Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Konstantynów – II etap"

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 9 579 855,00 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 8 645 000,00 zł"Budowa i modernizacja infrastruktury kultury wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 4 693 830,48 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 224 447,43 zł
„Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 11 262 140,76 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 8.869.247,00 zł

„Budowa i remont dróg na terenie Gminy Konstantynów”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 7 660 062,85 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 7 277 000,00 zł


„Remont drogi powiatowej  nr 1027L”

 

Całkowita wartość zadania zgodnie z podpisaną umową: 2 417 738,68 zł
Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: 2 296 850,00 złZadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-04-07, 8:48