Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wprowadził nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Konstantynów.

Aktualna stawka za 1 m3 pobranej wody wynosi 2,89 zł netto + podatek VAT. Kwartalną opłatę abonamentową ustalono na kwotę 10,80 zł netto + podatek VAT.

Nowe stawki opłat obowiązują od 11 października 2019 roku przez okres 3 lat.

W załączeniu publikujemy decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającą niniejsze stawki.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-13, 9:53


Załączniki:

1. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ws. stawki opłat za wodę na terenie Gminy Konstantynów (pdf)