Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że "Kurier Lubelski" ogłosił nominowanych w akcji Mistrzowie Agro 2020. Miło nam poinformować, że w tym gronie znaleźli się także przedstawiciele Gminy Konstantynów, którzy zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku.

Nominacje do nagród uzyskali:

  • Beata Szymula - sołtys Sołectwa Solinki
  • Danuta Przekorzyńska - sołtys Sołectwa Konstantynów
  • Iwona Mirończuk - sołtys Sołectwa Wólka Polinowska
  • Jolanta Stefaniuk - sołtys Sołectwa Zakalinki
  • Szczepan Franczuk - sołtys Sołectwa Zakanale
  • Wiesław Skrzypkowski - sołtys Sołectwa Komarno

oraz KGW w Antolinie, KGW w Gnojnie, KGW w Komarnie-Kolonii, KGW w Zakanalu.

Kandydatów do nagród nominowali partnerzy i patroni akcji - organizacje rolnicze i wiejskie, dziennikarze oraz mieszkańcy naszego regionu. Główne nagrody w plebiscycie zostaną wręczone podczas uroczystej gali w trakcie Centralnych Targów Rolniczych w Warszawie. Do udziału w ceremonii wręczenia nagród zostaną zaproszeni także włodarze gmin, z których pochodzić będą laureaci.

Serdecznie zachęcamy do wspierania reprezentantów naszej gminy w akcji Mistrzowie Agro poprzez upowszechnienie wiadomości o akcji. Udział w plebiscycie to znakomita promocja nie tylko Ich działalności, lecz także całego lokalnego środowiska.

Akcja Mistrzowie Agro to największy plebiscyt wiejski i rolniczy w Polsce prowadzony w naszym województwie przez "Kurier Lubelski" oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Pełną informację o akcji można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem: www.kurierlubelski.pl/agro

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-10-05, 11:25