Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2022 roku to 2,73 mld zł.

Miło nam poinformować, że wśród zadań zatwierdzonych do dofinansowania znalazły się również dwa zadania, które zostaną zrealizowane na terenie naszej gminy. Poniżej podstawowe informacje dotyczące tych projektów.


"Przebudowa ul. Adama Mickiewicza, ul. Dworcowej i ul. Targowej w miejscowości Konstantynów"

  • długość odcinka: 532 m
  • planowany czas realizacji: VII - XII 2022 r.
  • całkowita wartość zadania: 2 084 161,36 zł
  • wartość dofinansowania: 1 042 080,68 zł


"Przebudowa drogi gminnej Nr 100008L od km 0+003 do km 0+820 do miejscowości Wandopol"

  • długość odcinka: 817 m
  • planowany czas realizacji: VII - XII 2022 r.
  • całkowita wartość zadania: 1 157 373,49 zł
  • wartość dofinansowania: 578 686,74 zł

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-18, 13:38


Galeria zdjęć