje do obrzędowości okresu wiosennego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu „Marzanny” techniką dowolna (np. kukła, pacynka, rysunek, rzeźba, itp.) i zrobieniu zdjęcia pracy. Fotografię pracy należy przesłać do 15 marca 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-02-25, 11:10

Przejdź do aktualności

wejście do budynku urzędu
Aktualność

Nowe wejście do budynku Urzędu Gminy i GOPS

Informujemy, że od dnia 5 marca 2021 r. (piątek) dotychczasowe wejście do budynku Urzędu Gminy Konstantynów zostaje całkowicie wyłączone z użytkowania. Na czas prowadzonych robót budowlanych, dla interesantów Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało udostępnione wejście od strony ulicy Janowskiej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-05, 8:10

Przejdź do aktualności

tabliczka sołtys, poniżej napis dzień sołtysa
Aktualność

11 marca - Dzień Sołtysa

W dniu 11 marca obchodzimy w Polsce Dzień Sołtysa. Jest to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku osobom, które dbają o swoje sołectwa – każdego dnia i przez cały rok. Z tej okazji wszystkim Sołtysom, życzenia składają: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 10:21

Przejdź do aktualności

długopis w dłoni
Aktualność

Poświadczanie własnoręczności podpisu na umowach dzierżawy

W związku z licznymi pytaniami naszych mieszkańców, związanymi z możliwością stwierdzania własnoręczności podpisu na zawieranych umowach dzierżawy, ponawiamy publikację informacji opisującą obowiązujący stan prawny dotyczący tej kwestii.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-11, 12:22

Przejdź do aktualności

kolorowe ozdoby świąteczne wielkanocne
Aktualność

Kartki, ozdoby, stroiki wielkanocne wykonane przez WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie opublikował na stronie internetowej zdjęcia swoich prac o tematyce wielkanocnej. Wśród licznych fotografii, pokazujących efekty pracy uczestników placówki, znajdują się m.in.: kartki wielkanocne, ozdoby i stroiki związane z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-12, 11:08

Przejdź do aktualności

panorama rolnicza
Aktualność

Innowacyjny projekt dla rolników

Informujemy, że Gmina Konstantynów jako jedna pierwszych w kraju przystąpiła do realizacji innowacyjnego projektu pt. "Cyfryzacja i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań w Gminie Konstantynów" - etap I. Do bezpłatnego udziału w tym projekcie uprawnieni są wszyscy podatnicy - płatnicy podatku rolnego z obszaru naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-16, 13:09

Przejdź do aktualności

zdjęcie rzeki Bug w Gnojnie
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Bug

Informujemy, że Klub rekreacyjno - sportowy TKKF Krzna Biała Podlaska włączył się do akcji Operacja Czysta Rzeka 2021. Głównym celem tej akcji jest posprzątanie "lubelskiej" linii brzegowej rzeki Bug, od momentu, gdy rzeka przestaje być rzeką graniczną (około 300 m na wschód od promu Niemirów-Gnojno) do Punktu Widokowego (na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-16, 13:45

Przejdź do aktualności

rzeka Czyżówka
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Czyżówka

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej włączyło się do akcji Operacja Czysta Rzeka 2021. Głównym celem tej akcji uprzątnięcie śmieci i uporządkowanie brzegów rzeki Czyżówki, oraz bezpośrednio przyległego do rzeki terenu Parku Platerów. W akcji udział mogą wziąć nie tylko osoby pełnoletnie (osoby poniżej 18. roku życia, mogą brać udział wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-17, 13:10

Przejdź do aktualności

osoba zamitająca chodnik
Aktualność

Zadbajmy o czystość naszego otoczenia

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem określającym szczególne zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów, właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku nie tylko w obrębie swoich posesji, ale również chodników oraz pasa drogi do nich przylegających (z uwzględnieniem zanieczyszczeń gromadzących się przy krawężnikach).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-19, 14:43

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXIV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-23, 9:10

