Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Mieszkańcy,

W związku z dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, pracowników Urzędu i ich rodzin, informujemy o dodatkowych ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Konstantynów:

  • od dnia 30 marca Urząd Gminy będzie wykonywał zadania w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy mieszkańcom oraz załatwiania spraw o charakterze pilnym;
  • wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów, z wyjątkiem wydawania dowodów osobistych oraz sporządzania aktów zgonu;
  • bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu będzie ograniczony.

Polecamy następujące formy kontaktu:

  • telefoniczny: 83 341 41 92 - Urząd Gminy / Urząd Stanu Cywilnego; 83 341 50 84 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • drogą pocztową na adres siedziby Urzędu: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.
  • za pomocą poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@ugkonstantynow.pl lub konstantynow@lubelskie.pl
  • z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: identyfikator podmiotu 320c4mampy

Jednocześnie informujemy, że godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

W przypadku potrzeby pilnego kontaktu z pracownikiem Urzędu uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, bądź w wyjątkowych sytuacjach przy użyciu dzwonka przy drzwiach wejściowych.

Bezpośrednie dane kontaktowe do poszczególnych pracowników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce "Urząd Gminy".


Kasa Urzędu Gminy jest zamknięta do odwołania. Prosimy o dokonywanie wpłat na numery rachunków bankowych:

51 8039 006 0010 0400 0143 0003

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim O/Konstantynów

(odpady komunalne)


27 8039 0006 0040 0400 0143 0002

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim O/Konstantynów

(podatki, czynsze, inne wpłaty)


W związku z powyższym zwracamy się z ponownym apelem aby:

  • załatwianie spraw urzędowych rozpocząć od wcześniejszego kontaktu telefonicznego;
  • ograniczyć wizyty w Urzędzie wyłącznie do spraw związanych z Urzędem Stanu Cywilnego, ewidencją ludności lub dowodami osobistymi.

W załączeniu pełna treść apelu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-30, 17:12


Załączniki:

1. Apel do mieszkańców (pdf)