Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 20 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Komarno-Kolonia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Michała Dąbrowskiego.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Piotr Firsiuk
  • Arkadiusz Kowaluk
  • Daniel Laszuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-21, 8:24