Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek ten spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Dla użytkowanych budynków ostateczny termin złożenia deklaracji upływa z dniem 30 czerwca 2022 roku.

Udostępnione zostały dwie formy dopełnienia tego obowiązku:

  • elektronicznie - na stronie: https://ceeb.gov.pl/
  • papierowo – pobrany i wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Gminy

Wzory formularzy dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Szczegółowe informacje znajdują się na załączonej ulotce.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-05-11, 7:50


Załączniki:

1. Ulotka informacyjna (pdf)