Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gmina Konstantynów znalazła się wśród 53 jednostek samorządu terytorialnego, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Rewitalizacja miejscowości Komarno-Kolonia".

W pierwszej kolejności została wyremontowana zabytkowa aleja Lipowa, której nawierzchnia została utwardzona, a nadszarpnięte zębem czasu drzewa przeszły odpowiednią pielęgnację.

Prace rozpoczęły się w 2019 roku, a zakończenie realizacji projektu zostało zaplanowane na 2020 rok.

Najważniejszym działaniem będzie generalny remont zabytkowego kościoła. Wymieniony zostanie dach, wykonane będzie odwodnienie, uzupełnione tynki. Ponadto renowację przejdą dwie zabytkowe figury – św. Piotra i św. Pawła. Zostanie również wyremontowana drewniana dzwonnica.

Nowy blask zyska też teren wokół kościoła. Pojawią się chodniki oraz będzie zasadzona zieleń. W planie jest także zakup wyposażenia wewnętrznego takiego jak stoły, krzesła, nagłośnienie, czy szafy wystawowe. Dodatkowo przy kościele zostanie wybudowany ogrodzony plac zabaw z małą strefą odpoczynku oraz parking.

Dofinansowanie, które przyznano gminie wynosi dokładnie 1 872 065,03 zł. Co stanowi ponad 77 proc. całkowitej wartości projektu, który opiewa na kwotę 2 423 831,62 zł.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-02-19, 14:27


Galeria zdjęć