Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 19 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Antolin.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Marcina Matulkę.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Henryk Fila
  • Mirosław Gałązka
  • Michał Mitura

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 8:01