Gmina Konstantynów

Portal urzędu

     

Miło nam poinformować, że w XIII. edycji Konkursu Biblioteka Roku 2020 Powiatu Bialskiego, za najaktywniejszą bibliotekę uznano Gminną Bibliotekę Publiczną im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się dokonaniami wszystkich uczestników, wyłoniła laureata konkursu, którym została nasza Biblioteka.

Oceniane było zaangażowanie i pomysłowość w podejmowaniu:

  • nowatorskich zmian w działalności biblioteki (np. pozytywnych zmian lokalowych, urządzania wnętrz, dostosowania pracy do wymogów współczesnego użytkownika, stosowanie nowoczesnych technik informatycznych w pracy biblioteki, kreowanie wizerunku biblioteki w środowisku),
  • inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki, promocji książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym (np. organizacja stałych i cyklicznych imprez kulturalno-edukacyjnych adresowanych do różnych grup użytkowników, wprowadzanie nowych form aktywizujących lokalne środowisko itp.)
  • współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska lokalnego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie otrzymała talon w kwocie 2000 zł na zakup zbiorów. Gratulujemy!

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-12, 9:06


Galeria zdjęć