Gmina Konstantynów

Portal urzędu
Wójt Gminy Konstantynów informuje, iż Gmina Konstantynów w dalszym ciągu kontynuuje realizacje zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Konstantynów zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego składają  ponownie wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

Procedura dystrybucji węgla na terenie Gminy Konstantynów oraz koszt zakupu węgla pozostają bez zmian tj. 1950 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:


  • do dnia 31 grudnia 2022 r. - nie więcej niż 1500 kg;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r., powiększa limit na rok 2023.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub w załączeniu do niniejszej informacji.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-02, 10:07


Załączniki:

1. Formularz wniosku (pdf)
2. Obwieszczenie (pdf)