Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniach od 17 października 2023 r. do 22 listopada 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2022-2030.

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Wszelkie niezbędne informacje oraz projekt dokumentu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=543&action=details&document_id=1938201

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-17, 12:44


Załączniki:

1. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych GPR (pdf)