Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 13 września 2021 roku miało miejsce uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Zakalinki. Na uroczystość licznie przybyli goście w osobach: Pana Dariusza Stefaniuka - posła RP, Pani Małgorzaty Bogusz - przedstawiciel Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pana Janusza Skólimowskiego - wicestarosta bialski, Pana Tadeusza Łazowskiego - radny powiatu bialskiego, Ks. Sławomira Groszka - proboszcz Parafii pw. św. Elżbiety w Konstantynowie, Pana Wiesława Harasimiuka - przedstawiciel Wykonawcy, Radnych Gminy Konstantynów z Przewodniczącym Tadeuszem Hryciukiem na czele.

Wójt Gminy Konstantynów - Romuald Murawski, powitał wszystkich zgromadzonych, a następnie mieszkańcy miejscowości Zakalinki i zaproszeni goście, byli świadkami uroczystego, symbolicznego otwarcia drogi.

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 100019L na odcinku od km 2+620,0 do km 3+390,0 w miejscowości Zakalinki" zostało sfinansowane ze środków:

  • Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 370.000,00 zł
  • Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 362.745,00 zł

Całkowita wartość zadania to: 780.745,00 zł

Inwestycja obejmowała budowę drogi na długości 770, 0 m i szerokość 5,0 m.  Wykonano stabilizację gruntu cementem oraz podbudowę z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu (0 - 31,5) i grubości warstwy 20 cm.  Powstała także nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Na wszystkie działki wzdłuż drogi wykonano zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego. Po lewej stronie drogi wykonano rów odwadniający, zaś w poprzek drogi zaprojektowano wykonanie 3 przepustów. Drogę oznakowano znakami pionowymi.Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 9:16


Galeria zdjęć