Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Gmina Konstantynów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Dostępna Gmina Konstantynów"

Celem projektu jest stworzenie "Dostępnej Gminy Konstantynów". Zadanie zostanie osiągnięte poprzez zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnym równego dostępu do usług publicznych, pełnego udziału w życiu społecznym poprzez dostosowanie obiektu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów dostępności.

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000 zł.

W ramach dostępności architektonicznej zostanie wykonana pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zostanie zaadaptowana część pomieszczenia z przeznaczeniem na łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, nastąpi montaż pionowego dźwigu platformowego. Natomiast w ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej powstaną dwa plany tyflograficzne, zakupione zostaną pętle indukcyjne, nakładki na poręcze oraz tabliczki z napisem w alfabecie Braille’a.


Dostępny samorząd - granty

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-11-25, 12:35