Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Wójt Gminy Konstantynów, informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad terapeuty uzależnień.

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie

ul. Piłsudskiego 27

tel. 83 345 00 69

    13 marca 2023 r. w godz. 15:00 – 17:00

    27 marca 2023 r. w godz. 15:00 – 17:00


    Specjalista w Punkcie Informacyjno–Konsultacyjnym oferuje bezpłatną wstępną informację, edukację na temat metod, form pomocy, w tym w szczególności możliwości podjęcia leczenia uzależnienia, współuzależnienia i przeciwdziałania przemocy domowej.

    Autor: Krzysztof Celiński, 2023-03-07, 14:22