Gmina Konstantynów

Portal urzędu


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 roku, na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie,  został uruchomiony w Urzędzie Gminy Konstantynów, punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Lokalizacja: Urząd Gminy Konstantynów,  pokój nr 7

Godziny przyjęć: 

  • wtorek (godz. 10:00 - 15:00)
  • środa (godz. 10:00 - 15:00)

Osoby zainteresowane przyjmowani są również w pozostałych godzinach pracy Urzędu Gminy, w miarę dostępności pracownika.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 83 341-41-92 wew. 23

W gminnym punkcie można uzyskać informacje i porady dotyczące zasad uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”, założenia konta w portalu beneficjenta, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie a także rozliczeniu przyznanej dotacji.

 

Dane liczbowe dot. realizacji programu Czyste Powietrze na terenie gminy Konstantynów na dzień 31.03.2024 r.

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji:

123

80

51

1 999 271,93

 

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
1)         zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z  Beneficjentami);

2)         środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
1)         nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
2)         szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat Programu” Czyste Powietrze” znajdziesz na:

https://czystepowietrze.gov.pl/

gdzie znajdziesz:
1. Materiały do pobrania
2. Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
3. Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
4. Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
5. Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
6. Zobacz jak łatwo złożyć wniosek o dofinansowanie
7. O Kredycie Czyste Powietrze
8. O dotacji z prefinansowaniem
9. Złożenie wniosku o dofinansowanie


Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-16, 10:22


Galeria zdjęć