Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji - nowe terminy

Na podstawie 6  ust. 1, 2,3, 4, 5,6, 7 oraz w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) ,i z uchwałą Nr XL/285/22 Rady Gminy Konstantynów z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Konstantynów nr 54/2023 z dnia 25 października 23023 zawiadamiam, że w dniach 3 listopada 2023 r.  – 4 grudnia 2023 r.  prowadzone będą konsultacje społeczne w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Konstantynów na lata 2022-2030.

Wszystkie dokumenty związane z ogłoszonymi konsultacjami, w tym projekt Gminnego programu rewitalizacji i formularz zgłaszania uwag opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/obwieszczenie-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-konstantynow-na-lata-2022-2030.pdf


Zarządzenie nr 54/2023 z dnia 25 października 2023 r. :

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/zarzadzenie-nr-542023-z-dnia-25-pazdziernika-2023.pdf


Formularz zgłaszania uwag( wersja edytowalna):

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&action=details&document_id=1941808


Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gpr-konstantynow-03.11.2023-wersja-do-konsultacji.pdf


Załącznik nr 1 do projektu- mapa podobszaru Gnojno:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gminny-program-rewitalizacji-gminy-konstantynow-na-lata-2022-2030-zalacznik-1.pdf


Załącznik nr 2 do projektu- mapa podobszaru Konstantynów:

https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gminny-program-rewitalizacji-gminy-konstantynow-na-lata-2022-2030-zalacznik-2.pdf

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-27, 8:03