Przejdź do aktualności

telefon w dłoni
Aktualność

Nasza aplikacja - eKonstantynów

Już od ponad roku udostępniamy Państwu mobilną aplikację Gminy Konstantynów – eKonstantynów. Cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Aplikacja umożliwia szybki dostęp do najbardziej aktualnych i najważniejszych informacji, a także ważnych komunikatów i ostrzeżeń dotyczących naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-23, 11:34

Przejdź do aktualności

zamknięte wejście do budynku urzędu gminy
Aktualność

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy i GOPS

W związku z kolejną falą zachorowań na SARS-Cov-2 i wprowadzeniem nowych obostrzeń na terenie całego kraju, od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenia w pracy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-25, 9:53

Przejdź do aktualności

kolorowe jajka wielkanocne w koszyczku
Aktualność

Życzenia Wielkanocne

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzenia składają Wójt Gminy Konstantynów, Przewodniczący Rady Gminy Konstantynów oraz pracownicy samorządowi...

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 8:51

Przejdź do aktualności

droga gruntowa, w tle budynki
Aktualność

Droga w Zakalinkach z rekomendacją Wojewody Lubelskiego

W dniu 31 marca 2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lista rekomendowanych przez Wojewodę Lubelskiego inwestycji do dofinansowania zawiera również wniosek naszej gminy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 11:43

Przejdź do aktualności

kolorowa grafika z pisankami i zajączkiem
Aktualność

Wielkanocna gra terenowa z GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza wszystkie dzieci do uczestnictwa w "Wielkanocnej grze terenowej". Szukasz dobrej zabawy? Zgłoś się do GCK w godzinach otwarcia. Potrzebujesz jedynie: długopisu, telefonu i jak zaznaczają Organizatorzy... dobrego humoru.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 14:44

Przejdź do aktualności

drewniany megafon
Aktualność

Posłuchaj odgłosów natury - Łączy nas Bug

Z końcem marca po polskiej stronie rzeki Bug zamontowano 25 megafonów do słuchania odgłosów przyrody. Wchodząc do środka tych drewnianych konstrukcji, można usłyszeć wzmocnione dźwięki otoczenia. Jeden z megafonów został zlokalizowany na obszarze naszej gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie przeprawy promowej w Gnojnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-06, 12:07

Przejdź do aktualności

dziecięcy rysunek przedstawiający rodzinę
Aktualność

Zachowaj trzeźwy umysł 2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie po raz kolejny przystąpił do Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tym razem kampania porusza bardzo ważne w obecnym czasie tematy związane z pandemią i jej skutkami. Hasła, jakie towarzyszą tegorocznej akcji to: „W poszukiwaniu szczęścia”, „Depresja?” oraz „Smart - znaczy mądrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 9:17

Przejdź do aktualności

grafika z biegaczami i polską flagą
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2021

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej informuje, że już wkrótce ruszą zapisy do kolejnej edycji Biegu Tropem Wilczym. W zbliżającej się IX edycji Biegu, który odbędzie się 16 maja 2021 roku, ambicją organizatorów będzie utrzymanie ilości miast, w których odbędzie się bieg Tropem Wilczym gdzie pobiegnie ok. 75 000 biegaczy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 10:26

Przejdź do aktualności

dłoń na klawiaturze komputerowej
Aktualność

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..." - informacja dla Beneficjentów

Beneficjentów Ostatecznych - osoby użytkujące zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz pozostałe urządzenia, zakupione w ramach projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 r. upływa 5-letni okres trwałości tych projektów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 13:03

Przejdź do aktualności

zielony brzeg rzeki
Aktualność

Operacja Czysta Rzeka 2021 - Czyżówka /relacja/

W dniu 10 kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka”. 31 wolontariuszy posprzątało brzegi rzeki Czyżówki oraz tereny bezpośrednio do niej przyległe. Zebrano 107 worków śmieci !!!

