Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 września 2021 r. stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r., właściwy wojewoda może przyznać (na wniosek):
 

  • rekompensaty - podmiotom świadczącym usługi albo prowadzącym działalność gospodarczą na tym obszarze, w trybie z ustawy z dn. 29 września 2021 r. o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą;
  • odszkodowania - wszystkim innym osobom i podmiotom, które poniosły straty, na podstawie ustawy z dn. 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

 

Szczegółowe informacje na temat niezbędnej dokumentacji, składania wniosków, warunków uzyskania rekompensat lub odszkodowań oraz wypłaty środków można znaleźć w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Dla Klienta” oraz można uzyskać pod numerami infolinii (poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30):
 
-  wydanie decyzji w sprawie rekompensat lub odszkodowań - 81 307-96-34
-  wypłata rekompensat, pomoc de minimis, wypłata odszkodowań - 81 307-96-35

źródło: lublin.uw.gov.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-10-15, 11:41