Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W załączeniu publikujemy Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstantynów na rok szkolny 2021/2022.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-01-25, 9:05


Załączniki:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Konstantynów (pdf)