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 9:50

Przejdź do aktualności

grafika z dziewczynką w kapeluszu
Aktualność

Mały Konkurs Recytatorski

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że do 23 kwietnia 2021 roku przyjmowane są zgłoszenia do XXXX. Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-15, 10:20

Przejdź do aktualności

lis na łące
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24-26 kwietnia 2021 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie wiosennej akcji ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-19, 11:15

Przejdź do aktualności

grafika rowerzysty, w tle biało-czerwona flaga
Aktualność

VIII. Rodzinna Wycieczka Rowerowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej zaprasza na kolejną, VIII. edycję Rodzinnej Wycieczki Rowerowej, która odbędzie się 2 maja 2021 r. Miejscem zbiórki uczestników będzie plac przed Pałacem Platerów w Konstantynowie. Start zaplanowano na godzinę 9:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 9:09

Przejdź do aktualności

grafika z autem osobowym i kartą kredytową
Aktualność

Loteria spisowa - NSP 2021

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 22 kwietnia 2021 r. rusza przyjmowanie zgłoszeń w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Szczegółowe informacje oraz Regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://loteria.spis.gov.pl/

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 9:41

Przejdź do aktualności

postać strażaka
Aktualność

Zagłosuj na naszych strażaków!

Lokalny portal informacyjny Biała24 ogłosił "Plebiscyt na najlepszą jednostkę OSP w powiecie". Każdy z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu może oddać głos na wybraną Ochotnicza Straż Pożarną (OSP).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 13:11

Przejdź do aktualności

flaga biało-czerwona na tle obrazu konstytucji 3 Maja
Aktualność

230. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na gminne obchody 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program obchodów przewiduje Mszę Św. w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów przy pomnikach upamiętniających wydarzenia narodowe oraz piknik rodzinny przy ognisku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-21, 13:56

Przejdź do aktualności

budynek Urzędu z herbem gminy, w tle drzewa
Aktualność

4 maja - Urząd Gminy nieczynny

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Konstantynów, dzień 4 maja 2021 roku (wtorek) będzie dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym, w tym dniu Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-22, 8:47

Przejdź do aktualności

zielona planeta w dłoni
Aktualność

22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

W czwartek 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-22, 10:33

Przejdź do aktualności

widok na budynki, lasy i pola z lotu ptaka
Aktualność

Nowy termin składania wniosków o dopłaty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu do 17 czerwca br. terminu na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-23, 8:54

Przejdź do aktualności

chłopcy w strojach koszykarskich
Aktualność

SMOK wznawia zajęcia

Od 3 maja 2021 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów wznawiają zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK). Zapraszamy wszystkie dzieci kontynuujące treningi na zajęcia jak również wszystkie, które chciałyby je rozpocząć.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-26, 12:06

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXV Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXV. zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-26, 13:06

Przejdź do aktualności

biało-czerwone tło z napisem 2 maja
Aktualność

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to święto wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja), aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-27, 11:04

Przejdź do aktualności

uśmiechnięty starszy mężczyzna
Aktualność

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-29, 8:12

Przejdź do aktualności

strażacy w hełmach
Aktualność

4 maja - Dzień Strażaka

4 maja swoje święto obchodzą strażacy. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć Świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-29, 8:51

Przejdź do aktualności

zdjęcia obiektów na terenie gminy
Aktualność

Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ogłosiło IX edycję konkursu "Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej", którego celem jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego oraz zaakcentowanie Roku Batalionów Chłopskich w powiecie bialskim.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-18, 11:31

Przejdź do aktualności

grafika z twarzami dzieci
Aktualność

Rodzinny Piknik w Konstantynowie

Wójt Gminy Konstantynów i Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na Rodzinny Piknik, który odbędzie się w dniu 30 maja 2021 roku (niedziela) w parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-19, 7:51

Przejdź do aktualności

uśmiechnięte bignące dzieci
Aktualność

Głosuj na Podwórko Nivea w Konstantynowie

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zachęca do wzięcia udziału w konkursie Podwórko Nivea. Od 24 maja do 15 lipca można zagłosować na lokalizację Konstantynów, ul. Parkowa. Celem konkursu jest wyłonienie 20 zwycięskich lokalizacji i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placu zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-05-26, 13:09

Przejdź do aktualności

odpady elektroniczne
Aktualność

Zbiórka elektrośmieci

W dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) na terenie Gminy Konstantynów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte telefony, komputery, monitory, drukarki, sprzęt RTV, AGD małe i duże itp. należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-01, 15:11

