Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) wydał decyzję zatwierdzająca taryfę za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Konstantynów na okres 3 lat.

Oznacza to, że zgodnie z wnioskiem Gminy Konstantynów, opłata za oczyszczanie ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Aktualnie obowiązująca stawka 3,63 zł netto za m3 odprowadzanych ścieków (zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT jest to kwota 3,92 zł brutto za m3) nie ulegnie zmianie.

Pełną treść decyzji publikujemy w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-07, 11:21


Załączniki:

1. Decyzja - taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Konstantynów na okres 3 lat (pdf)