Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstantynów - działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi 71/8 i 72/8 (obręb ewidencyjny Konstantynów Osada).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2022_05_24_08_31_02.pdf

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-14, 10:51