Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informacja o możliwości uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  uczestnictwa w pracach Zespołu ds. opracowania GPR.  Do pracy w ramach zespołu zapraszamy przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców. W szczególności zachęcam do udziału osoby z niepełnosprawnościami lub opiekunów takich osób oraz organizacje działające na rzecz takich osób.   

Partycypacja społeczna w ramach opracowania GPR stanowi bardzo  ważny element. Pozwala bowiem na wypracowanie najbardziej adekwatnych metod i form służących eliminacji zdiagnozowanych problemów.

Swoją kandydaturę należy zgłosić osobiście do 17.07.2023 r. do Urzędu Gminy Konstantynów, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, pok. nr. 7.w godzinach pracy urzędu, tj. 7 :30 do 15:30. Informację w tej sprawie można również przesłać drogą mailową na adres sekretariat@ugkonstantynow.pl

Informujemy, iż liczba członków jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 osób.  Wobec czego, decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 11:48