Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII. edycję ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces, na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Regulamin Konkursu oraz pozostałe dokumenty dostępne są pod adresem:
https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-14, 8:39