Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dot. sposobu ogrzewania.

Nowy obowiązek wynika z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracja ta, jest częścią tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła. Baza zawierać będzie informacje zarówno na temat domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych.

Czas na złożenie deklaracji zależeć będzie od stanu budynku. Dla istniejących już budynków będzie to 12 miesięcy licząc od 1 lipca, dla budynków nowobudowanych – 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego).
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać pocztą albo złożyć w Urzędzie Gminy w Konstantynowie.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem, identyfikującym źródła niskiej emisji, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z rejestrów kontroli i interwencji. Ustawa mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami.

Cały projekt będzie rozwijany etapami, aż do 2023 r. W I kwartale 2021 r. rozpoczęła się budowa oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych od właścicieli i zarządców nieruchomości. Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.Wzory deklaracji dostępne są na: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

·         Formularz A – budynkii lokale mieszkalne » POBIERZ

·         Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne » POBIERZ

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy - pokój nr 4 lub telefonicznie pod numerem 83 341-41-92 wew. 27.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-07-07, 12:40