Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów ogłosił przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz, model -  L090M, będącego składnikiem majątku ruchomego gminy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu (zarządzenie o sprzedaży, ogłoszenie, formularz ofertowy, regulamin oraz projekt umowy) znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-07, 12:13