Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XVII zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad XVII Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres pomiędzy sesjami.

6. Sprawozdanie roczne z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie za 2019 rok.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwał.

10. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia.

11. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.


TRANSMISJA OBRAD XVII. SESJI RADY GMINY KONSTANTYNÓW

(zapis przebiegu obrad)

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-26, 9:55


Załączniki:

1. Porządek obrad (pdf)