Przejdź do aktualności

budynek urzędu gminy
Aktualność

4 czerwca - Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 roku (piątek) Urząd Gminy Konstantynów będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy oraz prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwienia spraw w Urzędzie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-02, 8:17

Przejdź do aktualności

sala z wystawionymi pracami
Aktualność

Wystawy w Pałacu Platerów

Najbliższa niedziela (6 czerwca) to ostatni dnień, w który będzie można zobaczyć dwie wystawy. Pierwsza z nich to wystawa zdjęć pt. Łączy nas Bug". Druga to prace wykonane w ramach konkursu makramy "Sznurkiem wyplatane".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-02, 12:15

Przejdź do aktualności

obiekt oczyszczalni ścieków
Aktualność

Opłata za ścieki bez zmian

Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) wydał decyzję zatwierdzająca taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Konstantynów na okres 3 lat. Oznacza to, że zgodnie z wnioskiem Gminy Konstantynów, opłata za oczyszczanie ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 11:21

Przejdź do aktualności

budynek ujęcia wody, w tle zbiorniki
Aktualność

Przerwa w dostawie wody

Zakład Usług Wodnych MZK z siedzibą w Parczewie informuje, że w związku z planowanymi pracami na głównym odcinku sieci wodociągowej, w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek), od godziny 9:00 do około godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na obszarze całej Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 12:50

Przejdź do aktualności

grafika z kwiatami
Aktualność

Piękne, bo Bialskie

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej organizuje XII. edycję Konkursu „Piękne, bo Bialskie”. Konkurs obejmuje dwie kategorie: Gospodarz Roku i Najpiękniejszy Ogród Roku. Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmowane są do dnia 15 czerwca 2021 r. za pośrednictwem miast i gmin z powiatu bialskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-08, 12:19

Przejdź do aktualności

drzewa, teren leśny
Aktualność

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Starosta Bialski informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 r. wykonanie – w cyklu 5- letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-11, 11:27

Przejdź do aktualności

rycerze z mieczami i tarczami
Aktualność

Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej

Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zapraszają na "Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej", który odbędzie się 4 lipca 2021 roku (niedziela). Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 14:00 w Parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-14, 10:12

Przejdź do aktualności

pary małzeńskie - zdjęcie grupowe
Aktualność

Złote Gody - 50 lat razem

W dniu 15 czerwca 2021 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbył się Jubileusz 50-lecia Małżeństwa. Złote Gody obchodziło 16 par z terenu Gminy Konstantynów. Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w Kościele Św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-17, 11:15

Przejdź do aktualności

osoby przy stole obrad
Aktualność

XXVI Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXVI zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:09

Przejdź do aktualności

okładka wydawnictwa
Aktualność

Promocja Rocznika Konstantynowskiego

26 czerwca 2021 roku o godz. 17:00 w Pałacu Platerów w Konstantynowie, odbędzie się promocja X i XI tomu Rocznika Konstantynowskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:24

Przejdź do aktualności

dłonie nad postaciami rodziny
Aktualność

Asystent rodziny - nabór

Informujemy, że Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie poszukuje kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny. Szczegółowe wymagania, zakres zadań oraz niezbędne dokumenty zostały określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 18 czerwca 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-18, 10:40

Przejdź do aktualności

grafika ze słońcem
Aktualność

Półkolonie z Gminnym Centrum Kultury

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie informuje, że prowadzi zapisy na półkolonie dla dzieci w wieku szkolnym. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, a zgłoszenia przyjmowane są tylko do 25 czerwca! O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zgłoszeń.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 9:06

Przejdź do aktualności

grafika z napisem noc świętojańska
Aktualność

Noc Świętojańska w Gnojnie

Koło Gospodyń Wiejskich w Gnojnie zaprasza na Noc Świętojańską, która odbędzie się 26 czerwca 2021 roku o godz. 19:30. Miejscem spotkania uczestników jest przeprawa promowa w Gnojnie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 10:00

