Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstantynowie dowozi uczestników swojej placówki nowym autem. W dniu 28 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie pojazdu tej jednostce. Bus jest w pełni przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.

W uroczystości przekazania pojazdu udział wzięli: przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, kierownicy i pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz uczestnicy WTZ, którzy będą mogli liczyć na komfortową podróż na zajęcia i w drodze powrotnej do swoich domów.

Zakup samochodu został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-09, 11:36