Gmina Konstantynów

Portal urzędu


26 stycznia 2024 r. Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2024 „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”.

W treści uchwały czytamy:

W ponadtysiącletnich dziejach państwa polskiego ponad połowę, bo 550 lat, stanowi wielka i piękna historia województwa lubelskiego. Lubelskie to jedno z najstarszych województw w Polsce, które przez długi czas znajdowało się niemal w centrum Rzeczypospolitej.

Życie każdej społeczności kształtują chwile, które utwierdzają jej tożsamość, przypominają bogatą historię oraz wyznaczają kierunek działalności na przyszłość. Takim doniosłym dla naszego regionu wydarzeniem jest przypadająca w bieżącym roku 550. rocznica powstania Województwa Lubelskiego. W 1474 roku król Kazimierz Jagiellończyk utworzył województwo lubelskie.

Dlatego rok 2024 ustanawiamy „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego” i pragniemy przez cały ten czas wspólnie z mieszkańcami naszego regionu świętować imponujący jubileusz.

Czujemy się zobowiązani do przekazywania młodemu pokoleniu tych wszystkich wartości, które przez stulecia tworzyły ducha polskości w sercach naszych przodków. Chcemy bardziej poznać dzieje naszej małej ojczyzny i jej wkład w dziedzictwo kulturowe Polski i Europy.

Świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi środowiskami, pragniemy popularyzować wiedzę o chlubnych kartach historii województwa lubelskiego, a także wzmacniać we wspólnotach lokalnych poczucie dumy z własnej tożsamości.

Przyjęciem uchwały Sejmik zaprosił jednostki samorządu terytorialnego, środowiska kulturalne, naukowe, organizacje pozarządowe, młodzież szkolną i akademicką do włączenia się w organizację uroczystych obchodów jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego, a Mieszkańców Województwa Lubelskiego – do wspólnego świętowania.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-16, 9:58


Galeria zdjęć