Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W związku z obecną sytuacją epidemiczną i ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jednostka zajmująca się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę na terenie naszej gminy - Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, informuje o nowych zasadach odczytu wskazań wodomierzy oraz rozliczenia opłat za pobraną wodę.

W trosce o Państwa zdrowie, a tym samym koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów pracowników Zakładu z mieszkańcami, zastosowano rozwiązania, które pozwolą w sposób możliwie najbezpieczniejszy rozliczyć zużycie wody.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo faktury wystawione za zużytą ilość wody, określoną w sposób szacunkowy, tzn. na podstawie Państwa dotychczasowego zużycia.

Wpłaty dokonane na podstawie faktury zostaną zaksięgowane na Państwa konto, a ewentualne niedopłaty lub nadpłaty zostaną rozliczone przy kolejnym odczycie.

Szczegółowe informacje dot. rozliczenia opłaty za wodę znajdą Państwo w informacji otrzymanej z Zakładu Usług Wodnych MZK w Parczewie, którą zamieszczamy w załączeniu.

Ponadto Urząd Gminy Konstantynów informuje, że odczyty wskazań dodatkowych wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (tzw. podwodomierze), zamontowane na potrzeby rozliczenia opłaty za ścieki, nie będą uwzględniane w obecnym okresie rozliczeniowym. Wskazania tych liczników zostaną skalkulowane w opłacie za oczyszczanie ścieków w okresie letnim.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-21, 14:17


Załączniki:

1. Informacja ws. rozliczenia zużycia wody (pdf)