Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2024, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

W załączeniu publikujemy szczegółowe informacje oraz wymagane do konkursu dokumenty.


Aktualizacja: 08.03.2024 r.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-12, 13:21


Załączniki:

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2024 (pdf)
2. Formularz oferty na realizację zadania publicznego (doc)
3. Formularz sprawozdania z wykonania zadania (doc)
4. Klauzula informacyjna RODO (pdf)
5. Zawiadomienie o wyborze ofert (pdf)