Przejdź do aktualności

wyładowania atmosferyczne
Aktualność

Ostrzeżenie meteorologiczne - upał/burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie wydało komunikat o niekorzystnych zjawiskach pogodowych na terenie województwa lubelskiego. Na obszarze objętym ostrzeżeniem obejmującym także powiat bialski, prognozuje się upał oraz wystąpienie burz z gradem.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-24, 14:41

Przejdź do aktualności

zdjęcie Pałacu Platerów w Konstantynowie
Aktualność

Nie spisałeś się? Masz szansę spisać się podczas festynu

Nie spisałeś się? Masz szansę spisać się podczas festynu „Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej” w dniu 4 lipca 2021 roku. Wszystkich chętnych zapraszamy w godz. 14:00 - 20:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-28, 12:49

Przejdź do aktualności

autobus
Aktualność

Gminne Przewozy Pasażerskie - wakacyjny rozkład jazdy

Informujemy, że w okresie wakacyjnym uległ zmianie rozkład jazdy w ramach Gminnych Przewozów Pasażerskich. W załączeniu publikujemy szczegółowe rozkłady dla poszczególnych tras, które obowiązują od 28.06.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-30, 14:20

Przejdź do aktualności

rycerze w zbrojach na tle zamku
Aktualność

Obóz rycerski na Ziemi Konstantynowskiej - procedury bezpieczeństwa

Informujemy, że podczas „Obozu rycerskiego na Ziemi Konstantynowskiej” w dniu 4 lipca 2021 r., obowiązywać będą szczególne procedury bezpieczeństwa. Regulamin i procedura zapewniająca bezpieczeństwo podczas uroczystości, znajdują się w załączeniu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych dokumentów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-01, 14:07

Przejdź do aktualności

figurka białego domu na zielonej trawie
Aktualność

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca br. na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości został nałożony nowy obowiązek wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-07, 12:40

Przejdź do aktualności

kolorowe plamy
Aktualność

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oczami dziecka

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci z terenu naszej gminy. "Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oczami dziecka", to tytuł konkursu, który jednocześnie określa jego tematykę.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 8:52

Przejdź do aktualności

osoba w rękawiczce trzymająca stetoskop
Aktualność

Profilaktyka 40 PLUS – pakiet badań

Od 1 lipca każda osoba, która przekroczyła 40. rok życia może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań. Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program Profilaktyka 40 PLUS.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 9:09

Przejdź do aktualności

grafika z biegnącymi osobami, odcisk wilczej łapy
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym 2021 - zapisy

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej (lokalny organizator biegu) informuje, że ruszyły zapisy do IX. edycji Biegu Tropem Wilczym w Konstantynowie. Bieg odbędzie się 15.08.2021 roku (niedziela) na terenie Parku Platerów w Konstantynowie. Start o godzinie 9:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-08, 10:13

Przejdź do aktualności

kulki gradowe na trawie
Aktualność

Nabór oświadczeń - niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Informujemy, że oświadczenia w związku z wystąpieniem w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci gradu, można składać w terminie od 09.07.2021r. do 16.07.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-09, 9:33

Przejdź do aktualności

Artykuł

Program "Czyste Powietrze"

Punkt konsultacyjno-informacyjny

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-16, 10:22

czytaj-wiecej-artykul

słup energetyczny
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obszaru Konstantynów i Konstantynów-Kolonia, zasilanych ze stacji Konstantynów 9.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-20, 11:43

Przejdź do aktualności

chłopiec w stroju kosmonauty, dwoje dorosłych
Aktualność

"Cudowny chłopak" w Parku Platerów

Wójt Gminy Konstantynów zaprasza na Letnie Kino Plenerowe w Parku Platerów w Konstantynowie. Na ekranie "pod chmurką" będzie można obejrzeć film pt. "Cudowny chłopak". Seans odbędzie się 25 lipca 2021 roku (niedziela).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-20, 11:58

Przejdź do aktualności

napis wycieczka na niebieskim tle
Aktualność

Wycieczka do Lublina

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie organizuje wycieczkę do Lublina. Jest ona przeznaczona dla uczestników zabawy "Z książką nieustannie". Termin wyjazdu - 9 sierpnia 2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-28, 9:23

