Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W czwartek (2 września 2021 r.) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego. Rozporządzenie wydano na wniosek Rady Ministrów z 31 sierpnia 2021 r.

Stan wyjątkowy został wprowadzony w pasie przygranicznym z Białorusią, czyli w części województw: podlaskiego i lubelskiego. Pas obejmie 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w województwie lubelskim.

Stan wyjątkowy obowiązuje również na części obszaru Gminy Konstantynów.

Po publikacji rozporządzenia Prezydenta RP rozpoczęła się procedura związana z wydaniem rozporządzenia wykonawczego Rady Ministrów. W rozporządzeniu Rada Ministrów, działając w zakresie wyznaczonych w rozporządzeniu Prezydenta RP ograniczeń możliwych do wprowadzenia na podstawie ustawy z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, określa zakres ich stosowania oraz sposób ich wprowadzenia.

Obostrzenia, jakie zostały wprowadzone, to:
•    zawieszenie prawa organizacji zgromadzeń publicznych na terenie objętym stanem wyjątkowym,
•    zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych,
•    obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
•    zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym przez całą dobę z określonymi w przepisach wyjątkami (nie będzie on dotyczył m.in. osób stale zamieszkujących ten obszar),
•    zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów i obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy,
•    ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, związanych z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000161301.pdf 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał dzisiaj (2 września br.) również rozporządzenie wprowadzające zakaz noszenia broni na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Pełna treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000161401.pdf

W załączeniu treść pozostałych dokumentów dot. stanu wyjątkowego.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-03, 12:32


Załączniki:

1. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 3.09.2021 r. dot. rozporządzenia MSWiA (pdf)
2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 3.09.2021 r. dot. rozporzadzenia Prezydenta RP (pdf)
3. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 3.09.2021 r. dot. rozporzadzenia Rady Ministrów (pdf)