Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Infrastruktury opracowały wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Wytyczne mają również zastosowanie w zakresie dojazdu uczniów do i ze szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który publikujemy w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-03, 14:22


Załączniki:

1. Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce (pdf)