Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w projektach polegających na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, na nieruchomościach mieszkańców gminy, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – powinny wypełnić i złożyć w terminie do 30 października 2020 r. do Urzędu Gminy w Konstantynowie załączoną ankietę.

Ankiety pozwolą nam oszacować jakie jest zainteresowanie mieszkańców udziałem w tego typu projektach.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 10:53


Załączniki:

1. Ankieta OZE (pdf)