Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów, informuje o przedterminowych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 16 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 18:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 14:22


Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy (pdf)

Galeria zdjęć