Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Na mocy Uchwały Nr 31/191/2009 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 marca 2009 r., Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej przyznał nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Rozpatrzono 13 wniosków. Wśród kandydatów były zespoły, instytucje oraz osoby indywidualne mieszkające lub pracujące na terenie powiatu, a mające szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i ochrony dóbr kultury. Po zasięgnięciu opinii komisji powołanej na mocy powyższej uchwały Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej uchwałą Nr 236/2020 z dnia 20 maja 2020 r. postanowił nagrodzić następujące osoby i zespoły:

  • Pani Zuzanna Pikacz
  • Zespół „Pogodna Jesień”
  • Zespół Ludowy „Jutrzenka” z Kapelą ”Retro” z Rogoźnicy
  • Pan Andrzej Stępka
  • Zespół „Śpiewam bo lubię” z Łomaz
  • Zespół Śpiewaczy „Chodźta do Nos” ze Swór
  • Pani Dorota Kulicka
  • Pani Kinga Linkiewicz

Zespół „Pogodna Jesień” obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Zespół działa przy Gminnym Centrum Kultury w Konstantynowie, a ich nauczycielem jest Pan Zdzisław Marczuk. Zespół debiutował w 1995 r. na Dożynkach Wojewódzkich i od tego czasu wniósł wiele pracy w zakresie promocji i animacji lokalnej kultury gminy Konstantynów. Przez 18 lat zespół wykonywał tradycyjne wieńce dożynkowe na dożynki powiatowe i za te osiągnięcia posiada nagrody i wyróżnienia. Członkowie, na potrzeby występów, wyszukali wiele pieśni ludowych, których część jest zarejestrowana i znajduje się w zbiorach Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie. Żeńska część zespołu przeszła dwa stopnie eliminacji  (powiatowy i wojewódzki) i wystąpiła dwukrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, w 2006 r. i 2012 r.

Zespół występował w wielu konkursach i przeglądach z różnym repertuarem: kolędniczym, maryjnym, religijnym, patriotycznym i ludowym zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Wszystko to jest udokumentowane na dyplomach i innych dokumentach, których w zbiorach GCK znajduje się ponad 200 sztuk. Zespół ma w swoim repertuarze ok. 100 kolęd mało znanych lub nieznanych oraz ok. 250 pieśni o różnej tematyce. W 2010 r. z okazji jubileuszu zespołu GCK wydało płytę z kolędami oraz w 2016 r. płytę pt. „Leć głosie po rosie…” wykonywanymi przez zespół Pogodna Jesień.

Członkowie zespołu pomogli w zebraniu materiałów do publikacji „Przeszłość dla przyszłości – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa”, w której oprócz tradycyjnych potraw wigilijnych z terenu gminy Konstantynów jest także spisanych 7 obrzędów bożonarodzeniowych. Publikacja ta zyskała uznanie profesora Jana Adamowskiego z UMCS w Lublinie, który analizował zawarte w jej treści dotyczące obrzędów i wymienił ją w przypisach książki „Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości”, Lublin 2009.

Zespół ma duże zasługi w wyszukiwaniu dawnych pieśni i ich upowszechnianiu na różnych konkursach, przeglądach, lekcjach pokazowych dla uczniów, pogadankach dla Koła Regionalnego uczniów szkoły podstawowej. „Pogodna Jesień” ze szczególną pieczołowitością kultywuje tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia i 27 razy wystąpiła w prezentacjach „Za kolędę dziękujemy”, które w Konstantynowie miały już 16 edycji o zasięgu powiatu bialskiego. W 2015 r. zespół pracuje nad materiałem do płyty z pieśniami ludowymi, która będzie wydana pod koniec roku. Pomimo, że członkom przybywa lat, to nadal doskonalą się w śpiewie, wyszukują dawne pieśni i ciągle wzbogacają swój repertuar.

Panie z zespołu wspaniale popularyzują dziedzictwo kulinarne gminy i powiatu bialskiego. Dzięki nim udało się ocalić od zapomnienia przepisy wydane w następujących publikacjach: „Przeszłość dla przyszłości” – bożonarodzeniowe obrzędy i smaki Konstantynowa”, „Smaki Pogranicza”, „przySMAKI POGRANICZA”, „Księga smaków Lubelszczyzny”.

Poza działalnością muzyczną i kulinarną członkowie zespołu wykazują się ogromną pracą na rzecz lokalnej kultury i przyczyniają się do lepszej integracji społecznej pomagając przygotować: spotkania wigilijne, wiele stoisk z kulinariami na dożynki powiatowe i Dni Konstantynowa oraz przyjęcia delegacji zagranicznych z Francji i Macedonii. „Pogodna Jesień” bardzo chętnie uczestniczy w nagraniach spotów reklamujących gminę i kulturę w ogólnopolskich mediach. Zespół ”Pogodna Jesień” aktywnie pracuje na rzecz swojej gminy i powiatu bialskiego od 25 lat.

źródło: www.powiatbialski.eu

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 11:37