Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Wsparciem w ramach grantu objęte zostały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie i Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii, do których w ramach projektu trafiło łącznie 19 laptopów z oprogramowaniem o łącznej wartości 59.983 złote.

Zakup sprzętu został z całości sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-22, 11:45


Galeria zdjęć