Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Z końcem maja 2022 roku ogłoszone zostały wyniki naboru II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miło nam poinformować, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie, do dwóch zadań inwestycyjnych, na łączną kwotę ponad 13 mln złotych.

Pierwsze z zadań to inwestycja związana z infrastrukturą drogową. Projekt o nazwie: "Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych" obejmuje przebudowę i remont dróg gminnych na odcinku około 12,3 km oraz budowę trzech dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową o łącznej długości 2,43 km.

  • Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 9.336.247,00
  • Dofinansowanie  (w PLN): 8.869.247,00
  • Kwota udziału własnego (w PLN): 467.000,00
  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-11-30


Realizacja drugiego z projektów "Budowa i modernizacja infrastruktury kultury wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej" pozwoli na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, przebudowę budynku Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie i świetlicy wiejskiej w Gnojnie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Antolinie.

  • Całkowita wartość Inwestycji (w PLN): 4.997.572,00
  • Dofinansowanie (w PLN): 4.497.572,00
  • Kwota udziału własnego (w PLN): 500.000,00
  • Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-11-30

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-06-06, 8:45