Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Ministerstwo Cyfryzacji informuje, od 19 stycznia (piątek) od godziny 20:00, do 20 stycznia (sobota) do godziny 16:00, nie będzie można skorzystać z profilu zaufanego.

Przerwa w dostępie do usługi spowodowana jest planowanymi pracami serwisowymi.

Osoby, które planowały w tym czasie załatwianie online spraw urzędowych, powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi Profilu Zaufanego. W wyżej podanym terminie nie będzie możliwości zalogowania się do usług internetowych poprzez Profil Zaufany, jak również niedostępna będzie usługa składania podpisu zaufanego.

Niedostępne będzie również:

  • logowanie do systemów państwowych przy użyciu aplikacji mObywatel;
  • logowanie poprzez e-Dowód;
  • logowanie do systemów państwowych do systemów państwowych poprzez uwierzytelnianie w bankowości internetowej.

Wobec tego nie będzie można realizować poszczególnych spraw urzędowych, takich jak m. in.: logowanie do Internetowego Konta Pacjenta i korzystanie z usługi mObywatel; składanie wniosków, w tym o 800 plus i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; zgłoszenie narodzin dziecka, pobranie odpisu aktu stanu cywilnego, małżeństwa, zgonu; zgłoszeniu zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego; zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Podczas prac wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu podniesienie stabilności i niezawodności systemów.

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-18, 12:25