Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Kontynuujemy realizację projektu SMOK (Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki)  w naszej gminie. Przy współpracy z Wójtem Gminy Panem Romualdem Murawskim i Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konstantynowie Panią Monika Jankiewicz, podpisaliśmy kolejną umowę na rok 2023 z Polskim Związkiem Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Aktualnie dobiega końca realizacja programu SMOK w I semestrze 2023 roku (program realizowany jest do końca czerwca), od września ruszamy z realizacją następnego semestru.
Zajęcia prowadzone są w Szkole Podstawowej w Konstantynowie, ul. Nowa 2, przez naszych trenerów zgodnie z programem Polskiego Związku Koszykówki i restrykcyjnie przestrzeganymi wytycznymi w trzech grupach wiekowych dla klas 1–6.
Każda grupa liczy minimum 15 osób, a ogólna liczba zawodników jaką może się pochwalić konstantynowski ośrodek to ponad 50 chętnych aktywnie uczestniczących w treningach dzieci.
Trenerzy uczestniczą w cyklicznych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez PZKosz., gdzie dzięki dzieleniu się swoimi doświadczeniami nabywają wiedzę i poznają nowoczesne trendy w szkoleniu dzieci.
Dla każdej kategorii wiekowej ściśle określony jest program szkolenia dostosowany do wieku  i możliwości fizycznych. Oprócz nauczania umiejętności koszykarskich, dużą wagę trenerzy przykładają do rozwoju motorycznego młodych koszykarzy, tak, by dzieci przechodząc do wyższych kategorii wiekowych były przygotowane do uczenia się i doskonalenia bardziej zaawansowanych technicznie umiejętności. Nauczanie w najmłodszej kategorii oparte jest na ogólnorozwojowych zabawach ruchowych z wplecionymi elementami koszykówki. W starszych kategoriach dzieci poznają prawidłową technikę elementów koszykarskich począwszy od chwytów i podań, kozłowania, poprzez różnego rodzaju rzuty, zbiórki, przechodząc do bardziej złożonych elementów opartych na małych grach i ataku indywidualnym. Szkoła bierze udział w różnych zawodach i turniejach koszykówki odnosząc duże sukcesy sportowe.
Ośrodek został wyposażony w nowoczesny sprzęt sportowy niezbędny do treningu: piłki, płotki, drabinki koordynacyjne, dryblerki, D-many i inne, zakupione ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, dodatkowo jest systematycznie doposażany.
Zajęcia sportowe przeprowadzane w ramach programu są zajęciami pozalekcyjnymi, nieobowiązkowymi, nieodpłatnymi i są przeprowadzane na terenie szkoły wchodzącej w skład Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki.
Koordynatorem i trenerem projektu jest Pan Piotr Woźniak.

   

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-06-15, 10:57