Przejdź do aktualności

krajobraz górski
Aktualność

Zdobywcy KGP Konstantynów - Młodzi i Góry

28 lipca 2021 r. o godzinie 19:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie młodzi uczestnicy projektu pt. "Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry" zaprezentują fotografie podsumowujące przebieg półrocznej realizacji tego zadania.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-28, 9:37

Przejdź do aktualności

napis na tle maków
Aktualność

Wyplatanie wieńca dożynkowego

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza mieszkańców na bezpłatne Warsztaty z wyplatania wieńca dożynkowego, które odbędą się 9 sierpnia 2021 r. Obowiązują zapisy telefoniczne (liczba miejsc ograniczona).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-04, 10:31

Przejdź do aktualności

Wójt Gminy, Skarbnik Gminy z
Aktualność

Promesa na budowę drogi w Zakanalu

W dniu 4 sierpnia br. Gmina Konstantynów otrzymała promesę na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej Nr 100044L na odcinku od km 0+838 do km 1+433,4 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Zakanale". Podczas spotkania w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, została podpisana umowa na dofinansowanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-05, 13:42

Przejdź do aktualności

radni przy stole obrad w centrum kultury
Aktualność

XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów

Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie odbędzie się XXVII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-09, 8:18

Przejdź do aktualności

grafika z napisem profil zaufany
Aktualność

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego nieczynny

Informujemy, że w dniach 16 - 27 sierpnia 2021 roku, Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Gminy Konstantynów, będzie nieczynny. Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy rejestracji profilu zaufanego z opcją potwierdzenia w punkcie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 10:21

Przejdź do aktualności

grafika z napisem szczepimy się
Aktualność

Szczepieniobus w Konstantynowie

W dniu 18 sierpnia 2021 roku (środa) w godzinach 14:00 - 18:00 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie - ulica Marsz. Józefa Piłsudskiego 4. każdy pełnoletni mieszkaniec naszej gminy, będzie mógł skorzystać z mobilnego punktu szczepień przeciwko Covid-19.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-11, 12:56

Przejdź do aktualności

grafika z kwiatami
Aktualność

Dożynki parafialno-gminne

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Parafia pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie zapraszają na Dożynki parafialno- gminne, które odbędą się 29 sierpnia 2021 r. w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-24, 19:18

Przejdź do aktualności

okulary korekcyjne w dłoniach
Aktualność

Bezpłatne badanie wzroku

8 września 2021 r. (środa) na parkingu przy Parafii pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Konstantynowie będzie można skorzystać z bezpłatnych komputerowych badań wzroku. Opto-bus będzie dostępny w godzinach od 9:00 do 10:30.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-30, 9:57

Przejdź do aktualności

lis na polanie
Aktualność

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 14-16 września 2021 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie zrzucana z samolotów, a zrzutami objęte będą tereny leśne, pola i łąki.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-08-30, 14:43

Przejdź do aktualności

rowerzysta na starcie wyścigu
Aktualność

Sportowe emocje na Podlasiu

Pobiegniemy, pojedziemy, popłyniemy, pomożemy! To motyw przewodni Triathlonu i Paratriathlonu Kraina Bugu 2021, który odbył się już po raz 4 na terenie Zamku Janów Podlaski oraz gminy Janów Podlaski, Mielnik i Konstantynów. W tym roku w zawodach wzięła udział rekordowa liczba drużyn. Wystartowało oraz zawody ukończyło 51 zespołów. Trasa skupiała się na malowniczych terenach nadbużańskiego Podlasia, na pograniczu województw podlaskiego i lubelskiego.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-01, 12:59

Przejdź do aktualności

przybory szkolne
Aktualność

Stypendia szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że z dniem 15 września 2021 r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać w terminie od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-02, 13:19

Przejdź do aktualności

tablica z komunikatem
Aktualność

Stan wyjątkowy na części obszaru Gminy Konstantynów

W czwartek (2 września 2021 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie wydano na wniosek Rady Ministrów z 31 sierpnia 2021 r. Stan wyjątkowy obowiązuje również na części obszaru Gminy Konstantynów.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-03, 12:32

