Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami nakładają obowiązek gromadzenia wpływów i prowadzenia wydatków za pośrednictwem wydzielonego rachunku bankowego. Wiąże się to z zasadą samofinansowania się systemu. Środki pochodzące z opłat mieszkańców w całości mają zaspokoić potrzeby ponoszonych w ramach tego systemu wydatków.

Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być kierowane na nowy rachunek bankowy.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, Oddział w Konstantynowie

51 8039 0006 0010 0400 0143 0003

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-12-16, 15:32