Gmina Konstantynów

Portal urzędu


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Konstantynów, został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Godziny przyjęć:

  • wtorek (godz. 10:00 - 15:00)
  • środa (godz. 10:00 - 15:00)

    Z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Konstantynów, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z pracownikiem Urzędu.

    Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 341-41-92 wew. 23

    W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

    Wizyty osobiste w punkcie odbywają się według następujących zasad:

     • przyjmujemy osoby jedynie zapisane wcześniej na wizytę
     • na wizycie prosimy ubierać maseczki (zakrywające usta i nos)
     • przed wejściem prosimy o dezynfekcję dłoni


     Dane kontaktowe:

     Urząd Gminy Konstantynów

     ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2

     21-543 Konstantynów

     tel. 83 341-41-92 wew. 23

     Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-16, 10:22


     Galeria zdjęć