Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Zakanale.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Szczepana Franczuka.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Ewa Bartoszuk
  • Grzegorz Kowaluk
  • Łukasz Wysocki

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:04