Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,  naborem wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych, Gmina Konstantynów przyjmuje zgłoszenia  lokalizacji i ilości materiałów azbestowych z posesji położonych na terenie gminy, celem oszacowania wysokości środków finansowych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia na potrzeby aplikowania o środki WFOŚiGW.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie zgłoszeń lokalizacji i ilości materiałów (powierzchnia płyt azbestowych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Konstantynów, pok. nr. 7, tel. 83 341 41 92 wew. 23.

Osoby, które dokonały zgłoszeń posiadania wyrobów azbestowych przed ogłoszeniem naboru  zostaną poinformowane telefonicznie.

Projekt skierowany jest do właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gminy Konstantynów, z wyłączeniem beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dofinansowanie pokryć dachowych w ramach wiosennego naboru ARIMR)  dla których uruchomiony zostanie odrębny nabór przez WFOŚiGW.

Realizacja przedsięwzięcia przez gminę uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w ramach https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziec-z-zakresu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-9.html

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-20, 14:22