Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Jerzy KOGUC

Stanowisko: Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

Pokój: 1

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 35

Email: jerzy.koguc@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Irena ŻUK

Stanowisko: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa

Pokój: 1

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 35

Email: irena.zuk@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Paulina PALUCH

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i kadr

Pokój: 3

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 26

Email: Brak

Czytaj więcej
herb

Krzysztof CELIŃSKI

Stanowisko: Inspektor ds. informatyki

Pokój: 4

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 27

Email: krzysztof.celinski@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Edward KAMIŃSKI

Stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pokój: 4

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 27

Email: edward.kaminski@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Agnieszka KASPERUK

Stanowisko: Podinspektor ds. oświaty i pozyskiwania funduszy

Pokój: 5

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 31

Email: agnieszka.kasperuk@ugkonstantyow.pl

Czytaj więcej
herb

Wioletta GIZIŃSKA

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej

Pokój: 6

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 30

Email: wioletta.gizinska@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Iwona CIOŁEK

Stanowisko: podinspektor ds. finansowo-księgowych

Pokój: 6

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 30

Email: iwona.ciolek@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Jan HOŁUB

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

Pokój: 7

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 23

Email: jan.holub@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Tomasz OKSIUTA

Stanowisko: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Pokój: 7

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 23

Email: tomasz.oksiuta@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Anna KUCHALSKA

Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych i ewidencji ludności

Pokój: 14

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 34

Email: anna.kuchalska@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Anna NITYCHORUK

Stanowisko: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Pokój: 16

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 20

Email: anna.nitychoruk@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Marzena STEFANIUK

Stanowisko: Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Pokój: 19

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 32

Email: marzena.stefaniuk@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb

Monika WAŁACH

Stanowisko: Inspektor ds. księgowości podatkowej

Pokój: 19

Numer telefonu: 83 341 41 92 wew. 32

Email: monika.walach@ugkonstantynow.pl

Czytaj więcej
herb