Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów, informuje o ponownych wyborach Sołtysa Sołectwa Konstantynów. Zebranie Wiejskie odbędzie się 22 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 19:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-14, 14:12


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 55/2020 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 14 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Konstantynów (pdf)

Galeria zdjęć