Przejdź do aktualności

biegnące osoby
Aktualność

Bieg Tropem Wilczym - podsumowanie

Nietypowo, bo dopiero w sierpniu, odbyła się tegoroczna edycja Biegu Tropem Wilczym. Niemal dwukilometrowy dystans pokonała setka uczestników, którzy spotkali się w konstantynowskim parku, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 8:42

Przejdź do aktualności

grafika z hasłami akcji wspierania strażaków
Aktualność

Masz elektrośmieci - możesz pomóc OSP

Od 3 września trwa akcja zbiórki elektrosprzętu. Każda osoba posiadająca zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w postaci: telewizorów, komputerów, monitorów, drukarek, pralek, lodówek, kuchenek, telefonów, elektronarzędzi lub jakiegokolwiek innego sprzętu zasilanego na prąd lub baterie, może pomóc naszej Jednostce OSP w Konstantynowie.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 9:04

Przejdź do aktualności

grafika z wyrobami z karmelu
Aktualność

Warsztaty z karmelu w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza dzieci do udziału w "warsztatach z karmelu", które odbędą się w dniu 5 października 2021 roku (wtorek). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch grupach. Koszt udziału: 15 zł za każde dziecko.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-06, 9:26

Przejdź do aktualności

grafika z napisem konkurs
Aktualność

Konkursy dla uczniów w ramach NSP

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym 2021, ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z nich pt. "Spisowa wyszukiwarka językowa", dedykowany jest dla uczniów z klas 1-3. Dla uczniów z klas 4-8 przeznaczony jest konkurs pt. "Spisowa krzyżówka językowa".

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-07, 10:28

Przejdź do aktualności

wręczenie odznaczenia
Aktualność

Laur Konserwatorski 2021

"Laur Konserwatorski 2021" to konkurs organizowany corocznie pod patronatem generalnego konserwatora zabytków, wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego. Podczas uroczystości jedynym samorządowcem, który został wyróżniony przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotra Glińskiego był Romuald Murawski – Wójt Gminy Konstantynów, który otrzymał srebrną odznakę.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 8:06

Przejdź do aktualności

nawierzchnia drogi asfaltowej
Aktualność

Uroczyste otwarcie drogi w Zakalinkach

W dniu 13 września 2021 roku miało miejsce uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Zakalinki. Mieszkańcy wsi i licznie przybyli goście byli świadkami symbolicznego otwarcia kolejnego odcinka drogi w naszej gminie. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy rządowych.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 9:16

Przejdź do aktualności

dziecko bawiące się w piaskownicy
Aktualność

Bezpieczna zabawa w piaskownicy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej opracowała materiał informacyjny dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy dzieci w piaskownicy. Prosimy o zapoznanie się z infografiką i stosowanie tych zasad na naszych obiektach - placach zabaw.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-16, 10:01

Przejdź do aktualności

dziewczynka z latawcem
Aktualność

Program „ Czyste Powietrze” - spotkanie

Informujemy, że w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie „Czyste Powietrze”.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-16, 11:55

Przejdź do aktualności

napis z punktem spisowym
Aktualność

Mobilny Punkt Spisowy

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przed mieszkańcami ostatnie dni, aby dokonać spisu. W związku z tym Wójt Gminy Konstantynów podjął decyzję o utworzeniu Mobilnych Punktów Spisowych, w których mieszkańcy poszczególnych sołectw będą mogli wypełnić ustawowy obowiązek. W punktach tych będzie można dokonać spisu u dyżurującego tam rachmistrza.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-20, 8:15

Przejdź do aktualności

dzieci w koszykarskich strojach
Aktualność

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK)

Wszystkie dzieci z klas 1–5, Szkoły Podstawowej w Konstantynowie, które chcą kontynuować treningi zapraszamy na zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK). Zapraszamy również wszystkie dzieci, które chciałyby rozpocząć treningi. Od 01 września 2021 roku Polski Związek Koszykówki na mocy współpracy z Urzędem Gminy Konstantynów wznawia zajęcia dla najmłodszych adeptów koszykówki pod nazwą Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki (SMOK).

