Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 21 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wólka Polinowska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Iwonę Mirończuk.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Renata Celińska
  • Anna Firsiuk
  • Paweł Maleńczyk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-22, 8:38