Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Budynek Urzędu Gminy Konstantynów

Pracownicy Urzędu Gminy:

 

Inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska i gospodarki przestrzennej

Jerzy Koguc
pokój nr 1

tel. 83 341-41-92 wew. 35

jerzy.koguc@ugkonstantynow.pl

***

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa

Irena Żuk
pokój nr 1

tel. 83 341-41-92 wew. 35

irena.zuk@ugkonstantynow.pl

 ***

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i kadr

Paulina Paluch
pokój nr 3

tel. 83 341-41-92 wew. 26

paulina.paluch@ugkonstantynow.pl

*** 

Inspektor ds. informatyki

Krzysztof Celiński
pokój nr 4

tel. 83 341-41-92 wew. 27

krzysztof.celinski@ugkonstantynow.pl

 ***

Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

Edward Kamiński
pokój nr 4

tel. 83 341-41-92 wew. 27

edward.kaminski@ugkonstantynow.pl

 ***

Inspektor ds. społecznych i działalności gospodarczej

Katarzyna Melaniuk
pokój nr 5

tel. 83 341-41-92 wew. 31

katarzyna.melaniuk@ugkonstantynow.pl

***

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wioletta Gizińska
pokój nr 6

tel. 83 341-41-92 wew. 30

wioletta.gizinska@ugkonstantynow.pl

 ***

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Aleksandra Stefaniuk
pokój nr 6

tel. 83 341-41-92 wew. 30

aleksandra.stefaniuk@ugkonstantynow.pl

***

Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej

Jan Hołub
pokój nr 7

tel. 83 341-41-92 wew. 23

jan.holub@ugkonstantynow.pl

 ***

Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Tomasz Oksiuta
pokój nr 7

tel. 83 341-41-92 wew. 23

tomasz.oksiuta@ugkonstantynow.pl

***

Kasa Urzędu Gminy

czynna: poniedziałek, wtorek (7:30 - 14:00)

Monika Wałach
pokój nr 9

tel. 83 341-41-92 wew. 36

***

Inspektor ds. wojskowych i ewidencji ludności

Anna Kuchalska
pokój nr 14

tel. 83 341-41-92 wew. 34

anna.kuchalska@ugkonstantynow.pl

 ***

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Anna Nitychoruk
pokój nr 17

tel. 83 341-41-92 wew. 20

anna.nitychoruk@ugkonstantynow.pl

 ***

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Marzena Stefaniuk
pokój nr 19

tel. 83 341-41-92 wew. 32

marzena.stefaniuk@ugkonstantynow.pl

***

Inspektor ds. księgowości podatkowej

Monika Wałach
pokój nr 19

tel. 83 341-41-92 wew. 32

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:55