Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują, iż rusza bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu  pn. „STREFA AKTYWNEGO SENIORA - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe informacje publikujemy w załączonym ogłoszeniu.Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 11:58


Załączniki:

1. Ogłoszenie (pdf)
2. Regulamin rekrutacji do wypożyczalni sprzętu (doc)
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji (doc)
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji (doc)
5. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji (doc)
6. Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji (doc)
7. Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji (doc)
8. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji (doc)
9. Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji (doc)
10. Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji (doc)
11. Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji (doc)
12. Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji (doc)
13. Załącznik nr 11 do Regulaminu rekrutacji (doc)
14. Załącznik nr 12 do Regulaminu rekrutacji (doc)