Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 25 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Witoldów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Józefa Zabielskiego.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Marcin Bożyk
  • Mateusz Jeżewski
  • Marzena Kapłan

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-26, 9:14