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-20, 13:18

Przejdź do aktualności

motyw z grafiką
Aktualność

Masz pomysł na mural? Napisz do nas!

Informujemy, że do dnia 29 października 2021 r. oczekujemy na zgłoszenia propozycji na motyw przewodni muralu, jaki miałby powstać na ścianie budynku przy ulicy Plac Wolności 27 w Konstantynowie. Tematem muralu musi być charakterystyczne miejsce, widok lub obiekt, które są ściśle związane z nasza gminą.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-23, 13:40

Przejdź do aktualności

Papież Jan Paweł II na żółtym tle
Aktualność

XXI Dzień Papieski - Koncert "Non Abiate Paura"

Wójt Gminy Konstantynów, Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie oraz Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii zapraszają na Koncert "Non Abiate Paura", który poświęcony jest pamięci Św. Jana Pawła II.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-24, 12:23

Przejdź do aktualności

krajobraz nadbużański
Aktualność

Konkurs fotograficzny - kalendarz 2022

Wzorem lat ubiegłych Gmina Konstantynów planuje wydanie kalendarza na rok 2022. Zwracamy się zatem do pasjonatów fotografii o przesyłanie ciekawych zdjęć krajobrazów, pochodzących z terenu Gminy, które moglibyśmy zamieścić w kalendarzu. Zależy nam, abyście Państwo współuczestniczyli w przygotowaniu wydawnictwa, promującego zarówno Gminę jak i państwa pasje.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-29, 12:49

Przejdź do aktualności

słup energetyczny na tle nieba
Aktualność

Przerwa w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Biała Podlaska informuje, że w dniu 7 października 2021 roku (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie prądu dla obiektów zasilanych ze stacji Komarno 1. W związku z powyższym nastąpi czasowe wyłączenie prądu, które planowane jest w godzinach 8:00 - 11:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-01, 14:30

Przejdź do aktualności

osoba z książkami w dłoni
Aktualność

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty oraz szkolnictwa wyższego. Obchodzone jest w ramach upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tej okazji nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-13, 9:52

Przejdź do aktualności

odznaczenia na paterze
Aktualność

„Zasłużony dla rolnictwa”

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego w dniu 30 września dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W gronie uhonorowanych rolników znalazł się także Wojciech Litwiniuk z Witoldowa.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 10:38

Przejdź do aktualności

kartka z aktem prawnym
Aktualność

Rekompensaty i odszkodowania w związku ze stanem wyjątkowym

W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda może przyznać rekompensaty i odszkodowania podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 11:41

Przejdź do aktualności

grafika z gałązkami
Aktualność

Kiermasz rękodzielniczy w GCK

Gminne Centrum Kultury w Konstantynowie zaprasza na "Kiermasz rękodzielniczy", który odbędzie się 23 października 2021 roku (sobota) w Sali widowiskowej GCK Konstantynów przy ulicy Piłsudskiego 4. Na kiermaszu dostępne będą m.in. stroiki i wieńce na cmentarz. Rękodzieła będzie można nabyć w godzinach od 9:00 do 13:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 12:05

Przejdź do aktualności

znaki ostrzegawcze
Aktualność

Awaria wodociągu - 18.10.2021 r.

MZK Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Parczewie - jednostka eksploatująca sieć wodociągową na terenie Gminy Konstantynów, informuje, że w związku z awarią wodociągu możliwy jest czasowy brak wody w miejscowościach: Zakalinki, Zakalinki-Kolonia oraz Zakanale (część miejscowości położona przy drodze wojewódzkiej - kierunek Łosice). Usunięcie awarii powinno nastąpić do godziny 18:00.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-18, 10:30

Przejdź do aktualności

siedzące obok siebie dwie kobiety
Aktualność

Bezpłatne badanie mammograficzne

17 listopada 2021 roku w Parku przy Pałacu Platerów w Konstantynowie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-22, 12:04

Przejdź do aktualności