Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gmina Konstantynów informuje, że rozpoczęta została profilaktyczna dezynfekcja całej sieci wodociągowej połączona z jej płukaniem

Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH) w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l), nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej.

Stwierdzane dawki chloru wolnego w wodzie nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-10, 11:49