Gmina Konstantynów

Portal urzędu"Budowa i modernizacja infrastruktury kultury wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 4 693 830,48 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 224 447,43 zł

Okres realizacji: marzec 2023 r. – kwiecień 2024 r.


Zadanie obejmuje:


  • Termomodernizację oraz remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie
  • Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej oraz budowę wiaty wypoczynkowej w Gnojnie
  • Budowę świetlicy wiejskiej i wiaty wypoczynkowej w miejscowości Antolin wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  • Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie


Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-07, 9:03


Galeria zdjęć